Upravljanje zamorom

Tip: Trening Šifra treninga: 520 Trajanje: 6 Maks. br. učesnika: 20 Zahtev za in-house Cena i lokacija

Zamor kao značajan rizik koji utiče ne samo na oštećenje zdravlja zaposlenih već i u značajnoj meri ugrožava bezbednost i zdravlje na radu, dovodi do smanjenja radnog učinka i povećanja troškova radne organizacije nije u dovoljnoj meri prepoznat rizik od strane radnih organizacija.

Istraživanja vezana za zamor su ukazala da se najčešće zamor, koji je često pravi uzrok povreda na radu, odsustvovanja sa rada, smanjenog radnog učinka, smanjenja kvaliteta rada, pojave grešaka na radu ne prepoznaje kao takav, te eliminišući ili smanjujući druge a ne pravi uzrok (zamor) ovih pojava se ne postižu očekivani rezultati.

I ako o zamoru na radu ne razmišljmo mnogo podaci da oko 1/3 zaposlenih u svetu ima problema sa hroničnim zamorom i da 10-45% pacijenata koji se obraćaju lekarima ima simptome koji ukazuju na prisutan zamor upozoravaju da je potrebno da se zamor identifikuje kao značajan rizik na radu.

Zamor je jedan od rizika koji se ne može eliminisati ali se njime može efikasno upravljati.

Ciljna grupa:

 • Menadžeri svih nivoa;
 • Menadžeri ljudskih resursa;
 • Lica za bezbednost i zdravlje na radu;
 • Predstavnici sindikat;
 • Svi pojednici koji imaju problem sa zamorom.

Cilj seminara:

Cilj je da se učesnici upoznaju sa relevantnim faktorima nastanka, uzrocima, značajnosti zamora i načinima kako se može upravljati njima.

Teme:

 • Pojam i značaj zamora;
 • Fiziologija nastanka zamora;
 • Vrste zamora;
 • Prepoznavanje zamora;
 • Manifestacije zamora;
 • Posledice zamora;
 • Faktori koji dovode do zamora;
 • Nedostatak sna i zamor;  
 • Pojam odmora;
 • Oblici odmora;
 • Mere za smanjenje zamora;  
 • Primeri iz prakse.

Po završetku seminara polaznik je osposobljen da:

Upravlja zamorom kako na nivou radne organizacije tako i na individualnom nivou koristeći alate o kojima će biti reč tokom seminara.

Trening

     
  11.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 12 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking