Obaveze zagađivača u oblasti zaštite životne sredine i problemi u praksi

Tip: Trening Šifra treninga: 447 Trajanje: 6 Maks. br. učesnika: 10 Zahtev za in-house Cena i lokacija

Seminar omogućava lakše razumevanje i primenu obaveza pravnog lica koje diktira oblast zaštite životne sredine. Zaposleni dobiju radne zadatke da:

 • prepoznaju tokom redovnog rada sve aspekte životne sredine,
 • preduzmu odgovarajuće mere da bi se dejstvo tih aspekata svelo na minimum,
 • racionalno troše prirodne resurse,
 • uračunavaju toškove zaštitne životne sredine u investicione i proizvodne troškove.

Prolaskom kroz oblasti koje su propisane Zakonom o zaštiti životne sredine i ilustrovanjem kroz primere iz prakse, polaznici dobijaju smernice i savete koje mogu primeniti u svojim kompanijama. Nakon seminara će biti spremni da svojom veštinom, stečenim ili proširenim znanjem, da reše probleme koji se javljaju pri redovnom radu ili akcidentnim situacijama.

U zavisnosti od delatnosti preduzeća imaju različite obaveze prema nadležnom organu. Pomoću ovih smernica svako će znati da:

 • prepozna koje obaveze se odnose na njihovo preduzeće,
 • naprave godišnje planove za racionalizaciju prirodnih resursa,
 • uračunaju troškove zaštite životne sredine u okviru investicionih i proizvodnih troškova.

Ciljna grupa:

 • Preduzeća, druga domaća i strana pravna lica i preduzetnici koji u obavljanju privredne i druge delatnosti koriste prirodne vrednosti, ugrožavaju ili zagađuju životnu sredinu.
 • Preduzeća koja u okviru svoje delatnosti racionalno troše prirodne resurse, uračunavaju troškove zaštite životne sredine u okviru investicionih i proizvodnih troškova, primenjuju propise i mere zaštite životne sredine propisane zakonom.

Cilj seminara:

Savladavanje veština prepoznavanje aspekata zaštite životne sredine i primena mera i alata za smanjivanje uticaja na životnu sredinu i obaveze koje proizlaze iz toga.

Teme:

 • Upoznavanje sa subjektima ZŽS i obaveze,
 • Posebni zakoni unutar oblasti ZŽS,
 • Integrisani sistem zaštite životne sredine (sprečavanje, kontrola, smanjivanje i sanacija svih oblika zagađivača),
 • Jačanje svesti o značaju ZŽS unutar kompanija usavršavanjem procesa rada i popularizacije,
 • Načelo "zagađivač plaća",
 • Aktivnosti koji utiču na životnu sredinu,
 • Tehnički i ekonomski aspekti koji se moraju postići,
 • Upravljanje otpadom, ambalažnim otpadom, opasne materije, buka i vibracija, zračenje,
 • Obaveze koje proizlaze iz Procena uticaja projekta na životnu sredinu i Integrisanog sprečavanja i kontrole zagađivanja, procena opasnosti od udesa,
 • Zahtevi u pogledu emisija – uslovi za rad postrojenja i obavljanje aktivnosti,
 • Sistemi za upravljanje ZŽS (SRPS ISO 14001, EMAS),
 • Izgled deklaracije, ekološki znak,
 • Obaveze operatera SEVESO postrojenja - udes,
 • Monitoring zagađivača,
 • Registar izvora zagađivača ŽS,
 • Ekonomski instrumenti – naknade za ZŽS,
 • Obaveza zagađivača, odgovornost za štetu, obaveza osiguranja, naknada štete onome ko pretrpi štetu,
 • Vrste propisanih dozvola, saglasnosti i planova.

Po završetku ovog seminara, polaznik će biti osposobljen da:

 • Prepozna aspekte životne sredine koji se odnose na njegovo preduzeće;
 • Vrši izveštavanje nadležnog organa;
 • Ukalkuliše i predvidi troškove koje proizlaze iz obaveza prema zaštiti životne sredine;
 • Savetuje investitora pri izgradnji novog postrojenja o obavezama pre puštanja u rad;
 • Postupi prema nalozima, instrukcijama, dokumentima koji su urađeni prilikom dobijanja upotrebne dozvole, integrisane dozvole, koji su predviđeni planovima ili su naloženi rešenjem nadležnog organa;
 • Sprovede monitoring zagađivača.

 

Cena po učesniku: 15.700,00 + PDV (20%)

Za online učešće, putem video konferensing sistema: 12.700,00 + PDV (20%)

Žužana Šandor Milošević

Radno iskustvo stekla u Delta Agraru u fabrici za formulaciju pesticida, kao rukovodilac laboratorije za kontrolu kvaliteta gotovog proizvoda i otpadnih voda. Kasnije postaje rukovodilac cele fabrike za formulaciju sredstava za zaštitu bilja. Pojavom novih propisa u oblasti zaštite životne sredine počinje da se bavi ovim pitanjima na svim lokacijama Delta Agrar grupe (tu su Danubijus, Florida bel, Yuhor, poljoprevredna imanja, farme..) kasnije i kod svih članica unutar sistema Delta Holdinga (gde je u prilici da se upozna sa aspektima zaštite životne sredine kroz različite delatnosti).

Trenutno radi kao direktor Delta Paka operatera za upravljanje ambalažnim otpadom. Bavi se savetovanjem iz oblasti zaštite životne sredine, otpada, ambalažnog otpada, hemikalija, transporta opasnog tereta…Poseduje projektantsku licencu iz oblasti tehnologije, licencu savetnika za hemikalije i savetnika za transport opasnog tereta.

Komentari učesnika

 

Pročitajte komentare učesnika ranije održanih seminara na ovu temu.

Trening

     
  15.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Komentari učesnika

 • Seminar pun korisnih saveta i konkretn ih odgovora na sva naša pitanja! Ivana Stevanović, Savetnik za hemikalije , Misaco d.o.o.
 • Izuzetno korisno i motivišuće za proveru poslovanja firme u ovoj oblasti. Sjajno izlaganje uz praktične primere. Izraženo je iskustvo predavača. Rada Đuričić, Lice odgovorno za zaštitu životne sredine Gorenje doo Valjevo

Zašto baš MNG Centar?

 • 12 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking