Finansijsko upravljanje i kontrola za visokoškolske ustanove

Tip: Trening Šifra treninga: 53 Trajanje: 6 Maks. br. učesnika: 15 Zahtev za in-house Cena i lokacija

Za sve visokoškolske ustanove čija se delatnost finansira iz budzeta RS (univerziteti, fakulteti i visoke strukovne škole) propisana je zakonska obaveza uspostavljanja i održavanja sistema finansijskog upravljanja i kontrole. Sistem finansijskog upravljanja i kontrole je sistem procedura i odgovornosti kojima se postojeći rizici ispravnog poslovanja svode na tolerantan nivo čime se obezbeđuje da visokoškolske ustanove u najvećoj mogućoj meri budzetskim sredstvima raspolažu namenski, ekonomično, efikasno i efektivno i tako ostvaruju zacrtane ciljeve. Rektori, dekani i direktori visokih strukovnih škola su lica odgovorna za uspostavljanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole. (čl. 82 Zakona o budzetskom sistemu). Uvidom u izveštaje DRI o revizijama sprovedenim na jednom broju visokoškolskih ustanova URS uočili smo da je kod svih utvrđeno da nisu uspostavile sistem finansijskog upravljanja i kontrole i da je svima data preporuka da to učine u roku od 45 do 90 dana i o rezultatima dokumentovano izveste DRI u svojim odazivnim izveštajima. Zaključili smo da odgovorna lica ne raspolažu potrebnim znanjima i veštinama za uspostavljanje i održavanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole.

MNG  centar kao organizacija akreditovana za razvoj ljudskih resursa i menadžment od strane Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave u prilici je da vam ponudi jednodnevnu specijalizovanu radionicu za ovladavanje znanjima i veštinama neophodnim za uspostavljanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole. Predavač je Mirjana Dragosavljević ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru i dugogodišnji rukovodilac jedinice za internu reviziju u Ministarstvu prosvete nauke i tehnološkog razvoja.

Radionica je namenjena:

 • prodekanima za finansijske poslove
 • pomoćnicima direktora visokih strukovnih škola za finansijske poslove
 • šefovima računovodstva
 • sekretarima fakulteta i visokih strukovnih škola

Teme:

 • Kontrolno okruženje
  • lični i profesionalni integritet i etičke vrdnosti rukovodstva i svih zaposlenih,
  • rukovođenje i način upravljanja,
  • određivanje misija i ciljeva,
  • uspostavljanje podela odgovornosti i ovlašćenja,
  • upravljanje ljudskim resursima,
  • kompetentnost zaposlenih.
 • Upravljanje rizicima
  • vrste rizika,
  • identifikovanje rizika,
  • ocena rizika,
  • rešavanje rizika
  • strategija upravljanja rizicima.
 • Kontrola
  • donošenje pisanih politika i procedura,
  • primena internih kontrola,
  • nadzor.
 • Informisanje i komunikacija
 • Praćenje i procena sistema
Mirjana Dragosavljević

 Ovlašćeni interni revizor, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Audio komentari polaznika

 

Poslušajte komentare učesnika koji su prisustvovali seminaru održanom na ovu temu.

Komentari učesnika

 

Pročitajte komentare učesnika prethodnih seminara na temu uspostavljanja sistema finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru.

Trening

     
  16.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Komentari učesnika

 • Moja očekivanja u vezi sa seminarom su u potpunosti ispunjena. Čuo sam dosta korisnih i zanimljivih stvari koje će mi koristi u budućnosti. Damnjan Stajić, Šef odseka za trezor Gradska uprava Smederevo
 • Sve pohvale za organizaciju kao i za izbor predavača. Seminar je bio profesionalan, jasan i mislim da du imati velike koristi od njega u budućem radu. Anita Mitrović, Načelnik odeljenja za finansije Opština Alibunar
 • Seminar je u potpunosti ispunio moja očekivanja. Već sam imao priliku da prisustvujem seminaru u organizaciji MNG centra i svaki put imam samo reči hvale. Milan Končar, Koordinator za sist.uprav finansijama i kontrolom JP Direkcija za izgradnju grada Subotica
 • Potvrdila sam svoja saznanja i veštine vezane sa ovom oblašću a isto tako sam stekla i nove. Posebno mi je drago što sam dobila i pojašnjenja za određene pojmove. Zorica Arsenid Jovanović, S amostalni savetnik Ministarstvo omladine i sporta

Zašto baš MNG Centar?

 • 12 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking