Ugovor o kreditu u aktuelnoj praksi privrednih sudova

Tip: Trening Šifra treninga: 768 Trajanje: 5 Maks. br. učesnika: 10 Cena i lokacija Prijavite se

Ugovor o kreditu danas predstavlja jedan od najznačajnijih ugovora u poslovanju privrednih subjekata i današnja privreda se ne može zamisliti bez kredita kao načina obezbeđenja zdravih novčanih sredstava.

Pred privrednim sudovima je veliki broj postupaka proisteklih iz ugovora o kreditu. Najčešće nedoumice u praksi odnose se na:

 • promene u poslovanju banaka i
 • usložavanje odnosa na relaciji banka-korisnik kredita.

U tom pravcu privredni sudovi su kroz svoje odluke i uspostavljenu praksu dali svoje odgovore na do sada uočena sporna pitanja.

Na seminaru ćete naučiti kako da u sudskom postupku na pravilan način primenite propise u najboljem interesu strane koju zastupate.

Cilj seminara:

Prikaz najvažnijih spornih pitanja koja su se javila u praksi privrednih sudova, a naročito Privrednog apelacionog suda i Vrhovnog kasacionog suda i stavova koji su povodom istih pitanja zauzeti.

Ciljna grupa:

pravnici u bankama, pravnici u privredi, advokati

Teme:

Sporovi u vezi sa punovažnošću ugovora o kreditu

 • valutna klauzula
 • zatezna kamata, ugovorna kamata
 • troškovi kredita
 • posledice ništavosti ugovora

Sporovi u vezi sa realizacijom ugovora o kreditu

 • pokretanje sudskog postupka-pravni osnov
 • valutna klauzula i zatezna kamata
 • metod obračuna kamate
 • zastarelost

Po završetku ovog seminara, polaznik će biti osposobljen da:

 • prilikom sastava teksta ugovora o kreditu izbegne unošenje odredbi koje nisu u skladu sa zakonom;
 • u sudskom postupku na pravilan način priđe spornim pitanjima u najboljem interesu strane koju zastupa;
 • se upozna sa sudskom praksom u vezi sa spornim pitanjima koja proističu iz ugovora o kreditu i to prezentiranjem iste prakse kroz analizu konkretnog slučaja.

 

Snežana Marić

sudija Privrednog apelacionog suda i predsednik Odeljenja za privredne sporove. Predsednik i dugogodišnji član veća PAS specijalizovanog za sporove iz bankarskog poslovanja. Autor više stučnih radova, među kojima  su i radovi iz materije bankarskog poslovanja.

Zagorka Kolović

sudija Privrednog apelacionog suda, magistar pravnih nauka iz oblasti privrednog prava. Dugogodišnji član veća PAS specijalizovanog za sporove iz bankarskog poslovanja, licencirani medijator za oblast privrednog prava i autor više stručnih radova iz oblasti privrednog prava.

Trening

15.10.2020. 09:30 - 14:00 Br. sati: 5 Dodaj u lični kalendar
MNG Centar 15.700,00 + PDV (20%) Popusti Uključeno u cenu

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 12 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking