Upravljanje rizicima i izrada strategije za upravljanje rizicima kod korisnika javnih sredstava

Tip: Trening Šifra treninga: 706 Trajanje: 6 Maks. br. učesnika: 15 Zahtev za in-house Cena i lokacija

Rizike u poslovanju ne možemo u potpunosti eliminisati, zato moramo nastojati da ih svedemo na nivo na kojem možemo da upravljamo njima. Upravljati rizicima znači uspostavljanje adekvatne i efikasne kontrole i ono  treba da bude deo svakodnevnih  aktivnosti  korisnika javnih sredstava.

Efikasno upravljanje rizicima omogućava donošenje kvalitetnih odluka, bolje planiranje i korišćenje raspoloživih resursa,  bavljenje prioritetima i izbegavanje budućih problema koji se mogu pojaviti u poslovanju. Savremena struktura korporativnog upravljanja stavlja značajan akcenat na upravljanju rizicima i razvoju metodologija za upravljanje rizicima.

Uspostavljanjem ovog sisema stvaraju se pretpostavke za:

 • bolje upravljanje i kontrolu korišćenje javnih sredstava i
 • podizanje ekonomičnosti, efikasnosti i efektivnosti u radu čitavog javnog sektora u Republici.

Čl. 11. Pravilnika o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje, funkcionisanje i izveštavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru predviđa da je rukovodilac korisnika javnih sredstava između ostalog odgovoran i za identifikaciju, procenu i upravljanje rizicima koji prete ostvarivanju ciljeva korisnika javnih sredstava, uvođenjem odgovarajućih kontrola u skladu sa međunarodnim standardima interne kontrole.

Prijavite se i na radionicu Uvođenje sistema finansijskog upravljanja i kontrole i izrada pisanih procedura kod korisnika javnih sredstava po ceni od 24.700,00 + PDV (20%) za obe radionice.

Obuku je moguće održati i u prostorijama klijenta. Pročitajte više o tome.

Ciljna grupa:

Zaposleni  u javnim i javno komunalnim preduzećima, lokalnim samoupravama  i  ostalim  javnim institucijama koji su zaduženi za uspostavljanje sitema finansijskog upravljanja i kontrole, identifikovanje, procenu i rešavanje rizika, izradu Registra rizika i Strategije za upravljanje rizicima.

Cilj treninga:

 • Upoznavanje učesnika radionice sa metodologijom za identifikovanje, procenu i  rešavanje rizika,  izrade  Registra rizika i Strategije za upravljanje rizicima.
 • Davanje osnovnih smernica i ukazivanje na dobru praksu u pripremi i izradi potrebne dokumentacije za upravljanje rizicima koja prati ovaj postupak.

Teme:

Prvi deo - Seminar

 • Pojam rizika i svrha upravljanja rizikom
 • Pravni okvir za upravljanje rizikom
 • Utvrđivanje ciljeva i rizika
 • Analiza i opis rizika
 • Procena rizika
 • Izbor načina reagovanja na rizik
 • Praćenje rizika i izveštavanje o rizicima
 • Registar rizika
 • Strategija za upravljanje rizikom
 • Uloga rukovodstva, zaposlenih i interne revizije vezane za rizike
 • Pitanja, odgovori i praktični saveti

Drugi deo – Radionica

 • Upravljanje rizikom kroz praktičan primer i uz korišćenje obrasca za upravljanje rizikom
 • Izrada Registra rizika
 • Izrada Strategije za upravljanje rizicma

Po završetku treninga, polaznik će biti osposobljen da:

Samostalno identifikuje, procenjuje, rešava rizike i na osnovu toga izradi Registar rizika i Strategiju za upravljanje rizicima.

Zoran Vukolić

ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru.

Od 2014. godine predavač na seminarima i radionicama iz oblasti interne revizije, finansijskog upravljanja i kontrole i upravljanja rizicima kod korisnika javnih sredstava. Pored održavanja seminara i radionica, predavač je i na obukama za rukovodioce finansijskog upravljanja i kontrole i članove radne grupe za samostalno uspostavljanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole, koji se održavaju u prostorijama korisnika obuke.  Predavač je i na seminaru: Korporativno upravljanje u javnim preduzećima.

Autor je više članaka iz oblasti interne revizije i finansijskog upravljanja i kontrole, kao i članaka Korporativno upravljanje u javnim preduzećima.

Komentari učesnika

Pročitajte komentare učesnika prethodnih seminara na temu upravljanja rizicima u javnim preduzećima.

Trening

     
  13.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 12 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking