PDV u trgovini

Tip: Trening Šifra treninga: 688 Trajanje: 5 Maks. br. učesnika: 25 Zahtev za in-house Cena i lokacija

*Male grupe *Aktuelno *Zakonska obaveza

Pravilna primena poreskih propisa od velikog je značaja za poslovanje privrednih subjekata. Na seminaru će biti predstavljene aktuelne teme sa kojima se učesnici susreću u trgovini. Učesnici će na seminaru imati mogućnost da kroz interakciju sa predavačem, vrhunskim stručnjakom u ovoj oblasti, dobiju odgovore na postavljena pitanja i tako olakšaju primenu propisa u daljem radu.

Ciljna grupa:

Obveznici PDV-a.

Cilj seminara:

Obuka za primenu Zakona o porezu na dodatu vrednost i podzakonskih propisa, u delu koji se odnosi na opredeljene teme.

Teme:

  • PDV u trgovini

Po završetku seminara polaznik je oposobljen da:

Samostalno primenjuje navedene propise.

 

Ovaj seminar je II specijalistički modul Obuke za specijaliste za PDV. Pored ovog, specijalistički moduli obuke su još i:

Specijalistički modul I: PDV kod uvoza i izvoza

Specijalistički modul III: PDV kod zakupa i lizinga

Specijalistički modul IV: PDV u oblasti prevoza

Specijalistički modul V: PDV u građevinarstvu i prometu nepokretnosti

Moduli se mogu pohađati i pojedinačno.

Irina Stevanović Gavrović

Rukovodilac Grupe za porez na dodatu vrednost u Ministarstvu finansija-Sektoru za fiskalni sistem.

Trening

     
  16.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde