Ovlašćeno lice za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma

Tip: Sertifikacija Šifra: Trajanje: 8 Maks. br. učesnika: 20 Zahtev za in-house Cena i lokacija

Na osnovu Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma ("Sl. glasnik RS", br. 20/09, 72/09 i 91/10; u daljem tekstu Zakon) i Pravilnika o metodologiji za izvršavanje poslova postoji obaveza polaganja stručnog ispita za dobijanje licence za obavljanje poslova ovlašćenog lica i zamenika ovlašćenog lica za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma.

Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma , u članu 40 ovlašćuje Upravu za sprečavanje pranja novca, da ovlašćenim licima i njihovim zamenicima izdaje licencu za obavljanje poslova ovlašćenog lica i zamenika ovlašćenog lica za sprečavanje pranja novca. Licenca se izdaje na osnovu položenog stručnog ispita.

Sadržaj i način polaganja stručnog ispita su uređeni u Pravilniku o metodologiji za izvršavanje poslova u skladu sa Zakonom. Stručni ispit se sastoji iz opšteg i posebnog dela. U opštem delu se proverava poznavanje Zakona i propisa donetih na osnovu Zakona, a u posebnom delu se proverava poznavanje sistema za sprečavanje pranja novca u oblasti specifičnoj za određenog obveznika.

Posedovanje licence za obavljanje poslova ovlašćenog lica od 1. januara 2012. godine je uslov za ova radna mesta.

Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma u članu 88, predviđa novčanu kaznu u visini od 500 000 do 3 000 000 dinara za privredni prestu, ukoliko pravno lice ne ispuni obaveze predviđene ovim Zakonom.

Priprema za polaganje stručnog ispita usmerena je na obradu tema definisanih Zakonom i Pravilnikom sa ciljem da polaznici ovladaju materijom potrebnom za polaganje stručnog ispita.

Stručni ispiti se zakazuju u drugoj polovini novembra meseca.

Tokom obuke, učesnici će imati prilike da razumeju i ovladaju: Zakonima i propisima koji se primenjuju u oblasti sprečavanja pranja novca, da steknu potrebna znanja u vezi sa prepoznavanjem transakcija u vezi sa pranjem novca, kao i da se osposobe za polaganje stručnog ispita za dobijanje licence za obavljanje poslova ovlašćenog lica i zamenika ovlašćenog lica za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma.

Ciljna grupa:

 • banke;
 • ovlašćeni menjači;
 • računovodstvene agencije;
 • društva za upravljanje investicionim fondovima, faktoringom i forfetingom;
 • društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima;
 • davaoci finansijskog lizinga;
 • društva za osiguranje, društva za posredovanje u osiguranju, društva za zastupanje u osiguranju;
 • brokersko-dilerska društva;
 • preduzeća za reviziju i ovlašćeni revizori.

Cilj obuke:

Usvajanje znanja potrebnog za polaganje stručnog ispita, za dobijanje licence za obavljanje poslova ovlašćenog lica ili zamenika ovlašćenog lica.

Teme:

Teme su definisane Pravilnikom.

 • Predstavljanje sistema polaganja stručnog ispita (trajanje ispita, način polaganja, način ocenjivanja...).
 • Program za polaganje opšteg dela stručnog ispita:
 • Relevantne odredbe krivičnog zakonodavstva,
 • Pojam i definicija krivičnog dela pranje novca i finansiranje terorizma.
 • Propisi koji regulišu sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma u Republici Srbiji,
 • Gotovinske transakcije i poslovni odnosi u svetlu propisa,
 • Pojam i shvatanje analize rizika od pranja novca i finansiranja terorizma,
 • Identifikacija pravnog, fizičkog lica ili stranke – kada se vrši i na koji način,
 • Nova tehnološka dostignuća,
 • Pojam neuobičajene transakcije, sumnjiva transakcija– analiza, podaci koji se pribavljaju i izveštaj,
 • Indikatori za prepoznavanje osnova sumnje da je reč o pranju novca ili o finansiranju terorizma – pojam, obaveze obveznika i sadržaj,
 • Obaveze ovlašćenog lica,
 • Obaveze obveznika za obezbeđivanje uslova za rad ovlašćenog lica,
 • Pravo Uprave za sprečavanje pranja novca da privremeno obustavi izvršenje transakcije: ovlašćenja, ograničenja i uslovi,
 • Zabrana dojavljivanja, pojam i slučajevi na koje se odnosi – izuzeci od obaveze prijavljivanja podataka.
 • Program za polaganje posebnog dela stručnog ispita:
 • Indikatori za prepoznavanje osnova sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma kod banaka,
 • Tipologije i trendovi u pranju novca i finansiranju terorizma,
 • Smernice za procenu rizika.
 • Analiza ključnih studija slučaja iz oblasti sprečavanja pranja novca.
 • Diskusija i odgovori na pitanja.

Trening

     
  15.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 12 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking