Odsustva i odmori i prava zaposlenih kod promene poslodavaca

Tip: Trening Šifra treninga: Trajanje: 6 Maks. br. učesnika: 9 Zahtev za in-house Cena i lokacija

Po Zakonu o radu, zaposleni imaju prava na sledeće odmore i odsustva:

 • odmori u toku dnevnog rada;
 • dnevni i nedeljni odmor;
 • ostvarivanje prava na godišnji odmor;
 • odsustvo uz naknadu zarade (plaćeno odsustvo);
 • neplaćeno odsustvo i mirovanje radnog odnosa.

Naročita pažnja tokom seminara biće posvećena pitanjima  vezanim za ostvarivanje prava na godišnji odmor, pre svega o uslovima za sticanje prava na godišnji odmor, utvrđivanje dužine godišnjeg odmora, korišćenje i raspored korišćenja godišnjeg odmora, naknada štete za neiskorišćeni godišnji odmor, naknada zarade za vreme godišnjeg odmora, regres za korišćenje godišnjeg odmora.

Prava zaposlenih kod promene poslodavca, prvi put su kod nas uređena Zakonom o radu. Ovim odredbama se utvrđuju prava zaposlenih i obaveze poslodavaca (poslodavca-prethodnika i poslodavca-sledbenika) u slučaju prenosa preduzeća ili dela preduzeća. Cilj je da se obezbedi, u što većem obimu, da se radni odnos u nepromenjenom obliku nastavi sa poslodavcem sledbenikom, da se nastavi s poštovanjem kolektivnog ugovora i da se zaposleni zaštite od otpuštanja koja su zasnovana isključivo na činjenici prenosa preduzeća ili dela preduzeća.

Ciljna grupa:

 • Predstavnici poslodavaca (zaposleni u pravnim službama i službama ljudskih resursa)
 • Predstavnici zaposlenih (članovi sindikata)

Cilj seminara:

Upoznavanje sa  osnovnim postavkama Zakona, ovlašćenjima da se ova pitanja urede opštim aktom (kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu, odnosno ugovorom o radu), upoznavanje sa problemima u primeni i sl.

Teme:

ODMORI I ODSUSTVA:

 • Odmori u toku dnevnog rada;
 • Dnevni i nedeljni odmor;
 • Ostvarivanje prava na godišnji odmor;
 • Odsustvo sa rada uz naknadu zarade – plaćeno odsustvo;
 • Neplaćeno odsustvo;
 • Mirovanje radnog odnosa.

PRAVA ZAPOSLENIH KOD PROMENE POSLODAVACA:

 • Razlozi promene poslodavca prema domaćim propisima;
 • Promena poslodavca prema Zakonu o privrednim društvima;
 • Promena vlasništva nad kapitalom prema Zakonu o privatizaciji;
 • Promena vlasništva nad kapitalom prema Zakonu o preuzmianju akcionarskih društava;
 • Zaštita zaposlenih u slučaju promene poslodavca;
 • Obaveza poslodavca prethodnika;
 • Obaveze poslodavca sledbenika;
 • Obaveza poslodavca sledbenika da primenjuje opšti akt poslodavca prethodnika;
 • Moguće situacije kod primene opšteg akta poslodavca prethodnika;
 • Uloga reprezentativnog sindikata u zaštiti prava zaposlenih;
 • Kaznene mere utvrđene zakonom ako poslodavac zaposlenom uskrati prava iz radnog odnosa suprotno odredbama ovog Zakona.

Po završetku polaznik je osposobljen da:     

Pravilno primenjuje navedeni pravni institut koji predstavlja novinu u našem pravnom sistemu.

Trening

     
  14.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 12 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking