Uredba 1907/2006/ EZ (REACH)

Tip: Trening Šifra treninga: 479 Trajanje: 8 Maks. br. učesnika: 15 Zahtev za in-house Cena i lokacija

REACH je  evropski propis o hemikalijama, kojim se obezbeđuje harmonizovano upravljanje hemikalijama,  odnosno njihovo bezbedno stavljanje na tržište i upotreba. Ovaj propis uređuje  registraciju, evaluaciju, autorizaciju i zabrane hemikalija. Zamenio je brojne EU propise o hemikalijama koji se odnose na procenu opasnosti i rizika koje hemikalije predstavljaju pri različitim načinima upotrebe. Usvajanjem REACH obezbeđen je zakonodavni, tehnički i ekonomski pristup  upravljanja hemikalijama.                               

 Osnovni cilj ovog propisa je da obezbedi:

 • poboljšanje zaštite zdravlja ljudi i životne sredine od rizika koji mogu biti uzrokovani hemikalijama
 • povećanje konkurentnosti hemijske industrije, ključnog sektora u ekonomiji EU
 • promovisanje alternativnih metoda za određivanje opasnih svojstava supstanci gde se ne koriste životinje
 • Obezbeđivanje slobodnog kretanja hemijskih supstanci, čistih ili u sastavu preparata ili proizvoda na tržištu Evropske Unije

Ovaj propis podrazumeva veći broj obaveza i veću odgovornost industrije za upravljanje rizikom koje hemikalije imaju na ljudsko zdravlje i životnu sredinu.Od proizvođača ili uvoznika zahteva se  osiguravanje određenih podataka o supstanacama  pojedinačno, u preparatima ili proizvodima, koje se proizvode ili uvoze u EU u količini preko jedne tone godišnje. Proizvođači i uvoznici moraju obezbediti svojim korisnicima informacije koje su im neophodne da bi supstance bezbednije koristili. REACH propisuje obaveze  klasifikacije, obeležavanja i pakovanja za hemikalije i proizvode koji ih sadrže. Na taj način korisnici  se obaveštavaju o opasnosti i riziku koje te hemikalije predstavljaju kroz obeležavanje na etiketama i kroz bezbednosne listove (safety data sheet SDS).

Bez podataka o supstancama nema tržišta za  supstance, preparate i proizvode koji ih sadrže.

Ministarstvo životne sredine sredine i prostornog planiranja pristupilo je uređivanju oblasti upravljanja hemikalijama. Pripremljen je novi Zakon o hemikalijama i  Zakon o biocidima, koji su  u velikoj meri harmonizovani sa propisima EU u ovoj oblasti, a sve u cilju uređivanja oblasti upravljanja hemikalijama. Zakoni uvode obaveze za industriju i zahtevaju određeni nivo znanja u vezi pravilnog upravljanja hemikalijama.

Cilj seminara:

Upoznavanje predstavnika industrije sa zakonskom regulativom koja uređuje upravljanje hemikalijama

Teme:

 • Zakon o hemikalijama
 • Zakon o biocidima
 • Agencija za hemikalije
 • Klasifikacija, pakovanje, obeležavanje i skladištenje hemikalija
 • Globalno harmonizovani sistem klasifikacije i obelažavanja hemikalija
 • Savetnik za hemikalije
 • Ograničenja i zabrane proizvodnje, stavljanja na tržište i upotrbe određenih opasnih hemikalija i Direktiva 2004/42 o ograničenju emisija isparljivih organskih jedinjenja u bojama, lakovima i premazima za repariranje vozila
 • Integralni registar hemikalija
 • Dostupnost podataka
 • Uvoz i izvoz određenih opsanih hemikalija
 • Dozvole za obavljanje delatnosti prometa i dozvole za korišćenje naročito opasnih hemikalija
 • 6Detergenti
 • Vrste biocida i osnovni podaci potrebni za stavljanje biocida u promet

Trening

     
  15.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 12 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking