Upravljanje konfliktima - pad ili korak za razvoj

Tip: Trening Šifra treninga: Trajanje: 6 Maks. br. učesnika: 20 Zahtev za in-house Cena i lokacija

Brojne su situacije na poslu i u svakodnevnom životu koje zahtevaju veštine upravljanja i rešavanja konflikata. Više od 20% vremena menadžeri provode u rešavanju konfliktnih situacija.

Konflikt na radnom mestu ne mora uvek biti negativan − on može doneti konstruktivne promene i motivisati grupu ka većoj produktivnosti u poslu. Međutim, većina konflikata sa ljudima sa kojima radimo može loše da utiče na posao, ali i na naše raspoloženje. Zato ih, naravno, izbegavajte, a kada se oni ipak pojave naučite da ih rešavate na obostranu korist.

Ukoliko konflikti u timu proističu iz sukoba ličnosti, oni mogu da dovedu do neslaganja, nepoverenja i netrpeljivosti između članova tima. Prepoznavanje ovakvog konflikta je prvi korak u njegovom rešavanju. Preporučeni prilaz konfliktu je, dakle, u rešenju problema.

Na ovom treningu ćete naučiti da odredite:

 • uzroke konflikata i
 • kako motivacioni faktori ljudi mogu biti prepreka uspešnog rešavanja konflikta.

Određivanje korisnih i razumnih strategija rešenja u teškim situacijama će zasigurno doprineti pozitivnom ishodu i povećati precepciju ljudi o Vama kao osobi koja kontroliše situaciju.

Kada postoji svakodnevni konflikt između ljudi u nekoj organizaciji, to može biti veoma neugodno i za osobe koje su u konfliktnoj situaciji i za osobe koje ne učestvuju u konfliktu. Ukoliko posedujete znanje i alate za samokontrolu uspešnije ćete kontrolisati situacije koje izazivaju stres i poboljšaćete sopstvene rezultate.

Ciljna grupa:

 • svi koji žele da budu dobri komunikatori, da budu pravilno shvaćeni i poštovani, da ostvare svoje ciljeve i interese u mirnom zdravom, podstičućem okruženju,
 • svi koji žele da poboljšaju svoje performanse u poslovnoj komunikaciji,
 • svi zaposleni koji teže da se njihov posao odvija u okruženju bez sukoba.

Cilj treninga:

 • Da se omogući bolje razumevanje opštih principa i objašnjenja konflikta i upravljanje konfliktom,
 • Da se stekne svest o sopstvenim veštinama bitnim u upravljanju konfliktom,
 • Da se stekne viši nivo praktičnog znanja i iskustva kroz praktične vežbe i razviju neke nove veštine upravljanja konfliktom,
 • Da se poboljša svest o nekim važnim aspektima u grupnoj i organizacionoj komunikaciji.

Teme:

 • Pojam konflikta i uzroci
 • Prepreke u komunikaciji koje dovode do nesporazuma i sukoba
 • Vrste konflikta- unutrašnji konflikt
 • Lični nastup u konfliktu
 • Kako prevazići konflikt
 • Sposobnosti i veštine potrebne za uspešno rešavanje konfliktnih problema
 • Različite strategije upravljanja konfliktom
 • Asertivna komunikacija i ponašanje u rešavanju konfliktnih pitanja
 • Pregovaranje kao poseban način razrešenja konflikta
 • Značaj upravljanja konfliktima u organizaciji

Po završetku, polaznik je osposobljen da:

 • bolje razume opšte principe, objašnjenja konflikta i upravljanje konfliktom,
 • poveća svesnost o sopstvenim veštinama u upravljanju konfliktom kako bi efikasnije obavljao posao,
 • minimizira rizik od pogrešnog postupanja i nerazumevanja, kao i pogoršanja konfliktnih situacija,
 • razvije nove veštine u upravljanju konfliktom,
 • lakše prepozna i eliminiše uzroke konflikata u radnoj sredini,
 • prepozna na vreme konfliktne probleme i identifikuje odgovarajući pristup/strategiju koja bi bila optimalna u rešavanju konfliktnih problema,
 • bolje razume druge osobe, lakše prihvati međusobne razlike kao i njihov mogući uticaj na konflikte i proces njihovog razrešenja,
 • shvati važnost postojanja atmosfere uzajamnog poštovanja i poverenja u radnom okruženju,
 • upravlja i kontroliše negativne aspekte loših interpersonalnih odnosa.
Audio komentari polaznika

 

Šta su polaznici rekli o ovm treningu i koje su njihove preporuke? Poslušajte!

Komentari učesnika

 

Ovde možete da pročitate utiske učesnika treninga koji se bavi konfliktima.

Upravljanje konfliktima - Izvod iz treninga sa vežbama i simulacijama

 

Upoznajte se sa mogućim odgovorima na konflikte i kroz vežbu unapredite praktične kompetencije za upravljanje konfliktnim situacijama.

Asertivnost- Izvod iz treninga sa vežbama i simulacijama

 

Cilj ovog treninga je da Vam otkrije kako da uspostavite ravnopravnost i ravnotežu u komunikaciji i steknete neophodnu veru u sebe. Naučićete koje alate i strategije možete upotrebiti da dobijete šta želite, a da ne osporite drugima ono što je njima potrebno.

Menadžerske kompetencije za prevenciju i smanjenje stresa na poslu

 

Pogledajte za date kompetencije koji primeri ponašanja menadžera su očekivani a koji su nepoželjni u poslovnom okruženju.

Trening

     
  13.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Komentari učesnika

 • Izuzetno sadržajno i vrlo korisno sa aspekta poslovanja. Zoran Šušnjar Telekom Srbija a.d .
 • Stručno, profesionalno i dobro organizovano. Jasminka Jakšić Telekom Srbija a.d .
 • Odličan trening. Odlična interaktivnost i ogromno znanje trenera. Zainteresovan sam za drugi trening ovog tipa sa istim trenerom. Marko Vučić Soul medical d.o.o.
 • Veoma sam zadovoljna današnjim treningom. Dobra kombinacija teorije i praktičnih primera. Brankica Kuveljić Oppo rtunity banka a.d . Novi Sad

Zašto baš MNG Centar?

 • 12 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking