Uloga i značaj uspostavljanja funkcije interne revizije u kompanijama

Tip: Trening Šifra treninga: 51 Trajanje: 6 Maks. br. učesnika: 15 Zahtev za in-house Cena i lokacija

Cilj ovog seminara je pre svega da se menadžment upozna sa konceptom interne revizije, njenom ulogu i značajem u upravljanju organizacijom, mehanizmima upravljanja rizicima poslovanja i sistemom internih kontrola koji prate poslovne procese. Pored navedenog cilj seminara je i da se korisnici upoznaju sa metodološkim konceptima koji već postoje i koji se primenjuju u svetu, a u funkciji su zaštite resursa kojima raspolažu organizacije (novac, informacije i stvari) i unapređivanju poslovanja.

Saznanja i praktični saveti iz oblasti interne revizije su koncipirani u saglasnosti sa Međunarodnim okvirom za profesionalnu praksu koji je sačinjen od strane vodeće svetske institucije iz oblasti interne revizije - Instituta internih revizora, USA.

Polaznici seminara će biti u mogućnosti da razumeju koncept interne revizije, da razmišljaju o istoj, kao i da iniciraju potrebe za formiranjem ovakvih jedinica u okviru svojih organizacija, koje će u skladu sa svojim odgovornostima i nadležnostima direktno uticati na stvaranje dodatne vrednosti za organizaciju.

Ciljna grupa:

 • Rukovodeći kadar;
 • Interni revizori;
 • Sva zainteresovana fizička lica koja žele da steknu adekvatne kompetencije u oblasti interne revizije.

Cilj seminara:

Upoznavanje sa internom revizijom, njenom ulogom i značajem za redovno poslovanje.

Teme:

 • Definicija interne revizije,
 • Svrha, ovlašćenja i odgovornosti interne revizije,
 • Nezavisnost i objektivnost,
 • Stručna i dužna profesionalna pažnja,
 • Upravljanje aktivnošću interne revizije,
 • Izveštavanje rukovodstva,
 • Priroda posla – korporativno upravljanje, upravljanje rizikom i sistemom internih kontrola,
 • Praćenje napretka.

Po završetku ovog seminara, polaznik će biti:

Upoznat sa opštim konceptom interne revizije, kao i sa njenom ulogom i značajem, a sve u cilju stvaranje dodatne vrednosti za organizaciju.

Bojan Radoš

magistar ekonomskih nauka, poseduje dugogodišnje iskustvo u oblasti eksterne revizije za privredu i interne revizije za bankarstvo. Ovlašćeni je interni revizor ispred Komore Ovlašćenih Revizora Srbije. Objavio je veći broj članaka i stručnih radova iz oblasti revizije, prevarnih radnji i primene međunarodnih standarda u zemlji i inostranstvu. Član je Instituta Internih Revizora, USA.

Audio komentari učesnika treninga

 

Ovde možete čuti komentare učesnika prethodno održanih treninga na temu uspostavljanja funkcije interne revizije u preduzećima.

Komentari učesnika

 

Ovde možete pročitati komentare učesnika prethodno održanih seminara na ovu temu.

Interna revizija u uslovima ekonomske krize

 

Ovde možete pročitati stručni članak mr Bojana Radoša na temu "Interna revizija u uslovima ekonomske krize" kao i neke od razloga koje on navodi a koji su doveli od tzv. hipotekarne krize.

Interna revizija trend u 2015. godini

 

U najnovijem stručnom članku mr Bojana Radoša otkrijte da li će kalendarska 2015. godina doneti neke fundamentalne prekretnice kad je u pitanju profesija interne revizije i kako će se razvijati u skladu sa globalnim trendovima i zahtevima korporativnog poslovanja.

Trening

     
  16.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Komentari učesnika

 • Seminar je bio odličan, sa stručnim i profesionalnim predavačem. Rado du ga preporučiti svojim kolegama. Sve pohvale! Željka Pualić, Rukovodilac interne revizije, Galenika A.D.
 • Zadovoljan sam, seminar je u potpunosti ispunio očekivanja, dobio sam dosta smernica za dalji rad, kao i razrešenje mnogih nedoumica koje sam imao pre dolaska na seminar. Zoran Marković, Generalni direktor Tržnica AD Subotica
 • Svaka čast na predavanju, jasno, profesionalno i zanimljivo. Zadovoljna sam! Ljiljana Radonjić , Interni revizor Mozzart d.o.o
 • Prijatno sam iznenađena. Očekivala sam izlaganje predavača i sa druge strane nas kao slušaoce a dobila sam jedan dinamičan razgovor sa drugim učesnici kao i sa predavačem. Prezadovoljna sam. Danijela Balać, tručni saradanik za internu reviziju, JKP “Tržnica”

Zašto baš MNG Centar?

 • 12 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking