Reorganizacija i unapred pripremljeni plan reorganizacije (UPPR)

Tip: Trening Šifra treninga: 399 Trajanje: 5 Maks. br. učesnika: 20 Cena i lokacija Prijavite se

Reorganizacija je regulisana odredbama Zakona o stečaju od člana 155. do člana 173. kao i podzakonskim aktom Nacionalnim standardom za upravljanje stečajnom masom br. 6. i Pravilnikom o načinu sprovođenja reorganizacije unapred pripremljenim planom reorganizacije i sadržini tog plana.

Shodno iznetim zakonskim odredbama, postupak reorganizacije može se sprovesti pre i u toku stečajnog postupka. Reorganizacija je dopuštena u predstečajnom postupku, takva mogućnost postoji u slučaju podnošenja unapred pripremljenog plana reorganizacije istovremeno sa predlogom za pokretanje stečajnog postupka, pod uslovom da su ispunjeni i ostali zakonom propisani uslovi.

U postupku stečaja, odnosno reorganizaciji učestvuju raznovrsna lica koja imaju različite interese, to su razlučni i stečajni poverioci, stečajni dužnik, vlasnik kapitala stečajnog dužnika i sva ova lica nemaju isti interes, jer njihov pravni položaj pre i u toku stečajnog postupka nije isti. Stoga cilj reorganizacije je da se svim tim učesnicima poboljša imovinsko-pravni položaj i da se ni jednom od njih protiv njihove volje taj položaj ne pogorša u odnosu na onaj koji bi se našli kada bi se stečaj okončao bankrotstvom (unovčenjem i deobom stečajne mase).

Na seminaru će biti ukazano na konkretne probleme u praksi, kao i na rešenja tih problema koji u određenim situacijama deluju nerešivo.

Ciljna grupa:

Pravnici u privrednim društvima, bankama i osiguravajućim društvima, pre svega direktori pravnih sektora i drugi rukovodioci pravnih službi, zatim pravni zastupnici koji rade na poslovima zastupanja pred privrednim sudovima i sudovima opšte nadležnosti, direktori i predsednici upravnih odbora preduzeća, banaka i drugih privrednih subjekata.

Cilj seminara:

Upoznavanje sa posebnim zakonskim pravilima kojima je regulisana prodaja stečajnog dužnika kao pravnog lica i reorganizacija, kao i aktuelna sudska praksa iz ove oblasti i praktične vežbe kroz odgovore na konkretna pitanja.

Teme:

 • Plan reorganizacije i unapred pripremljeni plan reorganizacije: pojam i sadržina
 • Postupak po planu reorganizacije i unapred primljenom planu reorganizacije : predlog,
 • Podnosioci, otklanjanje nedostataka, glasanje
 • Posledice usvajanja plana reorganizacije i UPPR
 • Hartije od vrednosti u reorganizaciji
 • Zaloga u reorganizaciji
 • Izvršenje plana
 • Neizvršavanje plana
 • Problemi u praksi
 • Pitanja i odgovori

Po završetku polaznik je osposobljen da:

 • Preduzima i predlaže odgovarajuće mere u slučaju;
 • Postupa po unapred pripremljenom planu reorganizacije
 • Bolje razume koncept navedenih pravnih instituta, što će doprineti kvalitatnijim poslovnim procenama potencijalnih investitora, koji se mogu pojaviti kao kupci stečajnog dužnika.
 • Efikasnije zastupa privredno društvo, banku ili drugog poverioca u postupcima stečaja kao i parnicama povodom stečaja, a takođe i u postupku prodaje, ako se pojavljuje kao kupac stečajnog dužnika.
Jovan Jovanović

Sudija Privrednog apelacionog suda i predsednik Privrednog suda u Beogradu.

Snežana Marić

Sudija Privrednog apelacionog suda i predsednik Odeljenja za privredne sporove.

Audio komentari učesnika

 

Poslušajte komentare polaznika prethodno održanih seminara na ovu temu.

Komentari učesnika

 

Ovde možete pogledati komentare učesnika koji su učestvovali na seminaru održanom na ovu temu.

Trening

17.05.2019. 09:30 - 14:00 Br. sati: 5 Dodaj u lični kalendar
MNG Centar 14.700,00 + PDV (20%) Popusti Uključeno u cenu

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Komentari učesnika

 • Sve pohvale za organizaciju seminara kao i za odabir tema i predavača. Milena Blagojević, Pravna služba EPS snabdevanje doo Beograd
 • Seminar je izuzetno koristan, interaktivan je i što je najbitnije pruža odgovore na mnogobrojna pitanja. Snežana Cico, Direktor Sevetrans ad Sombor
 • Konkretni i kvalitetni odgovori na postavljena pitanja. Predavanje je korisno za postupanje u budućnosti. Borislav Vujić , Direktor sektora za kredite Razvojni fond APV

Zašto baš MNG Centar?

 • 12 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking