Praksa i alati strategijskog menadžmenta

Tip: Trening Šifra treninga: Trajanje: 8 Maks. br. učesnika: 16 Zahtev za in-house Cena i lokacija

Strategijski menadžment predstavlja oblast čija je suština u ostvarivanju komparativne prednosti jedne organizacije u odnosu na ostale na tržištu što je najdirektnije povezano sa njenim opstankom, a zatim i sa ostvarivanjem njenih poslovnih rezultata. Poslednja istraživanja u svetu govore da u aktivnosti strategijskog menadžmenta pored top menadžmenta treba da budu uključeni i rukovodioci nižih nivoa hijerarhije.

Za razliku od uobičajenog stava da su veliki tržišni uspesi rezultat isključivo genijalnih pojedinaca, ova oblast ukazuje da iza toga najčešće stoji jedan sistematičan pristup koji analizira okruženje u kome organizacija deluje, ali i njene sopstvene sposobnosti - dobre i loše strane, procenjuje kako će se razvijati situacija u promenjivom okruženju, definiše ključne elemente razvoja organizacije a zatim se angažuje na realizaciji tih strategijskih opredeljenja kroz planiranje i realizaciju pojedinačnih ili grupe projekata manje ili više povezanih između sebe.

Da bi se ovaj pristup realizovao u praksi, potrebno je primenjivati odgovarajuće metode, tehnike i alate koji omogućuju da se u donošenju odluka smanje rizici od neuspešnosti s obzirom na burne promene koje se dešavaju na tržištu. U obilju metoda, tehnika i alata potrebno je odabrati i na pravi način praktično primeniti one koji su najprimereniji konkretnoj delatnosti i okolnostima u kojima organizacija deluje, ne samo na nivou top menadžmenta već i na nižem nivou u organizaciji, jer svaki od njih ima svoju ulogu u tom procesu, a u cilju bolje organizacije i što efikasnijeg rada.

Ciljna grupa:

Srednji menadžment u organizaciji, rukovodioci organizacionih celina i projekata, kako bi što bolje razumeli i u praksi odigrali svoju ulogu u ostvarivanju strategijskih opredeljenja organizacije.

Cilj treninga:

Upoznavanje sa suštinom strategijskog menadžmenta kao ključnog elementa za opstanak organizacije na tržištu, praktičnom primenom raspoloživih alata kao i metoda za investiciono odlučivanje.

Teme:

 • Okvir strategijskog menadžmenta (SM)
 • Metode, tehnike i alati SM (BPEST analiza, Benchmarking, Delphi, analiza osetljivosti, BCG matrica, histogram i Pareto dijagram, Six sigma, Brainstorming …)
 • Metode investicionog odlučivanja (pojmovi diskontovanja, NSV, IRR i PBP, Cost / Benefit analiza, stablo odlučivanja, modelovanje, …)
 • Strategijski menadžment i upravljanje promenama

Po završetku učesnik je osposobljen da:

Razume suštinu strategijskog menadžmenta, elemente iz kojih se on sastoji, da lakše prepozna svoje mesto i ulogu u organizaciji u svetlu ostvarivanja njenih strategijskih opredeljenja, da odabere i primeni osnovne alate i metode u cilju uspešnijeg donošenja odluka.

 

Trening

     
  15.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 12 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking