Povrede na radu i profesionalne bolesti - Praktikum

Tip: Publikacija Šifra:

Autori:

Vera Božić - Trefalt

Petar Stajković

Radoje Savićević

 

Izdavač:  MNG Centar d.o.o., Beograd

 

Godina izdanja: 2013

 

ISBN 978-86-915835-1-4

 

Cena: 2.600,00 + PDV (10%)

 

UVOD

 

Jedan od najčešćih razloga nastanka povreda na radu i profesionalnih oboljenja sa često trajnim, a ponekad i fatalnim posledicama predstavlja grubo kršenje mera bezbednosti i zdravlja na radu, uz olako očekivanje da do istih neće doći.  Pri ovome je posebno poražavajuća činjenica da su propusti koji su doveli do povreda na radu takve prirode da ih je bilo veoma lako otkloniti uz osnovnu pažnju, bez angažovanja dodatnih finansijskih i ljudskih kapaciteta.

Ovo ukazuje na nezadovoljavajući stepen osposobljenosti zaposlenih iz ove oblasti, ali i na nizak nivo društvene svesti uopšte, a posebno na nedovoljan stepen korporacijske odgovornosti kod poslodavca, koji u velikom broju slučajeva posle nastanka povreda na radu i profesionalnih oboljenja pokušavaju da svu odgovornost prebace na povređene radnike, njihove kolege i razloge na koje oni nisu bili u mogućnosti da utiču, u cilju izbegavanja sopstvene odgovornosti.

Praktikum je podeljen na četiri dela kako bi se olakšalo snalaženje u primeni propisa koji su njime obuhvaćeni:

 • Prvi deo se odnosi, pre svega, na obaveze poslodavca u slučaju kada se desi povreda na radu i detaljno objašnjava postupak od momenta nastanka povrede do ostvarivvanja prava.
 • Drugi deo se odnosi na prava iz obaveznog socijalnog osiguranjakoja se ostvaruju. U ovom delu su objašnjene odredbe Zakona o zdravstvenom osiguranju i Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju koje se odnose na prava u slučaju povrede na radu i profesionalne bolesti uz primere iz upravne i sudske prakse.
 • Treći deo predstavlja obradu instituta naknade štete u slučaju povrede na radu, a u skladu sa Zakonom o obbligacionim odnosima, Zakonom o zdravstvenom osiguranju i Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju. Uz objašnjenje pojedinih odredaba zakona dati su i primeri iz sudske prakse.
 • Četvrti deo predtsvlja dodatak praktikumu koji čine tekstovi podzakonskih akata koji su zajedno sa odredbama zakona koji uređuju materiju povrede na radu obrađeni u prethodnim delovima.

 

SADRŽAJ


DEO I
PRAVA I OBAVEZE PO OSNOVU POVREDA NA RADU I PROFESIONALNIH OBOLJENJA U SKLADU SA ZAKONOM O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU

POGLAVLJE I
PRAVNI OKVIR  

           
POGLAVLJE II
1. PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI ZAPOSLENIH I POSLODAVACA U OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU
2. UREĐIVANJE BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU KOLEKTIVNIM UGOVOROM
3. PRAVNI IZVORI I OSNOV ZA DONOŠENJE PRAVILNIKA O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU
4. PRAVA OBAVEZE I ODGOVORNOSTI POSLODAVCA U OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU
5. PRAVA OBAVEZE I ODGOVORNOSTI ZAPOSLENIH
6. ORGANIZOVANJE POSLOVA BEZBEDNOSTI I ZAŠTITE ZDRAVLJA KOD POSLODAVCA
7. VOĐENJE EVIDENCIJE I IZVEŠTAVANJE


POGLAVLJE III
1. POSTUPAK U SLUČAJU POVREDE NA RADU ILI PROFESIONALNOG OBOLJENJA
2. NAČIN POPUNJAVANJA IZVEŠTAJA O POVREDI NA RADU
3. PRIMER UREDNO POPUNJENOG IZVEŠTAJA O POVREDI NA RADU
4. PRIMER UREDNO POPUNJENOG IZVEŠTAJA O PROFESIONALNOM OBOLJENJU
5. PRIMERI SLUČAJA UVIĐAJA POVREDE NA RADU KADA JE IZVEŠTAJ O POVREDI NA RADU UREDNO POPUNJEN

DEO II
PRAVA ZA SLUČAJ POVREDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI


POGLAVLJE I
PRAVA ZA SLUČAJ POVREDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI PO MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA (UGOVORIMA)

POGLAVLJE II
PRAVA ZA SLUČAJ POVREDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI U SISTEMU ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
1. DEFINICIJA POVREDE NA RADU I PROFESIONALNOG OBOLJENJA
2. UTVRĐIVANJE POVREDE NA RADU
3. SPECIFIČNI STAVOVI ZAUZETI U REŠENJIMA REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE I STAVOVI SUDSKE PRAKSE U POSTUPCIMA ZA UTVRĐIVANJE POSTOJANJA POVREDE NA RADU
4. PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU U SLUČAJU POVREDE NA RADU I PROFESIONALNOG OBOLJENJA
5. OSTVARIVANJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE USLED POVREDE NA RADU ILI PROFSIONALNIH OBOLJENJA U INOSTRANSTVU
6. PRAVA NA NAKNADU ZARADE ZA VREME PRIVREMENE SPREČENOSTI ZA RAD
6.1. Obezbeđivanje isplate naknade zarade
6.2. Slučajevi u kojima zaposlenima ne pripada pravo na naknadu zarade
7. OBEZBEĐIVANJE I OSTVARIVANJE PRAVA IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
8. OVERA ZDRAVSTVENE ISPRAVE

POGLAVLJE III
PRAVA ZA SLUČAJ POVREDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI U SISTEMU PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA
1. POVREDA NA RADU
2. PROFESIONALNA BOLEST
3. PRAVA IZ PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA U SLUČAJU POVREDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI
3.1 Pravo na invalidsku penziju
3.1.1.Visina invalidske penzije
3.1.2 Postupak za ostvarivanje prava na invalidsku penziju
Pravo na porodičnu penziju
Novčana naknada za telesno oštećenje prouzrokovano povredom na radu, odnosno profesionalnom bolešću

POGLAVLJE IV
DOPRINOSI ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE


DEO III
NAKNADA ŠTETE KAO POSLEDICA POVREDE NA RADU ILI PROFESIONALNOG OBOLJENJA
1. ODGOVORNOST ZA ŠTETU NASTALU PO OSNOVU KRIVICE
2. ODGOVORNOST PREDUZEĆA I DRUGIH PRAVNIH LICA PREMA TREĆIM LICIMA I ODGOVORNOST ZA OPASNU STVAR I OPASNU DELATNOST
Odgovornost preduzeća i drugih pravnih lica
Odgovornost za štetu od opasne stvari i opasne delatnosti
3. NAKNADA ŠTETE
4. STAVOVI SUDSKE PRAKSE U POSTUPCIMA ZA NAKNADU ŠTETE USLED POSLEDICA POVREDE NA RADU PO TUŽBAMA REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
5. STAVOVI SUDSKE PRAKSE U POSTUPCIMA ZA NAKNADU ŠTETEUSLED POSLEDICA POVREDE NA RADU PO TUŽBAMA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE

 

DEO IV


PRILOZI
Pravilnik o evidencijama u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
Evidencija i notifikacija o nezgodama na radu i profesionalnim bolestima
Pravilnik o sadržaju i načinu izdavanja obrasca izveštaja o povredi na radu, profesionalnom oboljenju i oboljenju u vezi sa radom
Konvencija 121 Međunarodne organizacije rada
Odluka Ustavnog suda
Pravilnik o obrazovanju i načinu rada organa veštačanje Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje
Pravilnik o utvrđivanju telesnih oštećenja
Pravilnik o utvrđivanju profesionalnih bolesti

 

DODATNE INFORMACIJE I NARUČIVANJE:

Tel: +381 11 3284-269, 3284-761
Fax: +381 11 3284-485
Mob.: 062 65-89-73, 063 70-111-20
E-mail: office@mngcentar.com

Trening

     
  2.600,00 + PDV (20%)

Zašto baš MNG Centar?

 • 12 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking