Poslovno planiranje na osnovu vremenskih serija u Excel-u

Tip: Trening Šifra treninga: 278 Trajanje: 12 Maks. br. učesnika: 12 Zahtev za in-house Cena i lokacija

* Rad u malim grupama  * Interaktivno   * Svakom učesniku obezbeđen laptop za vežbe

Upravljanje je proces koji se sastoji iz više faza:

 • predviđanje,
 • planiranje,
 • organizovanje,
 • aktiviranje i izvršenje,
 • regulisanje i koordinacija i
 • kontrola ostvarenih rezultata. 

Osnovni korak upravljanja uopšte, a naročito upravljanja razvojem, jeste predviđanje. Poslovni čovek se nalazi u situaciji da gledanjem u budućnost:

 • odredi ciljeve,
 • utvrdi potrebne rezultate koji ostvaruju te ciljeve i
 • pronađe akcije koje daju te potrebne rezultate,

kako bi ostvario krajnji cilj poslovanja - porast dobiti. Kompleksnost uslova, koji određuju okruženje u kome se odvija posao, ukazuje na kompleksnost podataka koje treba sakupiti predviđanjem budućnosti.

Osnovni cilj analize vremenskih serija usmeren je na otkrivanje modela kojim će se opisati zakonitosti u ponašanju posmatrane pojave i na taj način predvideti buduća stanja, na osnovu poznatih stanja u sadašnjosti i prošlosti.

U današnjem poslovnom okruženju spredšit aplikacije se primenjuju u širokom opsegu organizacionih funkcija, u različitim oblastima poslovanja, radi ostvarenja ciljeva preduzeća. Oni se koriste za:

 • kancelarijske zadatake,
 • modeliranje,
 • analizu,
 • komunikaciju i
 • mnoge druge poslove.

Od svoje pojave do danas su postali široko prihvaćeni i neophodni za funkcionisanje kompanija. Spredšit sistemi su najčešće korišćen i najpopularniji alat kod većine krajnjih korisnika. Krajnji korisnici spredšitova pripadaju raznovrsnim poslovnim funkcijama:

 • finansije,
 • logistika,
 • inženjering,
 • proizvodnja,
 • marketing,
 • prodaja
 • administracija itd.

Predviđanje predstavlja neophodnu aktivnost svake od ovih oblasti poslovanja.

Polaznici treninga će usavršiti svoje analitičke sposobnosti i razumeti kompleksnost i mogućnosti upotrebe spredšitova za predviđanje zasnovano na vremenskim serijama.

Trening se sprovodi kroz predavanja, interaktivnu diskusiju, analizu slučajeva iz prakse, rešavanje konkretnih problema. Pristup je zasnovan na grupnom i individualnom radu u okviru radionica i diskusije sa stručnjacima za navedene oblasti

Ciljna grupa:

Srednji i viši nivo menadžementa i službenika državnih i privatnih preduzeća, preduzetnici, kao i svi oni koji žele da unaprede svoja znanja u oblasti predviđanja na osnovu metoda vremenskih serija i primene spredšit alata za odabir odgovarajućih metoda predviđanja i njihovog testiranja.

Cilj treninga:

Osposobljavanje i unapređenje sposobnosti polaznika u oblasti predviđanja zasnovanog na metodama vremenskih serija, kao i za primenu spredšitova u ovoj oblasti. Trening je usmeren ka razvoju veština u oblasti predviđanja podržanog spredšitovima za krajnje korisnike, koji su stručnjaci u različitim oblastima poslovanja. Mnogi profesionalci iz različitih oblasti donose značajne odluke na osnovu spredšit analiza, modela i aplikacija, a organizacije se oslanjaju na njih pri predviđanju i donošenju odluka, u skladu sa čime je kreiran sadržaj obuke.

Teme:

 • Predviđanje tražnje i potreba za zalihama:

o   vrste trendova,

o   metode vremenskih serija:

 • metoda trenda: 
  • linearni trend,
  • eksponencijalni rastući trend
   • metoda pokretnih proseka,
   • metoda godišnje stope rasta,
   • metode eksponencijalne korekcije linearnog trenda,
   • sezonska tražnja,

o   upotreba spredšit funkcija u predviđanju,

o   grafička metoda predviđanja u spredšitovima.

 • Izbor metode predviđanja:

o   preciznost predviđanja,

o   greška predviđanja,

o   MAPE - mean absolute percentage error,

o   MAD - mean absolute deviation,

o   MPE - mean percentage error,

o   MSE - mean squared error,

o   MSD - mean squared deviation.

Po završetku treninga polaznik je osposobljen da:

 • Razume i primene koncept predviđanja,
 • Prepozna slučajeve pogodne za primenu metoda vremenskih serija,
 • Izabere odgovarajuće metode predviđanja za konkretne probleme i testiraju ih,
 • Razume mogućnosti primene spredšitova u predviđanju,
 • Primenjuje metode predviđanja ugrađene u spredšitove,
 • Koristi grafičke metode predviđanja.
 • Razume mogućnosti primene spredšitova u praksi.

Metod rada:

 • Predavanja, interaktivna diskusija, analiza slučajeva iz prakse, rešavanje konkretnih problema,
 • Pristup zasnovan na grupnom i individualnom radu u okviru radionica i diskusije sa stručnjacima za navedene oblasti.
Lena Đorđević

Docent na Fakultetu organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu.

Predavač sa višegodišnjim iskustvom u oblasti spredšit kurseva osnovnog, srednjeg i naprednog nivoa, spredšit analitike, primene spredšitova u različitim oblastima poslovanja.

Prethodno iskustvo:

 • Zadružni savez Srbije, Srbija - izrada i održavanja spredšit aplikacije za praćenje, analizu i upravljanje poslovanjem;
 • M&M consulting, Srbija - izrada i održavanje spredšit aplikacija za praćenje informacija o zaposlenima, odnosa sa kupcima i dobavljačima, za rad finansijsko-računovodstvenih službi;
 • SPZ Centroprojekt, Srbija - projekat izrade spredšit aplikacije za praćenje, analizu i upravljanje poslovanjem preduzeća - rukovodilac projekta;
 • VS Vladimir, Srbija - projekat izrade spredšit aplikacije za praćenje i upravljanje poslovanjem preduzeća - rukovodilac projekta;
 • Centar za Operacioni menadžment, Fakultet organizacionih nauka, Kursevi MS Excel-a (osnovni i napredni nivo) - predavač;
 • Centar za preduzetništvo i upravljanje MSP, Fakultet organizacionih nauka, Seminar “Životni ciklus biznis-plana” - predavač;
 • 4U Pharma d.o.o. - projekat modeliranje i automatizacija procesa upravljanja zalihama-učesnik.
 • Task-based kursevi za predstavnike kompanija Nelt Co., Beopanex i Johnson & Johnson- predavač.

Autor i koautor je u preko 45 naučnih radova, objavljenih na naučnim i stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu, domaćim i međunarodnim časopisima, više knjiga, zbirki i nučne i stručne literature;

Istraživačka oblast predavača:

 • Spredšit inženjerstvo, Spredšit menadžment, Upravljanje materijalnim i nematerijalnim tokovima, Upravljački i informacioni sistemi preduzeća, Logistika, Lanci snabdevanja.
Slobodan Antić

menadžer logistike, konsultant i docent na Fakultetu organizacionih nauka, Univerziteta u Beogradu. Dugogodišnje iskustvo stekao je kao konsultatnt u privredi u oblasti logistike, nabavke, kvaliteta sistema.

 • Prethodno iskustvo:
  • Agromit D.O.O., Srbija - rukovodilac sektora proizvodnje i organizacije rada;
  • Američka nevladina organizacija NGO ACDIVOCA - menadžer u nabavci;
  • Mobilne telekomunikacije BK-PTT, Mobtel, Srbija - projektant sistema kvaliteta;
  • Grand Prom A.D. Droga Kolinska - logistički konsultant;
  • IdeaO.O. Agrokor, Hrvatska - logistički konsultant;
  • LA FANTANA D.O.O., Rumunija - logistički konsultant;
  • Centar za Operacioni menadžment, Fakultet organizacionih nauka, Kursevi MS Excel-a (osnovni i napredni nivo) - predavač.

Autor i koautor je u preko 70 naučnih radova, objavljenih na naučnim i stručnim skupovima, časopisima u zemlji i inostranstvu, domaćim i međunarodnim časopisima, 3 knjige i stručne literature.

Centar za preduzetništvo i upravljanje MSP, Fakultet organizacionih nauka, Seminar “Životni ciklus biznis-plana” - predavač.

Sertifikovani MS Office Excel Expert

Otkrijte sve mogućnosti koje Vam Excel pruža kroz treninge u MNG centru! Postanite Sertifikovani MS Office Excel Expert ili pohađajte neki od pojedinačnih treninga u skladu sa Vašim potrebama.

Trening

     
  43.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 12 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking