Odložena poreska sredstva i odložene poreske obaveze (MRS 12)

Tip: Trening Šifra treninga: 61 Trajanje: 5 Maks. br. učesnika: 20 Zahtev za in-house Cena i lokacija

Od 2004. god. od kada su u našoj zemlji u primeni Međunarodni računovodstveni standardi / Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja pored tekućeg poreza koji se utvrđuje na bazi poreske prijave i poreskog bilansa potrebno je obračunati i u bilansima iskazati i odloženi porez.

Odloženi porezi se obračunavaju u skladu sa MRS 12 Porezi iz dobitka i proističu iz privremenih razlika između računovodstvene i oporezive (poreske dobiti). Da bi pravno lice – obveznik revizije sastavio finansijske izveštaje u skladu sa MRS / MSFI i dobio „čisto” revizorsko mišljenje (pozitivan izveštaj) potrebno je da obračuna i prikaže odložena poreska sredstva i obaveze, odnosno odložene poreske rashode i prihode. Putem računovodstva odloženih poreza neutrališu se privremene razlike između dobiti u knjigovodstvu i po poreskim merilima koje postoje samo u kratkom roku. Time se postiže da uspešnost poslovanja kompanije zavisi samo od poslovnih činilaca, a ne i od specifičnih poresko-računovodstvenih pitanja.

Pokazaćemo da je obračun odloženih poreskih sredstava i obaveza, na koje insistiraju revizorske firme, jednostavan i lak posao.

Ciljna grupa:

Knjigovođe, računovođe, interni i eksterni revizori, finansijski konsultanti, finansijski rukovodioci, menadžeri, poreski inspektori.

Cilj seminara:

Savladati kompleksnu i novu materiju odloženih poreza na čijem obračunu insistiraju revizorske firme i steknete znanja i tehnike za tačno i pravilno priznavanje, obračunavanje, knjiženje i prikazivanje odloženih poreza.

Teme:

 • Obveznici utvrđivanja odloženih poreza u skladu sa MRS 12
 • Osnovni zahtevi MRS 12
 • Porezi iz dobitka
 • Porez na dobit – osnovni pojmovi i kategorije
 • Tekući porez (poreski rashod perioda)
 • Odloženi porezi i smisao njihovog obračunavanja
 • Odložena poreska sredstva – osnov nastanka
 • Odložene poreske obaveze – osnov nastanka
 • Odložena poreska sredstva i obaveze po osnovu obračuna amortizacije
 • Odložena poreska sredstva po osnovu neiskorišćenog poreskog kredita za ulaganja u osnovna sredstva
 • Odložena poreska sredstva po osnovu prenetog poreskog gubitka iz ranijih perioda
 • Odloženi porezi po osnovu procene po fer vrednosti hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju
 • Odloženi porezi po osnovu rezervisanja za otpremnine i druge naknade zaposlenima
 • Obelodanjivanje odloženih poreza u Napomenama uz finansijske izveštaje
 • Revizorska dimenzija odloženih poreza

Po završetku polaznik je osposobljen da:

Samostalno izvrši obračun i knjiženje odloženih poreskih sredstava i obaveza i razume smisao njihovog uvođenja i priznavanja u poslovnim knjigama.

Trening

     
  15.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 12 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking