Obuka lica za bezbednost i zdravlje na radu u implementaciji akta o proceni rizika i opasnosti na radnim mestima - praktični saveti

Tip: Trening Šifra treninga: 415 Trajanje: 6 Maks. br. učesnika: 20 Zahtev za in-house Cena i lokacija

Lice za bezbednost i zdravlje na radu  kao stručno lice u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu najčešće u procesu pripreme i izrade Akta o proceni rizika i opasnosti na radnim mestima  dobija izrađen Akt od ovlašćenog pravnog lica sa licencom ( trećeg lica) na korišćenje i implementaciju ili je eventualno deo stručnog tima koji izrađuje Akt o proceni rizika i opasnosti na radnim mestima. 

U predhodnoj edukaciji, pripremi i polaganju ispita iz bezbednosti i zdravlja na radu, eventualnom učešću u izradi Akta, lice za bezbednost i zdravlje na radu najčešće nedovoljno savlada određene praktične sadržaje (ne ovlada u dovoljnoj meri  metodama i tehnikama procene rizika na radnom mestu), u dovoljnoj meri ne razume načine i postupke kontrole sprovođenja mera bezbednosti i zdravlja na radnom mestu  i nije u mogućnosti da samostalno utvrđuje kada su stvoreni  uslovi za izmene i dopune Akta o proceni rizika i opasnosti na radnim mestima.                                                                          

Ciljna grupa:

 • Poslodavci
 • Lica za bezbednost i zdravlje na radu
 • Kandidati za polaganje ispita iz bezbednosti i zdravlja na radu

Teme:

 • Metode procene rizika i opasnosti na radnim mestima
 • Kontrola i sprovođenje mera bezbednosti i zdravlja na radnom mestu
 • Analiza i dopuna Akta o proceni rizika (“Akt o proceni rizika i opasnosti na radnim mestima je živ dokument“)
 • Praktično osposobljavanje za vođenje evidencije o kontroli sprovođenja mera za bezbedan i zdrav rad

Cilj seminara:

Osposobljavanje lica za bezbednosti i zdravlje na radu, kao i kandidata za polaganje ispita iz bezbednosti i zdravlja na radu,  da samostalno mogu vršiti implementaciju akta o proceni rizika, vršiti kontrolu sprovođenja mera za bezbedan i zdrav rad, kao i u stvaranju sposobnosti za sprovođenje analize i izrade predloga za izmene i dopune Akta o proceni rizika i opasnosti na radnom mestu.

Trening

     
  15.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 12 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking