Koučing - osnaživanje sebe i drugih na putu promena

Tip: Trening Šifra treninga: 257 Trajanje: 12 Maks. br. učesnika: 20 Cena i lokacija Prijavite se

Koučing je najbrži i najdelotvorniji metod ličnog i razvoja drugih. Koučing proces doprinosi:

 • prepoznavanju šansi i mogućnosti u aktuelnoj životnoj i poslovnoj situaciji,
 • otkrivanju unutrašnje motivacije i vlastitih resursa,
 • kreiranju stava koji je orijentisan ka rešenjima i neprekidnom poboljšanju,
 • usavršavanju i delovanju kako bismo dostigli viziju kojoj težimo.

Ovaj program je koncipiran tako da doprinese sticanju veće jasnoće o onome što biste želeli da promenite na ličnom i profesionalnom planu i prepoznavanju sopstvenih potencijala za ostvarivanje tih željenih ciljeva.

Posebnu korist od koučinga mogu imati, ne samo pojedinci, već i timovi i organizacije, a naročito najviše rukovodstvo i to u oblastima: planiranja poslovnih ciljeva, planiranja ličnog i karijernog razvoja, motivisanju zaposlenih, rešavanju konflikata, unapređenju kvaliteta i rezultata rada, unapređenju komunikacije, uspostavljanju bolje ravnoteže posao-privatni život, razvoju kompetencija zaposlenih itd.

Ciljna grupa:

 • zaposleni u privatnom i javnom sektoru
 • direktori i menadžeri kompanija
 • zaposleni u ljudskim resursima
 • zaposleni u marketingu, prodaji i administraciji
 • preduzetnici (i oni koji bi želeli to da postanu)

Cilj treninga:

Upoznati učesnike sa procesom koji doprinosi prepoznavanju i postizanju jasnoće onoga što žele da ostvare ili promene u profesionalnom ili ličnom životu, kao i na koji način im koučing veštine mogu pomoći u ličnom i profesionalnom razvoju ali i razvoju svojih saradnika.

Teme:

 • Upoznavanje za koučingom
 • Šta je koučing?
 • Koučing kompetencije
 • Vrednost i važnost koučinga na radnom mestu
 • Snaga i koristi od koučinga za organizaciju
 • Model rasta
 • Primena koučinga
 • Koučing karijere
 • Individualni plan razvoja
 • Samoosnaživanje
Gordana Nikić

REBT psihoterapeut i supervisor, predavač na Univerzitetu Singidunum u Beogradu, direktor i osnivač Srpskog centra za RE&KBT. Aktivno radi kao predavač,   psihoterapeut  i trener, vodi  programe  obuka za HR profesionalce, menadžere, tim lidere, konsultanate i profesionalce zainteresovane za unapređenje emocionalnih kompetencija. Objavila je veći broj naučnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima o emocionalnoj inteligenciji, liderstvu, poslovnoj komunikaciji, timskom radu i osobinama ličnosti  menadžera  i zaposlenih. Doktor je psiholoških nauka.

Maria Cerovina

koordinatorka Centra za stručnu praksu i karijerno savetovanje na Fakultetu za medije i komunikacije.

Trening

26.03.2020.-27.03.2020. 09:30 - 15:00 Br. sati: 12 Dodaj u lični kalendar
MNG Centar 32.500,00 + PDV (20%) Popusti Uključeno u cenu
25.06.2020.-26.06.2020. 09:30 - 15:00 Br. sati: 12 Dodaj u lični kalendar
MNG Centar 32.500,00 + PDV (20%) Popusti Uključeno u cenu

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 12 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking