Konferencija o pravu na suđenje u razumnom roku

Tip: Konferencija Šifra: Maks. br. učesnika: 100 Cena i lokacija

Zakonom o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, uređuje se zaštita prava na suđenje u razumnom roku. Svrha ovog zakona jeste da pruži sudsku zaštitu prava na suđenje u razumnom roku i time predupredi nastajanje povreda prava na suđenje u razumnom roku.

Sudska zaštita prava na suđenje u razumnom roku uključuje i istragu koju u krivičnom postupku sprovodi javni tužilac.

Pravo na suđenje u razumnom roku ima svaka stranka u sudskom postupku, što uključuje i izvršni postupak, svaki učesnik po zakonu kojim se uređuje vanparnični postupak, a oštećeni u krivičnom postupku, privatni tužilac i oštećeni kao tužilac samo ako su istakli imovinskopravni zahtev.

Učesnici mogu da unapred pripreme pitanja koja bi postavili predavačima i pošalju na office@mngcentar.com, a odgovore će dobiti na samoj Konferenciji. Želeli bismo da Vi i Vaš tim ovu Konferenciju prepoznate kao proces kontinuiranog profesionalnog razvoja.

Trening

     
  8.400,00 + PDV (20%)

Zašto baš MNG Centar?

 • 12 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking