Primena zakona o planiranju i izgradnji

Tip: Trening Šifra treninga: Trajanje: 5 Maks. br. učesnika: 25 Zahtev za in-house Cena i lokacija

Male grupe ∴ Interaktivno ∴ Konkretno

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji (usvojen 8. decembra 2014. godine) je doneo suštinske izmene i čitav niz novih instituta u želji da se sistem izgradnje objekata učini efikasnijim. Po obimu izmena može se reći da predstavlja novi zakonski predlog.

Sve opštine i gradovi primenjuju objedinjenu proceduru izdavanja građevinskih dozvola, a takođe, sve opštine i gradovi su obavezne da organizuju i posebne službe koje su zadužene i odgovorne za sprovođenje ovog postupka.

Teme:

 • Urbanističko planiranje (plan detaljne regulacije i novi dokument: separat; Centralni registar planskih dokumenata; rani javni uvid u planska dokumenta; glavni urbanista);
 • Obaveze lokalne samouprave da propiše doprinose za uređenje građevinskog zemljišta;
 • Obaveze ažuriranja podataka u Katastru u pogledu namene zemljišta - gradskog građevinskog zemljišta;
 • Prava građenja na osnovu prava korišćenja;
 • Realizacije prava na konverziju prava korišćenja u pravo svojine bez naknade i dileme u pogledu mogućih rešenja za konverziju uz naknadu;
 • Sprovođenja objedinjene procedure i prva iskustva u praksi (nadležni organ i njegov odnos sa imaocima javnih ovlašćenja; faze objedinjene procedure: lokacijski uslovi; građevinska dozvola; prijava radova; upotreba dozvola; upis u katastar);
 • Izmena u pogledu tehničke dokumentacije (idejno rešenje , projekat za građevinsku dozvolu i izvod iz projekta; projekat za izvođenje; projekat izvedenog stanja);
 • Inspekcijski nadzor (pojačana uloga građevinskih inspektora i saradnja sa ogranom koji sprovodi objedinjenu proceduru);
 • Kaznene odredbe i sl...
 • Pitanja i odgovori
Aleksandra Damnjanović

dipl. pravnik, državni sekretar u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Audio komentari učesnika radionice

 

Ovde možete čuti komentare učesnika prethodno održanih praktičnih radionica na temu Zakona o planiranju i izgradnji.

Komentari učesnika

 

Pogledajte komentare učesnika sa prethodno održanih seminara na ovu temu.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji

 

Na ovom mestu možete preuzeti dokument u pdf formatu i upoznati se sa najnovijim izmenama Zakona o planiranju i izgradnji.

Trening

     
  14.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Komentari učesnika

 • Seminar je bio poučan i interesantan, organizacija odlična. Stefani P asko Sporić vodeci ing.gradjevinske sluzbe, JUP Istrživanje i razvoj
 • Veoma korisno! Predavači su profesionalno, jasno obradili temu. Olivera Subotić, Pomoćnik sekretara za lok. ek. Razvoj Gradska uprava Pančevo
 • Jako sam zadovoljna organizacijom i kvaliteteom seminara. Sonja Šehovac Advokatska kancelarija Živković Samardžić
 • Odabir predavača i organizacija seminara zaslužuju svaku pohvalu. Ljilja Jovanović Šef odeska za imovinsko pravne poslove, Koridori Srbije
 • Veoma koristan seminar sa puno informacija koje se mogu primeniti u rešavanju konkretnih problema. Vera Matović, Samostalni stručni saradnik za građevinsko zemljište J P za izgradnju opštine Gornji Milanovac

Zašto baš MNG Centar?

 • 12 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking