Zakon o stečaju i Zakon o finansijskom obezbeđenju

Tip: Trening Šifra treninga: Trajanje: 3 Maks. br. učesnika: 45 Zahtev za in-house Cena i lokacija

Skupština Republike Srbije je na sednici održanoj u junu 2018. godine usvojila Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju. Zakon je objavljen u “Službenom glasniku RS” br.44/2018 od 08.06.2018. godine i primenjuje se od 01.01.2019. godine. Razlog za usvajanje ovog zakona je usklađivanje stečajnog zakona sa Zakonom o finansijskom obezbeđenju koji je takođe usvojen na istoj sednici i objavljen u istom “Službenom glasniku RS”.

Izmene i dopune Zakona o stečaju, koje su izvršene ovim zakonom, odnose se na više faza stečajnog postupka i u priličnoj meri menjaju položaj i prava poverilaca. U stečajni zakon uvode novi vrstu poverilaca-poverioce iz ugovora o finansijskom obezbeđenju.

Dakle, novine koje su uvedene Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o stečaju rezultat su promena u pravnom sistemu koje donosi Zakonom o finansiiskom obezbeđenju, pa tako prezentacija izmena stečajnog zakona ne može biti posmatrana odvojeno od novina koje donosi ovaj zakon.

Stoga će polaznici seminara će biti upoznati sa svim novinama koje donosi kako Zakon o finansijskom obezbeđenju tako i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju  što će im omogućiti lakšu primenu zakona i brže dolaženje do rešenja.

Seminar je interaktivan, sa mogućnošću postavljanja pitanja i diskusije sa predavačima

Ciljna grupa:

Pravnici u privrednim društvima, bankama i osiguravajućim društvima, pre svega direktori pravnih sektora i drugi rukovodioci pravnih službi, zatim pravni zastupnici koji rade na poslovima zastupanja pred privrednim sudovima i sudovima opšte nadležnosti, direktori i predsednici upravnih odbora preduzeća, banaka i drugih privrednih subjekata.

Cilj seminara:

Cilj seminara je da se polaznici upoznaju sa novinama koje donose izmene i dopune Zakona o stečaju i upute kako iste da primene u praksi.

Teme:

 1. Zakon o finansijskom obezbeđenju
 • realizacija sredstava obezbeđenja: uslovi za realizaciju i namirenje,
 • sredstva obezbeđenja: novčana sredstva, finansijski instrumenti, kreditna potraživanja, ekvivalentna sredstva,
 • ugovor o finansijskom obezbeđenju: pojam, bitni elementi, način zaključenja, forma ugovora, subjektbni ugovora, finansijska obaveza,
 • davanje, korišćenje, promena sredstava obezbeđenja,
 • primena drugih propisa na ugovor o finansijskom obezbeđenju.

2. Pregled izvršenih izmena i dopuna Zakona o stečaju

 • ostvarenje prava i obaveza iz ugovora o finansijskom obezbeđenju u stečajnom postupku,
 • poverioci iz ugovora o finansijskom obezbeđenju kao poverioci u stečajnom posutpku,
 • mere obezbeđenja u prethodnom potupku i poverioci iz ugovora o finansijskom obezbeđenju,
 • pravne posledice otvaranja stečaja na položaj poverilaca iz ugovora o finansijskom obezbeđenju: pravo na prebijanje (netiranje), zaštita imovine, fiksni poslovi,
 • pobijanje pravnih radnji,
 • reorganizacija i finansijsko obezbeđenje,
 • kaznene odredbe.
Snežana Marić

Sudija Privrednog apelacionog suda i predsednik Odeljenja za privredne sporove.

Jovan Jovanović

Sudija Privrednog apelacionog suda i predsednik Privrednog suda u Beogradu.

Komentari učesnika

 

Pogledajte komentare već održanih seminara na kojima su pomenuti predavači predstavili temu stečaja, reorganizacije i naplati potraživanja.

Trening

     
  13.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Komentari učesnika

 • Ispunjena su sva moja očekivanja pa i više. Komunikacija sa predavačima je bila savršena, bilo je dosta pitanja na koja su dati zanimljivi odgovori. Novica Zarubica, Savetnik za vansud sku naplatu OTP Banka
 • Seminar je bio izuzetno koristan. Sve pohvale za predavače koji su veoma aktivno predstavili temu koja je sama po sebi vaoma zahtevna i komplikovana. Gradimir Ilić, Šef službe naplate JKP Gradska toplana Niš
 • Očekivanja u potpunosti zadovoljena. Ovaj seminar du preporučiti kolegama. Diskusija sa kolegama je nezamenljivo iskustvo. Vedran Čerić, Saradnik u službi za naplatu potraživanja za segment privrede Banka Intesa AD Beograd
 • Seminar je bio izuzetno interesantan. Izbor predavača je odličan, a najkorisnijim smatram iznošenje primera iz sudske prakse i neposredne odgovore na sva naša pitanja i diskusiju koju smo vodili tokom seminara. Tatjana Todorović, Sudija Privrendi sud u Kragujevcu

Zašto baš MNG Centar?

 • 12 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking