Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre

Tip: Trening Šifra treninga: 747 Trajanje: 4 Maks. br. učesnika: 25 Zahtev za in-house Cena i lokacija

Očekuje se da Narodna skupština Republike Srbije razmatra Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre do kraja aprila meseca 2019. godine.

Ovim izmenama i dopunama Zakona vrši se:

 • usaglašavanje sa izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima iz 2018. godine;
 • usklađivanje sa Zakonom o opštem upravnom postupku;
 • sprovođenje mere stvaranja zakonskih pretpostavki za uspostavljanje online sistema za registraciju, promenu stanja, otkazivanja i pretraživanja svih vrsta kolaterala (sredstava obezbeđenja-zaloge i sl.), a koja je predviđena Akcionim planom Programa za unapređenje pozicije Republike Srbije na rang-listi Svetske banke o uslovima poslovanja-Doing Business za period 2019-2020. godine;
 • neophodnost otklanjanja pravnih praznina i problema uočenih u primeni Zakona.

Na drugom delu seminara će biti obrađene bitne izmene i dopune Zakona o privrednim društvima iz decembra meseca 2018. godine.

Na seminaru će biti obrađene i bitne odrednice sprovođenja postupka prinudne  likvidacije u skladu sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima iz juna meseca 2018. godine, s naglaskom na otklonjive i neotklonjive razloge za prinudnu likvidaciju.

Ciljna grupa:

Predstavnici privrednih društava i preduzetnici.

Cilj seminara:

 • Upoznavanje sa najvažnijim izmenama i dopunama Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre;
 • Upoznavanje sa najvažnijim izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima iz decembra meseca 2018. godine;
 • Sprovođenje prinudne likvidacije u skladu sa izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima.

Teme:

 • Najvažnije izmene i dopune Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre:
  • Proširen krug lica ovlašćenih za podnošenje registracione prijave;
  • Elektronska prijava (Akcioni plan „Doing businessˮ lista);
  • Supsidijarna primena ZUP-a;
  • Postupanje registratora po prijavi;
  • Preciziranje roka za odlučivanje o prijavi;
  • Precizirane odredbe u pogledu lica koje je ovlašćeno da podnese žalbu na odluku registratora;
  • Postupanje registratora na osnovu odluke drugostepenog organa o poništavanju, odnosno ukidanju konačne odluke nadležnog registratora;
  • Postupanje registratora u pogledu dostavljanja odluke drugostepenog organa.
 • Novine u Zakonu o izmeni i dopunama Zakona o privrednim društvima od 8. decembra 2018. godine:
  • upotreba pečata (otklanjanja dilema i različitih tumačenja u praksi u pogledu upotrebe pečata);
  • propisivanje izricanja mere privremenog ograničenja prava vršenja funkcije direktora, člana nadzornog odbora, zastupnika ili prokuriste ukoliko se u postupku po tužbi iz čl. 67. i 78. Zakona o privrednim društvima utvrdi postojanje povrede pravila o odobravanju poslova u kojima postoji lični interes
  • uvođenje obaveze za javna akcionarska društva da na svojoj internet stranici objave tačne i ažurne podatke o zanimanju i prethodnom zaposlenju članova organa upravljanja društva.
 • Bitne karakteristike pokretanja i toka postupka prinudne likvidacije sa stanovišta izmenjenih i dopunjenih odredaba Zakona o privrednim društvima od 8. juna 2018. godine: 
  • preciziranje razloga za prinudnu likvidaciju;
  • novi razlozi za prinudnu likvidaciju;
  • otklonjivi i neotklonjivi razlozi za prinudnu likvidaciju;
  • pokretanje, tok i okončanje postupka prinudne likvidacije;
  • pravne posledice brisanja društva po okončanju postupka prinudne likvidacije.

Po završetku seminara, polaznik će biti osposobljen da:

Razume suštinu izmena i dopuna Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre, kao i izmena i dopuna Zakona o privrednim društvima iz juna (prinudna likvidacija) i decembra 2018. godine.

Dušan Vučković

v.d. pomoćnika ministra privrede u Sektoru za privredna društva i privredne registre Ministarstva privrede, a pre toga je proveo 13 godina u različitim organima državne uprave (Republički sekretarijat za zakonodavstvo, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, Ministarstvo finansija i privrede, Ministarstvo trgovine i usluga, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture). Bio je Glavni tržišni inspektor Republike Srbije 2007. i 2008 godine.

U periodu od 2007. do 2017. godine aktivno je, kao predsednik ili član radnih grupa, učestvovao u pripremi većeg broja zakona i podzakonskih akata iz različitih oblasti, od bezbednosti proizvoda do Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, uključujući i rad na transponovanju propisa EU u domaći pravni sistem.

Trening

     
  14.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 12 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking