Izmene i dopune Zakona o privrednim društvima

Tip: Trening Šifra treninga: Trajanje: 6 Maks. br. učesnika: 25 Zahtev za in-house Cena i lokacija

                                       Vrhunski stručnjak * Male grupe * Mogućnost postavljanja pitanja tokom celog seminara

Od 01.10.2018. godine primenjuje se najveći deo odredaba Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 44/2018).

Svako od privrednih društava treba da sagleda izvršene izmene i dopune i da utvrdi da li su osnivačka akta usaglašena sa izmenjenim i dopunjenim odredbama Zakona.

Ukoliko privredno društvo utvrdi da su određene izmene drugačije uređene u opštem aktu (osnivački akt ili statut), potrebno je izvršiti izmene tog akta, sačiniti prečišćeni tekst i dostaviti ga na registraciju Agenciji za privredne registre.

Ovim izmenama i dopunama Zakona uređuje se pravni položaj privrednih društava i drugih oblika organizovanja u skladu sa ovim zakonom, a naročito njihovo osnivanje, upravljanje, statusne promene, promene pravne forme, prestanak i druga pitanja od značaja za njihov položaj, kao i pravni položaj preduzetnika.

Zauzmite svoje mesto na vreme!

Ciljna grupa:

Predstavnici privrednih društava i preduzetnici.

Cilj seminara:

Upoznavanje sa najvažnijim izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima.

Teme:

 • Stvaranje preduslova za eliminisanje „papirnog poslovanjaˮ
 • Unapređenje zaštite prava manjinskih članova društva
 • Povećanje praga za prinudni otkup akcija i prava na prodaju akcija i sprovođenje prinudnog otkupa akcija bez obzira na terete, zabrane raspolaganja, ograničenja i prava trećih lica na tim akcijama
 • Uređenje postupka smanjenja osnovnog kapitala kod d.o.o
 • Institut imovine velike vrednosti
 • Uvođenje obaveze registracije ogranka domaćeg privrednog društva
 • Institut prinudne likvidacije
 • Dalje usklađivanje sa propisima EU, koji se odnose na prekogranično pripajanje/spajanje društava kapitala, Evropsko društvo i Evropsku ekonomsku interesnu grupaciju

Po završetku ovog seminara, polaznik će biti osposobljen da:

Sagleda koje izmene je neophodno izvršiti i usaglasiti u osnivačkim aktima po novom Zakonu.

Dušan Vučković

v.d. pomoćnika ministra privrede u Sektoru za privredna društva i privredne registre Ministarstva privrede, a pre toga je proveo 13 godina u različitim organima državne uprave (Republički sekretarijat za zakonodavstvo, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, Ministarstvo finansija i privrede, Ministarstvo trgovine i usluga, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture). Bio je Glavni tržišni inspektor Republike Srbije 2007. i 2008 godine.

U periodu od 2007. do 2017. godine aktivno je, kao predsednik ili član radnih grupa, učestvovao u pripremi većeg broja zakona i podzakonskih akata iz različitih oblasti, od bezbednosti proizvoda do Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, uključujući i rad na transponovanju propisa EU u domaći pravni sistem.

Trening

     
  16.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 12 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking