Sastavljanje završnog računa za direktne i indirektne korisnike budžetskih sredstava

Tip: Trening Šifra treninga: 56 Trajanje: 6 Maks. br. učesnika: 20 Zahtev za in-house Cena i lokacija

Seminar će na praktičan način odgovoriti na dileme i pitanja u vezi sa načinom pripreme, sastavljanjem i podnošenjem završnih računa korisnika budžetskih sredstava i organizacijom obaveznog socijalnog osiguranja kao i budžetskih fondova Republike i lokalnih vlasti. Ovaj seminar je posebno značajan zbog mogućnosti da se razjasne nedoumice koje se mogu pojaviti kod specifičnih slučajeva, odnosno specifičnih poslovnih promena, posebno kod razgraničenja pojma obračunske/gotovinske osnove (amortizacija, kursne razlike, PDV).                     

Cilj seminara je da se učesnici provedu kroz sve faze pripreme sastavljanja i predaje završnog računa, i da doprinese suštinskom razumevanju propisa, razgraničenja nadležnosti, validnosti internih akata i računovodstvenih dokumenata.

Teme:

  • Propisi koji regulišu pripremu, sastavljanje i podnošenje završnog računa
  • Pripremne radnje za sastavljanje završnog računa
  • Utvrđivanje finansijskog rezultata
  • Popunjavanje obrazaca finansijskih izveštaja
  • Usvajanje finansijskog izveštaja
  • Predaja obrazaca
  • Zaključivanje poslovnih knjiga i otvaranje početnog stanja

Trening

     
  15.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde