Porez na dohodak građana i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje

Tip: Trening Šifra treninga: 65 Trajanje: 4 Maks. br. učesnika: 15 Cena i lokacija

Na seminaru će poseban naglasak biti stavljen na novi Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju (objavljen "Službenom glasniku RS", br. 90/2017) kojim se propisuje način podnošenja i sadržina poreske prijave za utvrđivanje:

1) poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na prihode od samostalne delatnosti na koje se porez plaća paušalnim oporezivanjem u skladu sa čl. 40-42. Zakona o porezu na dohodak građana;

2) godišnjeg poreza na dohodak građana u skladu sa čl. 87-89. Zakona;

3) poreza na kapitalne dobitke u skladu sa čl. 72-80. Zakona.

Ovim pravilnikom su propisane nove poreske prijave koje su odštampane uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo i to:

1) za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na paušalni prihod - na Obrascu PPDG-1R - Poreska prijava za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na paušalni prihod od samostalne delatnosti (podnosi se isključivo u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave);

2) za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana - na Obrascu PPDG-2R - Poreska prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za _____ godinu;

3) za utvrđivanje poreza na kapitalne dobitke - na Obrascu PPDG-3R - Poreska prijava za utvrđivanje poreza na kapitalne dobitke.

Pravilnik je stupio na snagu 1. januara 2018. godine

Na seminaru će biti obrađen poreski tretman prihoda fizičkih lica sa stanovišta poreza na dohodak građana kao i na obavezu obračunavanja i plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i oporezivanje zarade i drugih prihoda fizičkih lica i plaćanje doprinosa po tom osnovu.

Takođe, biće predstavljen poseban prikaz olakšica za poslodavce po osnovu poreza i doprinosa na zarade novozaposlenih lica.

Navedena materija je od značaja za pravna lica rezidente Republike Srbije (isplatioce prihoda po osnovu kojih se obračunavaju i plaćaju porezi i doprinosi po odbitku) koji imaju obavezu da obračunaju i plate porez i doprinose i da nadležnom poreskom organu podnesu poresku prijavu, u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

Ciljna grupa:

Pravna lica - rezidenti Republike Srbije, koji kao isplatioci prihoda fizičkim licima obračunavaju i plaćaju po odbitku porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje.

Cilj seminara:

Na osnovu celovitog sagledavanja rešenja koja su sadržana u zakonu i sticanja veština u vezi sa njihovom praktičnomj primenomi, omogućava se da obveznici u svakom konkretnom slučaju pravilno primene propise i shodno tome imaju mogućnost da realizuju odgovarajuće poslovno, tj. poresko planiranje.

Teme:

 • Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju,
 • Poreske stope, osnovice i poreski tretman pojedinih vrsta prihoda,
 • Zarade,
 • Prihodi od kapitala,
 • Drugi prihodi,
 • Način utvrđivanja i plaćanja poreza,
 • Vrste doprinosa,
 • Obveznici doprinosa,
 • Osnovice doprinosa,
 • Stope doprinosa,
 • Način obračunavanja i plaćanja doprinosa.

Po završetku polaznik je osposobljen da:

U meri u kojoj je polaznik za to sposoban (imajući u vidu stepen samostalnosti i odgovornosti saglasno poslovima radnog mesta), samostalno primenjuje i tumači odredbe Zakona o porezu na dohodak gradjana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranja i na taj način korektno izvršava zakonom propisane poreske obaveze.

Svetlana Kuzmanović Živanović

Rukovodilac Grupe za porez na dohodak građana i sistem doprinosa za socijalno osiguranje u Ministarstvu finansija RS.

Audio komentari učesnika

 

Poslušajte šta su polaznici koji su već bili na ovom seminaru rekli na ovu temu.

Komentari učesnika

 

Ovde možete pogledati komentare učesnika koji su prisustvovali seminaru na temu Poreskog tretmana zarada i prihoda.

Trening

13.09.2018. 16:00 - 19:30 Br. sati: 4
MNG Centar 18.700,00 + PDV (20%) Popusti | Uključeno u cenu
04.02.2019. 16:00 - 19:30 Br. sati: 4
MNG Centar 18.700,00 + PDV (20%) Popusti | Uključeno u cenu

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Komentari učesnika

 • Vrlo profesionalan, jasan, zanimljiv, svrsishodan i, što je najvažnije, primenjiv trening. Jelena Jovanović, Sektor za poreze Telekom Srbija AD
 • Izuzetno organizovan seminar. Osoblje ljubazno, a predavač stručan,obrazovan, elokventan i iskusan. Pohvale i za ketering. Violeta Pavićević, Specijalista obračuna zarada Bambi
 • Vrlo profesionalno i dobro organizovano izlaganje na temu. Akcenat na suštini i primerima iz prakse. Precizni i jasni odgovori. Desanka Tankosić KPMG AAS