Poreski tretman zarada i ostalih dohodaka u skladu sa najnovijim izmenama i dopunama zakona

Tip: Trening Šifra treninga: 65 Trajanje: 4 Maks. br. učesnika: 15 Cena i lokacija Prijavite se

Najnovije izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje koji su u primeni od 16. decembra 2018. godine će biti predstavljene na seminaru!

Na seminaru će biti obrađen poreski tretman prihoda fizičkih lica sa stanovišta poreza na dohodak građana kao i obračunavanje i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, s posebnim naglaskom na oporezivanje zarade i drugih prihoda fizičkih lica i plaćanje doprinosa po tom osnovu.

Takođe, biće predstavljena olakšica za poslodavce po osnovu poreza i doprinosa na zarade novozaposlenih lica čija primena je od 1. oktobra 2018. godine.

Navedena materija je od značaja za pravna lica rezidente Republike Srbije (isplatioce prihoda po osnovu kojih se obračunavaju i plaćaju porezi i doprinosi po odbitku) koji imaju obavezu da obračunaju i plate porez i doprinose i da nadležnom poreskom organu podnesu poresku prijavu, u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

Ciljna grupa:

Pravna lica - rezidenti Republike Srbije, koji kao isplatioci prihoda fizičkim licima obračunavaju i plaćaju po odbitku porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje.

Cilj seminara:

Na osnovu celovitog sagledavanja rešenja koja su sadržana u zakonu i sticanja veština u vezi sa njihovom praktičnom primenom, omogućava se da obveznici u svakom konkretnom slučaju pravilno primene propise i shodno tome imaju mogućnost da realizuju odgovarajuće poslovno, tj. poresko planiranje.

Teme:

 • Najnovije izmene i dopune zakona
 • Poreske stope, osnovice i poreski tretman pojedinih vrsta prihoda,
 • Nove olakšice za zapošljavanje od 1. oktobra 2018. g.
 • Zarade,
 • Naknade i druga primanja zaposlenih,
 • Prihodi od kapitala,
 • Drugi prihodi,
 • Naknade direktora i osnivača
 • Vrste doprinosa,
 • Obveznici, osnovice i stope doprinosa,
 • Način obračunavanja i plaćanja poreza i doprinosa.

Po završetku polaznik je osposobljen da:

U meri u kojoj je polaznik za to sposoban (imajući u vidu stepen samostalnosti i odgovornosti saglasno poslovima radnog mesta), samostalno primenjuje i tumači odredbe Zakona o porezu na dohodak gradjana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranja i na taj način korektno izvršava zakonom propisane poreske obaveze.

Svetlana Kuzmanović Živanović

Rukovodilac Grupe za porez na dohodak građana i sistem doprinosa za socijalno osiguranje u Ministarstvu finansija RS.

Audio komentari učesnika

 

Poslušajte šta su polaznici koji su već bili na ovom seminaru rekli na ovu temu.

Komentari učesnika

 

Ovde možete pogledati komentare učesnika koji su prisustvovali seminaru na temu Poreskog tretmana zarada i prihoda.

Trening

28.11.2019. 16:00 - 19:30 Br. sati: 4 Dodaj u lični kalendar
MNG Centar 18.700,00 + PDV (20%) Popusti Uključeno u cenu
09.06.2020. 16:00 - 19:30 Br. sati: 4 Dodaj u lični kalendar
MNG Centar 18.700,00 + PDV (20%) Popusti Uključeno u cenu

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Komentari učesnika

 • Vrlo profesionalan, jasan, zanimljiv, svrsishodan i, što je najvažnije, primenjiv trening. Jelena Jovanović, Sektor za poreze Telekom Srbija AD
 • Izuzetno organizovan seminar. Osoblje ljubazno, a predavač stručan,obrazovan, elokventan i iskusan. Pohvale i za ketering. Violeta Pavićević, Specijalista obračuna zarada Bambi
 • Vrlo profesionalno i dobro organizovano izlaganje na temu. Akcenat na suštini i primerima iz prakse. Precizni i jasni odgovori. Desanka Tankosić KPMG AAS

Zašto baš MNG Centar?

 • 12 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking