Zdravlje na radu i savremeni trendovi medicine rada

Tip: Trening Šifra treninga: 445 Trajanje: 4 Maks. br. učesnika: 20 Zahtev za in-house Cena i lokacija

Medicina rada, kao relativno mlada disciplina, je doživela značajne promene u delokrugu svog rada u poslednjoj deceniji. U Srbiji su ove promene značajno veće nego u drugim zemljama jer je ova disciplina iz preventivno-kurativne delatnosti izmeštena u isključivo preventivnu delatnost. To je dovelo do značajne promene u uslugama koje medicina rada pruža poslodavcima za koje, nažalost, specijalisti medicine rada nisu bili spremni.

U cilju sagledavanja novih mogućnosti i zadataka medicine rada predviđeno je da se polaznici prvo upoznaju sa savremenim tokovima medicine rada i uslugama koje specijalisti medicine rada pružaju zaposlenima i poslodavcima.

Na seminaru posebna pažnja biće posvećena pitanjima zdravlja na radu. Iako su mišljenja o efektima promocije zdravlja na radu podeljena, sve više je stručnjaka koji smatraju da je promociju zdravlja najdelotvornije sprovoditi na radnom mestu. Tokom seminara biće prikazani različiti aspekti problematike zdravlja na radu kao i različiti programi promocije zdravlja na radu.

Učesnici seminara imaće mogućnost da kroz diskusuju sa predavačem reše nedoumice i upoznaju se sa novima u ovoj oblasti.

Ciljna grupa:

Lica za bezbednost i zdravlje na radu, specijalisti medicine rada, lekari opšte prakse (izabrani lekari).

Cilj seminara:

 • Upoznavanje polaznika sa savremenim trendovima u medicini rada i novih usluga medicine rada poslodavcima.
 • Sagledavanje mogućnosti za implementaciju promocije zdravlja na radu u Medicini rada Srbije.

Teme:

 • Novi zadaci medicine rada
 • Promocija zdravlja na radu

Po završetku ovog seminara, polaznik će biti osposobljen da:

 • učestvuje u promociji zdravlja na radu;
 • uoči probleme za čije rešavanje mu je neophodna pomoć specijaliste medicine rada;
 • prepozna potrebu za različitim uslugama medicine rada.
 • Svaki polaznik na poklon dobija knjigu "Povrede na radu i profesionalne bolesti".  Autori knjige: Vera Božić-Trefalt, Petar Stajković, Radoje Savićević.
Petar Bulat

spec. medicine rada, Medicinski fakultet u Beogradu. Član je Collegium Ramazzini–udruženje 170 najeminentnijih stručnjaka iz oblasti medicine rada u svetu.

Trening

     
  12.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 12 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking