Ostvarivanje prava obveznika u u postupku kontrole, redovne naplate, odlaganja poreskog duga i otpisa poreza zbog zastarelosti

Tip: Trening Šifra treninga: Trajanje: 6 Maks. br. učesnika: 16 Zahtev za in-house Cena i lokacija

Ova tema je bitna kako za poreske obveznike koji počinju sa obavljanjem delatnosti tako i za poreske obveznike koji već obavljaju delatnost. Ukoliko obveznici u postupku poreske kontrole, redovne naplate, odlaganja plaćanja poreskog duga i otpisa poreza zbog zastarelosti propuste neku od radnji koja je propisana zakonom mogu imati problema sa poreskim organom, tj. protiv njih se može povesti poresko-prekršajni postupak, što za posledicu može imati izricanje novčane kazne. Da bi se izbegle ove neprijatnosti, neophodno je da se upoznaju sa procedurama koje sprovodi poreski organ u navednim postupcima.

Na seminaru ćete biti upoznati sa Vašim pravima i obavezama kako bi bez problema obavljali poslovanje.

Teme:

  • Značaj primene Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
  • Načela poreskog postupka koja se primenjuju u postupku poreske kontrole
  • Postupak terenske kontrole
  • Redovna naplata javnih prihoda
  • Privremena mera obezbeđenja naplate poreske obaveze koja nije dospela za naplatu
  • Založno pravo radi obezbeđenja naplate poreske obaveze koja je dospela za naplatu
  • Odlaganje plaćanja poreskog duga
  • Prestanak poreske obaveze usled zastarelosti

Trening

     
  15.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde