Izmene i dopune Zakona o izvršenju i obezbeđenju

Tip: Trening Šifra treninga: 383 Trajanje: 4 Maks. br. učesnika: 25 Zahtev za in-house Cena i lokacija

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju (Službeni glasnik R.Srbije br. 54/19) stupio je na snagu 03.08.2019. godine, a u primeni je od 01.01.2020. godine.

Zakon donosi niz novina u izvršni postupak:

 • proširuje nadležnost javnih izvršitelja,
 • drugačije uređuje pravne lekove i postupak izvršenja na osnovu verodostojne isprave, kao i troškove izvršnog postupka,
 • pojačava zaštitu izvršnog dužnika kroz načelo srazmernosti i ograničenja izvršenja,
 • uvodi elektronsko javno nadmetanje za prodaju nepokretnosti i pokretnih stvari,
 • predviđa postupak dobrovoljnog namirenja potraživanja,
 • nastavlja intenciju rasterećenja sudova od starih predmeta.

Na seminaru ćete biti u prilici da rešite najčešće dileme i nedoumice sa kojima ste se susreli u primeni novih propisa.

Cilj seminara:

Upoznavanje sa novim i najznačajnijim odredbama Zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju.

Ciljna grupa:

sudije, javni izvršitelji, advokati, pravnici u privredi i državnim organima.

Teme:

 • Nadležnost suda
 • Nadležnost javnog izvršitelja
 • Pravni lekovi
 • Dobrovoljni postupak namirenja
 • Troškovi postupka
 • Odlaganje izvršenja
 • Prodaja nepokretnosti
 • Izvršenje na zaradi
 • Skraćeni izvršni postupak
 • Naplata novčanog potraživanja iz komunalnih i srodnih delatnosti
 • Predaja i oduzimanje deteta
 • Statusna pitanja javnih izvršitelja
 • Prelazne odredbe

Po završetku ovog seminara, polaznik će biti osposobljen da:

 • Prepozna za koje slučajeve je nadležan sud, a za koje koje javni izvršitelj,
 • Zna kako je uređen postupak po pravnim lekovima u postupku izvršenja na osnovu izvršne isprave i verodostojne isprave,
 • Odredi kako se i pred kim ostvaruje novčano potraživanje prema Republici Srbiji, autonomnoj pokrajini i jedinici lokalne samouprave,
 • Definiše kako načelo srazmere štiti imovinu izvršnog dužnika,
 • Prepozna ograničenja kod izvršenja na zaradi i penziji,
 • Zna šta se može očekivati od uvođenja elektronskog javnog nadmetanja,
 • Zna kakva je uloga centra za socijalni rad u postupku izvršenja radi predaje ili oduzimanja deteta,
 • Odredi pred kim će se nastaviti pojedini izvršni postupci za čije sprovođenje je bio nadležan sud,
 • Zna šta se događa sa izvršnim postupcima za namirenje potraživanja iz komunalnih i srodnih delatnosti u kojima su izvršni poverioci Republika Srbija, autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave, javna preduzeća čiji su osnivači navedena lica ukoliko glavnica potraživanja ne prelazi iznos od 2.000,00 dinara,
 • Definiše obavezu izvršnih poverilaca kada se izvršenje sprovodi na računu izvršnog dužnika, a račun  je u blokadi duže od 3 godine na dan stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju.
Mladen Nikolić

Sudija u IV opštinskom sudu od 1992. godine do 2004. godine (u izvršnoj i parničnoj materiji). Od 2004. godine do 2009. godine sudija Trgovinskog suda u Beogradu (u parničnoj, stečajnoj i izvršnoj materiji). Od 2009. godine do 2011. godine član Visokog saveta sudstva, sada sudija Privredno apelacionog suda. Kao predavač učesnik više seminara i edukacija iz oblasti izvršne, autor više referata iz oblasti izvršne materije. Koautor komentara Zakona o izvršnom postupku (Službeni glasnik R. Srbije 125/04), Zakona o izvršenju i obezbeđenju (Službeni glasnik R. Srbije 31/11, 99/11...), i Zakona o izvršenju i obezbeđenju (Službeni glasnik R. Srbije 106/15...).

Komentari učesnika

Pogledajte komentare učesnika prethodnih seminara o izmenama Zakona o izvršenju i obezbeđenju.

Novele Zakona o izvršenju i obezbeđenju

Pročitajte više o najznačajnim izmenama i dopunama zakona i novinama koje ovi zakonski propisi donose u praksu. Autor članka: Mladen Nikolić, sudija Privrednog apelacionog suda.

Trening

     
  15.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Komentari učesnika

 • Seminar je bio veoma koristan i edukativan, i u svakom smislu je ispunio očekivanja. Primena novih saznanja će mi veoma koristiti u svakodnevnom radu. Nikola Stojiljković, Samostalni saradnik za zastupanje Hemofarm ad
 • Seminar je koristan zato što omogućuje uvid u novi Zakon i pregled osnovnih rešenja i novina, kao i njihovo razumevanje. Diskusija koja se vodila tokom seminara među polaznicima je takođe bila korisna. Nana Jovanović, Saradnik za pravne poslove Pharma Swiss
 • Izuzetno zanimljiva i dobro izložena tematska oblast. Odličan predavač čije poznavanje materije prevazilazi najveći broj pitanja. Branko Vukobratović, Pravnik Vip Mobile d.o.o.
 • Seminar je ispunio moja očekivanja u pogledu organizacije i inspirativnog i korisnog izlaganja cenjenog predavača. Svetlana Vučetić, Advokat Advokatska kancelarija Svetlana Vučetić
 • U potpunosti sam zadovoljna sa stručnošću predavača i konceptom seminara koji podrazumeva interaktivnu komunikaciju sa predavačem. Marija Dimitrijević, Stručni saradnik DDOR Novi Sad
 • Koristan seminar.Predavač poseduje iskustvo u praktičnoj primeni Zakona o izvršenju i obezbeđenju. Ivana Damnjanović, Rukovodilac službe za pravnu podršku Srpska banka

Zašto baš MNG Centar?

 • 12 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking