Zakon o opštem upravnom postupku i nužne izmene Zakona o upravnim sporovima

Tip: Trening Šifra treninga: 360 Trajanje: 6 Maks. br. učesnika: 20 Cena i lokacija Prijavite se

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 29. februara 2016. godine Zakon o opštem upravnom postupku, koji je stupio na snagu 09. marta 2016. a počeo je da se primenjuje u punoj meri od 01. juna 2017. godine.

Ovim zakonom uveden je nov koncept upravnog postupka koji je omogućio:

 • pojednostavljivanje i ubrzavanje upravne procedure,
 • smanjenje troškova za sve učesnike u postupku,
 • modernizaciju procesnih mehanizama,
 • zaštitu javnih i pojedinačnih interesa građana i pravnih lica u upravnim stvarima.

Na seminaru ćete se upoznati sa svim problemima koji su u praksi nastali primenom novih zakonskih propisa, kao i rešenjima za nastale probleme.

Ciljna grupa:

Pravnici u javnoj upravi i javnim preduzećima, advokati i svi oni koje žele da se usavrše u ovoj oblasti.

Cilj seminara:

Upoznavanje učesnika sa primenom Zakona o opštem upravnom postupku.

Teme:

 • Analiza uporednih rešenja novog ZUP-a sa prethodnim ZUP-om;
 • Bitno nov sadržaj pravnih instituta (upravni postupak, upravna stvar, upravni akt)
 • Nova načela ZUP-a prilagođena pravilima EU (predvidivost, srazmernost, delotvornost, pristup informacijama i zaštiti podataka)
 • Vrste upravnih akata (garantni list, upravni ugovor, upravne radnje, pružanje usluga)
 • Pravila postupka (učesnici, ovlašćeno službeno lice, prestanak postojanja stranke, obaveštavanje)
 • Pokretanje postupka – ključne izmene
 • Prekid i obustavljanje postupka - privremene mere, rasprava
 • Rešenje (oblik i delovi), zaključak
 • Pravna sredstva – prigovor i žalba
 • Uklanjanje i menjanje rešenja – vanredna pravna sredstva
 • Izvršenje, kaznene odredbe, PRELAZNE ODREDBE
 • Pitanja i odgovori - diskusija
Ljubodrag Pljakić

Sudija Vrhovnog kasacionog suda u penziji, Upravnim postupkom se bavi od 1973. godine. Autor Praktikuma za upravni spor sa sudskom praksom i obrascima za primenu. Akreditovan za predavaca za ZUP na nivou lokalne samouprave rešenjem Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu.  Zamenik javnog pravobranioca 8 godina, 13. godina sudija Okružnog suda u Kragujevcu, u građanskoj i upravnoj materiji, 1a6. godina sudija Vrhovnog suda Srbije u materiji upravnog spora, 28. godina upravni sudija, ispitivač na pravosudnom ispitu 2. godine, 4. godine i dalje predavač na Pravnom fakultetu u Beogradu za pripremu pravosudnog ispita i u preduzeću “Pro iuris”,16. godina piše za Kopaoničku školu prirodnog prava.

Audio komentar učesnika seminara

 

Ovde možete čuti komentare učesnika seminara.

Komentari učesnika

Pročitajte šta su učesnici rekli o ovom seminaru.

Stručni članak iz baze znanja na temu - Upravni postupak i upravni spor - problemi u praksi i moguća rešenja

 

Zakon o upravnim sporovima poznaje dva vanredna pravna sredstva: zahtev za preispitivanje sudske odluke i ponavljanje postupka. Neobična je pravna situacija za jedan procesni zakon da, kada se govori o pravnim sredstvima u njemu, postoje jedino vanredna pravna sredstva, kako smo naveli, a da ne postoji žalba kao redovno pravno sredstvo. Krivica nije na autorima ZUS-a, već autorima Zakona o uređenju sudova koji nisu predvideli dvostepeno upravno sudstvo, pa time nije ni predviđena žalba protiv odluke Upravnog suda, jer ne postoji sud koji bi o njoj odlučivao.

Trening

16.09.2020. 09:30 - 15:00 Br. sati: 6 Dodaj u lični kalendar
MNG Centar 14.700,00 + PDV (20%) Popusti Uključeno u cenu

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Komentari učesnika

 • Zadovoljan sam seminarom, a posebno iscrpnim izlaganjima predavača. Maid Redžović, Direkcija za opšte i pravne poslove JP Elektroprivreda Srbije
 • Ispunjena očekivanja, bilo je dosta primera iz prakse. Predavanje je vrlo zanimljivo, akcenat je stavljen na one stvari koje su me najviše zanimale. Marko Šćepanović, Sektor za imovinsko pravne poslove JP Elektroprivreda Srbije
 • Izuzetno sam zadovoljna. Današnji seminar je bio veoma koristan i mnogo će mi značiti u pripremi primene ovog Zakona. Daliborka Biljatina CSR Novi Sad
 • Diskusija sa predavačem je bila potpuno poučna i inspirativna za dalji rad, omogućila osvrt na specifičnosti delatnosti. Kristina Anđelić, Stručni saradnik Univerzitet u Nišu
 • Zanimljivo i praktično. Primenljivo na primerima iz prakse. Korisno u cilju upoznavanja sa novim institutima Zakona o opštem upravnom postupku. Zorana Nikolić NIS a.d.

Zašto baš MNG Centar?

 • 12 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking