Registracija i rad u Centralnom registru faktura

Tip: Trening Šifra treninga: 696 Trajanje: 4 Maks. br. učesnika: 40 Cena i lokacija

Broj mesta je ograničen! Zauzmite Vaše mesto na vreme!

Odredbe Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama (Sl. Glasnik RS broj: 119/2012, 68/2015 i 113/2017) koje se odnose na registrovanje faktura i drugih zahteva za isplatu izdate od strane poverilaca u komercijalnim transakcijama između javnog sektora i privrednih subjekata, odnosno između subjekata javnog sektora, u kojima su subjekti javnog sektora dužnici, primenjivaće se od 1. marta 2018. godine.

Fakture, odnosno druge zahteve za isplatu, poverioci su dužni da dostave dužnicima tek nakon registrovanja faktura u Centralni registar faktura, odnosno u roku od tri radna dana od dana registrovanja, sa instrukcijom za plaćanje fakture, odnosno drugog zahteva za isplatu.

Što se tiče kaznenih odredbi, propisani su prekršaji i prekršajne kazne ne samo za dužnike – subjekte javnog sektora iz komercijalnih transakcija, već i, na šta posebno skrećemo pažnju, za poverioce iz tih transakcija.

Seminar je interaktivan, sa mogućnošću postavljanja pitanja i diskusije sa predavačem i praktičnim primerima registracije faktura, profaktura, avansa, knjižnih odobrenja i svih drugih mogućih transakcija.

Saznajte na koji način da unesete veliki broj faktura odjednom i tako uštedite vreme.

Da ne biste došli u situaciju da ne naplatite/izmirite potraživanja ili platite kaznu, rezervišite Vaše mesto na vreme.

 Ciljna grupa:

  • Javni sektor
  • Svi privredni subjekti i poverioci prema javnom sektoru
  • Zaposleni u finansijama, programeri, knjigovođe, računovođe

Teme:

  • Rad na portalu Centralnog registra faktura i pristup elektronskoj prijavi (objašnjenje toka registracije),
  • Opis i praktično objašnjenje različitih funkcionalnosti,
  • Analiza spornih situacija kroz različite primere,
  • Najčešće greške koje se mogu javiti na portalu Centralnog registra faktura, rešenje i pojašnjenje datih grešaka.
Bojan Lapčević

pomoćnik direktora u Upravi za trezor za sektor za normativne i pravne poslove i kontrolu poslovnih procedura.

Marko Ivezić

pomoćnik direktora u Upravi za trezor.

Trening

26.02.2018. 09:30 - 13:30 Br. sati: 4
MNG Centar 12.700,00 + PDV (20%) Popusti | Uključeno u cenu

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde