Upravljanje talentima

Tip: Trening Šifra treninga: 779 Trajanje: 8 Maks. br. učesnika: 15 Zahtev za in-house Cena i lokacija

U uslovima dinamičnih promena na tržištu rada i neravnoteže u ponudi i potražnji za kvalitetnim kandidatima, poslodavcima su potrebni održivi modeli obezbeđenja potrebnih resursa kako bi ostvarili svoje poslovne ciljeve. Trening je namenjen menadžmentu kompanija koje žele da faktor zavisnosti od ponude na tržištu rada smanje na najmanju moguću meru i da kroz razvojne procese kontrolišu stabilnost svojih ljudskih resursa.

Kompanije koje posluju na ograničenom tržištu rada, često imaju problem da obezbede adekvatne kandidate kako bi obezbedili konutinuitet u poslovanju i dalji razvoj.

Na obuci ćete savladati veštine kako da internim procesima obezbedite potrebne resurse po programima koje primenjuju uspešne internacionalne kompanije.

Cilj treninga:

Upoznati polaznike sa metodama i tehnikama koje im omogućavaju pravovremeno obezbeđenje potrebnih resursa unutar organizacije kroz identifikaciju i razvojne programe zaposlenih, umesto dominantno eksternog regrutovanja kandidata.

Ciljna grupa:

Experti u HR sektorima, srednji i viši menadžment.

Teme:

 • Uvod u talent menadžment i definicija talenata
 • Operativni talent menadžment
 • Procesi talent menadžmenta
 • Tehnologija u talent menadžmentu
 • Zadržavanje talenata
 • Komunikacija u procesu talent menadžmenta
 • Praktičan rad: kreiranje funkcionalnog modela talent menadžmenta

Po završetku treninga, polaznik će biti osposobljen da:

 • Razume i aktivno primeni metode efikasnog upravljanja talentima i time kreira bolju korporativnu klimu i efikasnost procesa u kompaniji;
 • Primeni u praksi načine i alate kojima može da obezbedi najbolji kvalitet saradnika i zadrži ih u svom okruženju;
 • Sprovede proces identifikacije talentovanih saradnika;
 • Implementira konkretne razvojne programe u svom timu;
 • Postigne optimalnu ravnotežu između potencijala i performansi svog tima;
 • Efikasno kontroliše i rešava probleme u timovima koje uzrokuje nedostatak potencijala ili niže performanse zaposlenih.

 

 

Nataša Stamenković

poslednjih 18 godina na pozicijama HR direktora u kompanijama koje su sprovele ozbiljne korporativne transformacije: Actavis – farmaceutska industrija, Carlsberg – FMCG industrija i NIS Gazprom Neft – Naftna industrija Srbije. U Carlsbergu bila na poziciji HR Direktora regiona Jugoistočne Evrope (8 zemalja SEE regiona). Psiholog po obrazovanju. Trenutno radi kao direktor Operacija u Roaming Group kompanijama.

Trening

     
  19.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 12 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking