Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje po osnovu zarade i drugih prihoda - aktuelnosti i najčešći problemi u praksi

Tip: Trening Šifra treninga: 443 Trajanje: 4 Zahtev za in-house Cena i lokacija

Pravilna primena Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006 i 5/2009,52/2011 i 101/11 ) koji uređuje:

 • doprinose,
 • obveznike,
 • stope i
 • osnovice

za obavezno socijalno osiguranje od značaja je za pravna lica, rezidente Republike Srbije (isplatioce prihoda po osnovu kojih se obračunavaju i plaćaju doprinosi po odbitku) koji imaju obavezu da:

 • obračunaju i
 • plate

doprinose, kao i da nadležnom organu podnesu propisani obrazac, u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

Novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara kažnjavaju se za prekršaj pravna lica ako kao poslodavac ili drugi isplatilac prihoda istovremeno sa isplatom zarade ili drugog prihoda, odnosno u propisanom roku ne obračuna i ne uplati ili pogrešno obračuna i uplati doprinose.

Tokom seminara, polaznici će na osnovu praktičnih primera unaprediti postojeće znanje o sadržaju i primenama propisa u vezi sa doprinosima za socijalno osiguranje.

Takođe, od predavača, g-đe Kuzmanović-Živanović, inače rukovodioca Grupe za porez na dohodak građana i sistema doprinosa za socijalno osiguranje, dobićete odgovore na sva vaša pitanja, razrešićete probleme i situacije sa kojima se suočavate u svakodnevnom poslovanju.

Ciljna grupa:

Pravna lica - rezidenti Republike Srbije, koji kao isplatioci prihoda fizičkim licima obračunavaju i plaćaju po odbitku doprinose za obavezno socijalno osiguranje.

Cilj seminara:

Na osnovu celovitog sagledavanja rešenja koja su sadržana u zakonu i sticanja veština u vezi sa njihovom praktičnomj primenom, omogućava se da obveznici u svakom konkretnom slučaju pravilno primene propise i shodno tome imaju mogućnost da realizuju odgovarajuće poslovno, tj. poresko planiranje.

Teme:

 • vrste doprinosa
 • obveznici doprinosa
 • osnovice doprinosa
 • stope doprinosa
 • način obračunavanja i plaćanja doprinosa

Po završetku polaznik je osposobljen da:

U meri u kojoj je polaznik za to sposoban (imajući u vidu stepen samostalnosti i odgovornosti saglasno poslovima radnog mesta), samostalno primenjuje i tumači odredbe Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranja i na taj način korektno izvršava zakonom propisane poreske obaveze.

Svetlana Kuzmanović Živanović

Rukovodilac Grupe za porez na dohodak građana i sistem doprinosa za socijalno osiguranje u Ministarstvu finansija RS.

Trening

     
  15.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 12 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking