Privredni prestupi i materijalno pravo - aktuelni propisi

Tip: Trening Šifra treninga: 744 Trajanje: 4 Maks. br. učesnika: 20 Zahtev za in-house Cena i lokacija

Privredno kazneni postupak je postupak koji se vodi po optužbi javnog tužioca prema okrivljenom pravnom licu i okrivljenom odgovornom licu za privredni prestup, koji je pravno kvalifikovan zakonom i podzakonskim propisom i reguliše određenu oblast. Radnja opisa izvršenja  prestupa proizilazi iz pravne kvalifikacije prestupa.

Odgovornost okrivljenog pravnog lica je odgovornost koja je izvedena iz odgovornosti okrivljenog odgovornog lica. Reč je o jedinstvenom postupku koji se vodi u skladu sa odredbama:

 • Zakona o privrednim prestupima i
 • Zakonika o krivičnom postupku.

Sama činjenica da je više hiljada postupaka u toku i to pred Privrednim sudom u Beogradu ukazuje na značaj upoznavanja sa postupkom i posledicama osude izrečene u privredno kaznenom postupku.

Upoznajte se sa privredno kaznenim postupkom, posledicama osude i pojedinim privrednim prestupima koji su regulisani materijalnim zakonima.

Ciljna grupa:

Privredni subjekti koji su po pozitivnim propisima kontrolisani privredni subjekti (banke, privredna društva koja se bave izgradnjom, privredna društva koja se bave proizvodnjom i stavljanjem u  promet hrane); privredna društva i  druga pravna lica (javna preduzeća, udruženja) koji spadaju u krug podnosioca finansijskih izveštaja.

Cilj seminara:

Upoznavanje sa propisima Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, Zakona o bezbednosti hrane, Zakona o planiranju i izgradnji i Zakona o računovodstvu.

Teme:

Zakon o privrednim prestupima

 • odgovornost i sankcije za privredne prestupe
 • postupak
 • poseban osvrt na zaštitne mere
 • pravni lekovi

Privredni  prestupi i materijalno pravo

 • Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma
 • Zakon o bezbednosti hrane
 • Zakon o planiranju i izgradnji
 • Zakon o računovodstvu

Po završetku seminara, polaznik će biti osposobljen da:

ovlada materijom vezanom za privredno-kazneni postupak, prepoznaje posledice osude i savlada pojedine privredne prestupe propisane materijalnim zakonima.

 

Ljiljana Subotić

sudija Privrednog suda u Beogradu od 2000. godine – vršila  sudijsku funkciju u svim odeljenjima Privrednog suda u Beogradu. Trenutno na funkciji u odeljenju za privredne prestupe u kom sudi po otužbi  javnog tužioca i izvršava sudske odluke donete u privrednom kaznenom postupku.

Vesna Vulević

sudija Privrednog suda u Beogradu od 2001. godine – vršila sudijsku funkciju  u svim odeljenjima Privrednog suda u Beogradu. Trenutno na funkciji  u odeljenju za privredne prestupe u kom sudi po otužbi  javnog tužioca i izvršava sudske odluke donete u privrednom kaznenom postupku.

Trening

     
  16.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 12 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking