Upravljanje opasnim otpadom i cirkularna ekonomija u radnim i proizvodnim organizacijama

Tip: Trening Šifra treninga: 450 Trajanje: 6 Maks. br. učesnika: 15 Zahtev za in-house Cena i lokacija

Opasan otpad, bez obzira na negativne efekete koje može imati na ljudsko zdravlje i celokupnu životnu sredinu, predstavlja jedan od nezaobilaznih rezultata gotovo svih ljudskih aktivnosti, nezavisno da li posmatramo industrijsku ili poljoprivrednu proizvodnju, zdravstvenu delatnost ili pak svakodnevni život. Takva situacija iziskuje dobro poznavanje svakog segmenta njegovog životnog ciklusa tj. praćenje opasnog otpada:

 • od trenutka nastanka,
 • preko sakupljanja i privremenog skladištenja,
 • transporta,
 • obrade
 • do njegovog konačnog odlaganja kao poslednje opcije u pomenutom sistemu.

Od posebnog značaja je činjenica da opasan otpad nastaje u različitim privrednim subjektima, industiji ali i u domaćinstvu.

Kompleksno zakonodavstvo reguliše ovu oblast, kome između ostalih posebno pripada: Zakon o upravljanju otpadom, Pravilnik o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada, Pravilnik o načinu skladištenja, obeležavanja i pakovanja opasnog otpada kao i drugi propisi. Zakon o otpadu jasno definiše između ostalog:

 • vrste i klasifikaciju otpada;
 • planiranje upravljanja otpadom;
 • subjekte upravljanja otpadom;
 • odgovornosti i obaveze u upravljanju otpadom.

Imajući u vidu specifičnost karakteristika opasnog otpada, nameće se potreba za širokom upoznavanjem polaznika koji se susreću sa ovom vrstom otpada u cilju bezbednog postupanja, tretmana i odlaganja opasnog otpada.

Na ovom seminaru, polaznici će dobiti odgovore na sva pitanja od velikih stučnjaka u ovoj oblasti i time rešite nedoumice koje se javljaju u praksi.

Ciljna grupa:

Privredni i industrijski subjekti u kojima se generiše opasan otpad.

Cilj seminara:

Upoznati učesnike sa opštim pojmovima i zahtevima za upravljanje opasnim otpadom.

Teme:

 • Pregled pravnih i institucionalnih okvira upravljanja opasnim otpadom
 • Terminologija iz upravljanja opasnim otpadom, klasifikacija
 • Planiranje u upravljanju opasnim otpadom
 • Opcije upravljanja otpadom, sakupljanje, razvrstavanje, pakovanje, skladištenje, tretman
 • Transport
 • Dozvole za sakupljanje, transport, skladištenje i tretman opasnog otpada
 • Obaveza izveštavanja generatora opasnog otpada

Po završetku polaznik je osposobljen da:

 • Poznaje zakonsku obavezu generatora opasnog otpada
 • Upozna opšte zahteve upravljanja opasnim otpadom
 • Poznaje metode klasifikacije i karakterizacije opasnog otpada koga generiše
 • Poznaje uslove za razvrstavanje otpada koga generiše
 • Poznaje dozvole koje mora da pribavi u cilju bezbednog obavljanja delatnosti
 • Poznaje obaveze izveštavnja prema ovlašćenim organima
Hristina Stevanović Čarapina

diplomirani inženjer tehnologije, ekspert u oblasti upravljanja otpadom. Učestvovala kao ekspert na 50 projekata od nacionalnog interesa, kao konsultant na međunarodnim projektima iz oblasti održivog razvoja, upravljanja otpadom, klimatskih promena, čistije proizvodnje, kreiranja politika zaštite životne sredine, upravljanja životnom sredinom i ekološkom bezbednošću.

Komentari učesnika

 

Ovde možete pogledati komentare učesnika prethodnih seminara na temu upravljanja opasnim otpadom.

Trening

     
  15.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Komentari učesnika

 • Seminar je bio zanimljiv, jasan i profesionalan, počevši od teme, do predavača. Rado bih se odazvala narednom druženju. Hvala! Jovana Dinić, Koordinator opšti h poslova i l ice za upravljanje otpadom Jugoslovensko rečno brodarstvo AD
 • Sve pohvale za izbor predavača. Davali su nam sve neophodne informacije i uspešno prenosili znanje o ovoj veoma opširnoj tematici. Danijela Đukić Ćosić, Docent - Katedra za toksikologiju, Farmaceutski fakultet
 • Seminar je ispunio moja očekivanja. Bilo je vrlo zanimljivo jer sam pronašao odgovore na mnoga pitanja i dileme. Saša Karamarković, Direktor Rea International d.o.o.
 • Dobijeno je mnogo korisnih informacija na temu upravljanja otpadom u proizvodnim sistemima, sa posebnim osvrtom na izveštavanja Agencije za životnu sredinu, što će nam biti od velike koristi. Dina Kons tantinović, Rukovodilac službe Zaštite životne sredine, JKP ViK Novi Sad

Zašto baš MNG Centar?

 • 12 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking