Upravljanje HSE rizicima prilikom izvođenja radnih aktivnosti

Tip: Trening Šifra treninga: 777 Trajanje: 8 Maks. br. učesnika: 20 Cena i lokacija Prijavite se

Bezbedno radno okruženje predstavlja jedan od najvažnijih ciljeva svake kompanije. U skladu sa tim, a prema Zakonu o bezbednosti i zdravlja na radu, izbegavanje/identifikacija/ procena/otklanjanje/upravljanje različitih rizika na radnom mestu obaveza je kako poslodavca, tako i svih zaposlenih.

Polaznik treninga će se upoznati sa:

 • osnovnim principima,
 • hijerarhijom i
 • konceptom.

u vezi sa identifikacijom i kontrolom rizika. Prvi korak ka bezbednom radnom mestu jeste identifikacija prisutnih rizika. Kada se opasnosti i štetnosti identifikuju, prelazi se na analizu, kako bi se bliže utvrdilo poreklo i značaj rizika, odnosno koje negativne posledice bi mogli da prouzrokuju. Nakon identifikacije i analize definišu se konkretne mere za eliminaciju, umanjenje i kontrolu rizika.

U zavisnosti od aktivnosti koja se realizuje razlikujemo: standardne aktivnosti, za koje se nakon procene rizika i na osnovu njegovog vrednovanja identifikuju mere koje se definišu Uputstvima za bezbedan rad i nestandardne/rizične radne aktivnosti, pre čije se realizacije vrši neposredna procena rizika i saglasno regulativi izdaju Dozvole za rad.

Koraci prilikom upravljanja rizicima definisani su kroz niz procesa:

 • Hijerarhija upravljanja rizikom
 • Procene rizika na radnom mestu – Akt o proceni rizika;
 • Procena rizika prilikom izrade Uputstava za bezbedan rad (UBR) – procenjivanje i  vrednovanje rizika pri standardnim aktivnostima;
 • Proces procene rizika prilikom realizacije projekata;
 • Neposredna procena rizika pre izvođenja specifičnih radnih aktivnosti;
 • Procena rizika tokom određivanja prioriteta u realizaciji korektivnih mera;
 • Postupak procenjivanja i upravljanja rizicima u oblasti zaštite životne sredine;
 • Postupak procenjivanja i upravljanje rizicima za bezbednost od požara;
 • Postupak procenjivanja i upravljanja rizicima u oblasti nabavke usluga i upravljanja izvođačima.

Trening je interaktivne prirode, realizuje se u prisustvu dva predavača, iz dva dela:

Teorijski - gde se polaznici upoznaju sa konceptom upravljanja rizicima (identifikacije, procene, mere), pristupom upravljanja rizicima za standardne i za nestandardne aktivnosti, značajem sveobuhvatnog sadržaja Akta o proceni rizika, kontrolom rizika prilikom upravljanja projektima i upravljanja izvođačima, kao i sistemom Dozvola za rad prilikom visokorizičnih radnih aktivnosti.

Drugi deo treninga je radionica - polaznici na konkretnim primerima praktično savladavaju metode identifikacije i upravljanje rizicima prilikom izrade Uputstva za bezbedan rad (radna aktivnost, oprema za rad, specifično radno mesto).

Cilj treninga:

Da polaznici steknu i unaprede veštine identifikacije različitih kategorija opasnosti i štetnosti na radnom mestu, procene rizike i nauče kako da definišu i implementiraju efikasne mere ili konkretne aktivnosti kojima se otklanjaju opasnosti ili smanjuju rizici (kontrola rizika) kroz različite HSE procese. Poseban deo obuke podrazumeva ilustracija primera dobre prakse implementacije Sistema Dozvola za rad (visokorizične aktivnosti, regulatorna obaveza).

Ciljna grupa:

Odgovorna HSE lica, linijski rukovodioci, zaposleni sa posebnim ovlašćenjima kao i svi ostali zaposleni koji učestvuju u implementaciji i primeni mera HSE, bez obzira na veličinu kompanije.

Teme:

 • Opasnosti i štetnosti na radnom mestu
 • Definisanje rizika, Hijerarhija mera
 • Identifikacija, analiza i procena rizika
 • Koraci prilikom procene rizika
 • Zakonska obaveza u oblasti upravljanja rizicima
 • Akt o proceni rizika – princip efikasnosti i operativnosti
 • Uputstva za bezbedan rad
 • Visokorizične radne aktivnosti – Sistem dozvola za rad
 • Rizici prilikom upravljanja projektima
 • Upravljanja rizicima u oblasti nabavke usluga i upravljanja izvođačima

Po završetku treninga, polaznik će biti osposobljen da:

 • Praktično primeni znanja u vezi sa opasnostima i štetnostima na radnom mestu;
 • Uspešno identifikuje rizike na radnom mestu;
 • Izvrši efikasnu analizu identifikovanih rizika;
 • Definiše efikasne mere za upravljanje rizicima;
 • Praktično primeni znanja u vezi upravljanja rizicima za standardne radne aktivnosti – Uputstvo za bezbedan rad;
 • Praktično primeni znanja u vezi upravljanja rizicima za nestandardne radne aktivnosti – Neposredna procena rizika i Sistem Dozvola za rad;
 • Radionica – pristup proceni rizika prilikom izrade Uputstva za bezbedan rad.
Vladan Živanović

Diplomirani inženjer zaštite na radu sa višegodišnjim iskustvom u HSE oblasti. Zaposlen u Air Serbia na poziciji HSE Supervizora i Supervizora za zaštitu od požara. Operativna iskustva sticao u najvećim kompanijama u Republici Srbiji, kao što su NIS i Air Serbia.  Poseduje ekspertska znanja iz oblasti HSE liderstva, HSE osposobljavanja, HSE uloga i odgovornosti, upravljanja HSE rizicima, upravljanja bezbednošću izvođača radova, HSE operativnog opserviranja, HSE izveštavanja i planiranja, istraga HSE događaja. Član tima koji je osvojio „Povelju 28. april", za najbolju praksu u oblasti Bezbednosti i zdravlja na radu u Republici Srbiji, za 2018. godinu.

Nataša Jovčić Gavanski

Doktor tehničkih nauka – poseduje višegodišnje iskustvo u oblasti HSE. Zaposlena u Air Serbia na poziciji Supervizora za upravljanje HSE performansama i zaštitu životne sredine. Poseduje ekspertska znanja u HSE procesima izveštavanja, upravljanja HSE događajima, operativnom opserviranju, upravljanju otpadom. Savetnik je za hemikalije od samog početka implementacije prakse u Republici Srbiji.  Direktno je učestvovala u implementaciji procesa upravljanja HSE događajima i operativno HSE opserviranje u dve velike kompanije NIS i Air Serbia. Član je tima koji je osvojio „Povelju 28. april", jednu od najprestižnijih nagrada za najbolju praksu u oblasti Bezbednosti i zdravlja na radu u Republici Srbiji, za 2018. godinu.

Marko Pavlović

Ekspert u oblasti HSE-a, sa višegodišnjim iskustvom u oblasti implementacije najboljih primera globalne HSE prakse, sticanim tokom rada u naftnoj, vazduhoplovnoj i prehrambenoj industriji. Poseduje ekspertska znanja iz oblasti praćenja HSE performansi, procesima HSE osposobljavanja, HSE izveštavanja i planiranja, operativnog HSE opserviranja, upravljanja HSE rizicima, upravljanja izvođačima sa aspekta HSE, razvojem i primenom IT alata iz oblasti HSE-a, upravljanja projektima. Doktorant na Fakultetu Tehničkih Nauka u Novom Sadu, na Departmanu za industrijsko inženjerstvo i menadžment.

Ivana Cerović

Ekspert u oblasti HSE-a, sa višegodišnjim iskustvom u oblasti implementacije primera dobre HSE prakse, sticanim tokom rada u naftnoj i vazduhoplovnoj industriji. Poseduje ekspertska znanja iz oblasti praćenja HSE performansi, procesa HSE osposobljavanja, HSE izveštavanja i planiranja, operativnog HSE opserviranja, upravljanja HSE rizicima, upravljanja izvođačima radova sa aspekta HSE, primenom IT alata iz oblasti HSE-a, upravljanja projektima, upravljanja otpadom. Zaposlena u Air Serbia na poziciji HSE Supervizora i Supervizora za zaštitu od požara. Član tima koji je osvojio „Povelju 28. april", za najbolju praksu u oblasti Bezbednosti i zdravlja na radu u Republici Srbiji, za 2018. godinu.

Marko Stošić

Ekspert sa višegodišnjim iskustvom u oblasti organizacije, planiranja,  primene i kontrole mera HSE, koje je sticao radom u vojno-bezbednosnim strukturama, industriji nafte i gasa, vazduhoplovnoj i automotive industriji. Poseduje ekspertska znanja iz oblasti upravljanja procesima HSE osposobljavanja, HSE izveštavanja i planiranja, istrage HSE događaja, upravljanja HSE rizicima, upravljanja izvođačima sa aspekta HSE, specifičnim visokorizičnim radnim aktivnostima i sistemima dozvola za rad,  postupcima audita i revizija HSE MS, upravljanja vanrednim situacijama (ERM), upravljanja i radom sa opasnim materijama, kao i transportom opasne robe (ADR/ADN). Stručni konsultant i auditor evroazijske kancelarije Intertek Grupacije (britanska multinacionalna kompanija za osiguranje, inspekciju, testiranje proizvoda i sertifikaciju).

Resmil Omeragić

Ekspert u oblasti identifikacije,  primene i kontrole mera HSE, sa višegodišnjim iskustvom u oblasti implementacije najboljih primera globalne HSE prakse, sticanim tokom rada u vojno-bezbednosnim strukturama, prehrambenoj, cementnoj, naftnoj, vazduhoplovnoj i industriji kartonske ambalaže. Poseduje ekspertska znanja iz oblasti HSE liderstva,  HSE uloga i odgovornosti, upravljanja motivacijom i HSE performansama, upravljanja procesima HSE osposobljavanja, HSE izveštavanja i planiranja, istrage HSE događaja, upravljanja HSE rizicima, upravljanja izvođačima sa aspekta HSE, specifičnim visokorizičnim radnim aktivnostima i sistemima dozvola za rad,  postupcima audita i revizija HSE MS, upravljanja vanrednim situacijama (ERP) i planiranjem kontinuiteta poslovnih procesa (BCP). Doktorant na Fakultetu Tehničkih Nauka u Novom Sadu, na Departmanu za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštitu na radu. Stručni konsultant i auditor evroazijske kancelarije Intertek Grupacije (britanska multinacionalna kompanija za osiguranje, inspekciju, testiranje proizvoda i sertifikaciju).

Trening

04.11.2020. 09:30 - 16:00 Br. sati: 8 Dodaj u lični kalendar
MNG Centar 17.700,00 + PDV (20%) Popusti Uključeno u cenu

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 12 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking