Uvođenje sistema finansijskog upravljanja i kontrole i izrada pisanih procedura kod korisnika javnih sredstava

Tip: Trening Šifra treninga: 727 Trajanje: 6 Maks. br. učesnika: 15 Zahtev za in-house Cena i lokacija

Uspostavljanjem sisema finansijskog upravljanja i kontrole stvaraju se pretpostavke za bolje upravljanje i kontrolu korišćenje javnih sredstava i podizanje ekonomičnosti, efikasnosti i efektivnosti u radu čitavog javnog sektora u Republici.

Finansijsko upravljanje i kontrola obuhvata sledeće elemente:

 • kontrolno okruženje;
 • upravljanje rizicima;
 • kontrolne aktivnosti;
 • informisanje i komunikaciju;
 • praćenje i procenu sistema.

Finansijsko upravljanje i kontrola  se sprovodi politikama, procedurama i aktivnostima sa zadatkom da se obezbedi razumno uveravanje da će svoje ciljeve ostvariti kroz:

 • poslovanje u skladu sa propisima, unutrašnjim aktima i ugovorima;
 • realnost i integritet finansijskih i poslovnih izveštaja;
 • ekonomično, efikasno i efektivno korišćenje sredstava;
 • zaštitu sredstava i podataka (informacija).

Finansijsko upravljanje i kontrola organizuje se kao sistem procedura i odgovornosti svih zaposlenih u organizaciji. Za uspostavljanje, održavanje i redovno ažuriranje sistema finansijskog upravljanja i kontrole, odgovoran je rukovodilac korisnika javnih sredstava.

Uspostavljanjem sistema finansijskog upravljanja i kontrole propisaće se način odvijanja poslovnih procesa, utvrditi ko je odgovoran za sprovođenje pojedinih aktivnsoti u procesu i rokovi u kojima ih je potrebno sprovesti, kao i pregled kontrola koje su uspostavljene i koje treba uspostaviti kako bi se obezbedilo ostvarivanje ciljeva i poboljšanje poslovanja. Javni sektor ima određene specifičnosti i složenosti koje zahtevaju da se utvrde pisane procedure za kontrolu i rukovođenje poslovnim procesima. 

Dobro osmišljen i uspostavljen sistem finansijskog upravljanja i kontrole treba da posluži rukovodiocu korisnika javnih sredstava kao sigurnosni mehanizam koji će smanjiti ili eliminisati rizik i pomoći  da se poslovi unutar organzacije obavljaju na ispravan, ekonomičan, efikasan i efektivan način.

Prijavite se i na radionicu Upravljanje rizicima i izrada strategije za upravljanje rizicima kod korisnika javnih sredstava po ceni od 24.700,00 + PDV (20%) za obe radionice.

Obuku je moguće održati i u prostorijama klijenta. Pročitajte više o tome.

Ciljna grupa:

Zaposleni u javnim i javno komunalnim preduzećima, lokalnim samoupravama  i  ostalim  javnim institucijama koji su zaduženi za uspostavljanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole.

Cilj treninga:

 • Upoznavanje učesnika radionice kroz praktičnе primerе sa celokupnim postupkom uspostavljanja sistema finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru i izrade pisanih procedura za pojedine poslovne procese
 • Davanje osnovnih smernica i ukazivanje na dobru praksu u pripremi i izradi potrebne dokumentacije koja prati ovaj postupak
 • Ukazivanje na najčešće uočene slabosti prilikom kontrole sistema internih kontrola kod korisnika javnih sredstava  i davanje  saveta za uspostavljanje efikasnog sistema interne  kontrole

Teme:

Organizaciono uspostavljanje sistema za finansijskog upravljanja i kontrole

 • Imenovanje rukovodioca zaduženog za finansijsko upravljanje i kontrole
 • Osnivanje Radne grupe koja će se baviti uvođenjem i razvojem sistema finansijskog upravljanja i kontrole.

Donošenje Plana sprovođenja i razvoj sistema finansijskog upravljanja i kontrole

 • Sastavljanje izjava o viziji, misiji i ključnim ciljevima;
 • Početna procena pet komponenti interne kontrole;
 • Izrada pisanih procedura za pojedine poslovne procese;
 • Utvrđivanje najvažnijih rizika za postizanje ciljeva i donošenje potrebnih mera za ublažavanje rizika;
 • Analiza postojećih i potrebnih kontrola i odlučivanje o potrebnim prethodnim i naknadnim kontrolama.
 • Donošenje plana uspostavljanja potrebnih, uklanjanja nepotrebnih kontrola i praćenje ostvarenja plana;
 • Godišnji izveštaji o sistemu finansijskog upravljanja i kontrola;
 • Pitanja, odgovori i praktični saveti.

Po završetku treninga polaznik će biti osposobljen da:

 • Samostalno radi na procesu uvođenja i daljeg razvoja sistema finansijskog upravljanja i kontrole u svojoj organizaciji;
 • Uoči postojeće slabosti u sistemu interne kontrole u svojoj organizaciji i predloži njihovo poboljšanje;
 • Izradi pisane procedure za pojedine poslovne procese.
Zoran Vukolić

ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru.

Od 2014. godine predavač na seminarima i radionicama iz oblasti interne revizije, finansijskog upravljanja i kontrole i upravljanja rizicima kod korisnika javnih sredstava. Pored održavanja seminara i radionica, predavač je i na obukama za rukovodioce finansijskog upravljanja i kontrole i članove radne grupe za samostalno uspostavljanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole, koji se održavaju u prostorijama korisnika obuke.  Predavač je i na seminaru: Korporativno upravljanje u javnim preduzećima.

Autor je više članaka iz oblasti interne revizije i finansijskog upravljanja i kontrole, kao i članaka Korporativno upravljanje u javnim preduzećima.

Komentari učesnika

Pročitajte kakve su utiske sa seminara poneli učesnici prethodnih termina.

Trening

     
  13.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 12 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking