Planiranje i izgradnja visokih zgrada i garaža

Tip: Trening Šifra treninga: 522 Trajanje: 6 Zahtev za in-house Cena i lokacija

Zaštita od požara podrazumeva sistem mera kojima se suzbija nastanak događaja, omogućava efikasno gašenje nastalih požara i stvaranje potrebnih uslova za bezbednu evakuaciju i spasavanje ljudi i imovine.

Zbog specifičnih karakteristika garaža i visokih zgrada i povećanog rizika od požara u njima na snazi je tehnička preporuka za građevinske tehničke mere zaštite od požara stambenih, poslovnih i javnih zgrada (SRPS TP 21). Ova preporuka se odnosi na sve stambene, poslovne i javne objekte (uključujući i garaže) sem visokih objekata, pa je na ovom seminaru posebna pažnja posvećena Pravilniku o tehničkim normativima za zaštitu garaža od požara i eksplozija i Pravilniku o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara.

Na seminaru će biti objašnjena klasifikacija garaža i visokih zgrada, ukazano na mere koje su predviđene pravilnikom i njihove slabosti, kao i preneta iskustva iz nadzora planiranja i izgradnje objekata tokom dugog niza godina.

Cilj seminara je da polaznike upozna sa načelima i osnovnim rešenjima u oblasti planiranja i izgradnje visokih zgrada i garaža kako bi se smanjio broj grešaka u praksi koje uglavnom dolaze zbog slabog poznavanja teorije požara, ponašanja materijala i konstrukcija u požaru.

Seminar je interaktivan sa osvrtom na praktična pitanja i problematiku. Polaznici će imati priliku da čuju iskustva i saznanja vodećeg srpskog stručnjaka i profesionalca u ovoj oblasti.

Ciljna grupa:                         

 • Inženjeri arhitekture, građevinarstva, mašinstva, elektrotehnike;
 • Direktori preduzeća;
 • Sva lica koja žele da prošire svoje znanje iz ove oblasti.

Teme:

Planiranje i izgradnja visokih zgrada:

 • Klasifikacija visokih zgrada i urbanistički uslovi;
 • Osnove arhitektonsko-građevinske mere po pravilniku i njihove slabosti;
 • Mere za instalacije (po pravilniku) važne za arhitekturu projektanta.

Planiranje i izgradnja garaža:

 • Vrste i podele garaža po tipu;
 • Požari vozila u garažama i problemi prenosa na susedna vozila i zadimljavanja;
 • Upoznavanje sa merama iz pravilnika i komentarisanje slabosti;
 • Prezentacija britanske studije o požarima u garažama i testiranja (10 testova paljenjem vozila u garaži).

Trening

     
  10.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 12 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking