Lean Manufacturing u uslovima severnoameričke privrede

Tip: Trening Šifra treninga: 752 Trajanje: 24 Maks. br. učesnika: 15 Cena i lokacija Prijavite se

Program Lean Manufacturing na primeru severnoameričke privrede (LM) je kreiran 2011-te godine u Kanadi i posvećen je obuci u primeni Lean principa, alata i radnih metoda sa naglaskom na primeni:

 • u automobilskoj,
 • elektronskoj i
 • farmaceutskoj industriji,

mada se generalni principi mogu koristiti u bilo kom tipu industrije, zdravstvu ili državnim aparatima. 

Cilj je da se proizvodnim inženjerima, inženjerima kvaliteta, svim nivoima menadžmenta obezbedi neophodan nivo znanja i metoda tako da samostalno mogu da primene Lean Manufacturing u svojim industrijama.  Lean Manufacturing se zasniva na principima Toyota Production System-a (TPS) i uspešno se primenjuje u velikom broju navedenih industrija.  Glavni ciljevi LM-a su poboljšanje efikasnosti proizvodnje, kvaliteta i profita.  Samo prosle godine autor kao Project Manager i proizvodni tim je u farmaceutskoj kompaniji uz korišćenje jednostavne metodologije omogućio povećanje kapaciteta proizvodnje od pet miliona doza, profita od 187 miliona kanadskih dolara ili 16% od ukupnog profita.  Lean Manufacturing je vodeća metodologija za kontinuirano unapređenje efikasnosti, kvaliteta i profitabilnosti Fortune 500 kompanija.  (Wallmart, Toyota, Volkswagen, Ford, General Motors, Pfizer itd.)

Kao motivacioni faktor program nudi tri nivoa sertifikacije: zuti, zeleni i crni pojas. Preduslov za dobijanje sertifikata je uspešno položeni ispit, i tri projekta urađena u organizaciji gde je polaznik zaposlen, ili organizaciji koju polaznik izabere.  Tri projekta su različitog nivoa složenosti i polaznicima ce biti pruzena on-line pomoć u izboru i realizaciji projekta.  Znanja stečena ovim putem mogu se uspešno primeniti svuda u svetu.

Program obuhvata teoretska izlaganja, mnoštvo realnih primera, ilustrativnih aktivnosti  iz severnoameričke prakse, kao i simulacije proizvodnje u učionici korišćenjem „Lean Zone“ (c) igara.

Cilj treninga:

 • Transfer eksluzivnih praktičnih znanja stečenih u Fortune 500 kompanijama u privredu Srbije
 • Kreiranje jake baze za primenu i širenje Lean Manufacturing u Srbiji
 • Postizanje rezultata u vidu povećanja profita, kvaliteta i konkurentnosti
 • Primena u malim, srednjim i velikim preduzećima, zdravstvu, državnim aparatima

Ciljna grupa:

Proizvodni inženjeri, Inženjeri kvaliteta, srednji i viši nivo menadžera u proizvodnji, zdravstvu, državnim institucijama, retail-u.

Teme:

 • Istorija i evolucija Lean Manufacturinga
 • Potreba za promenom
 • 3 Principa i 7 Koncepata
 • Gemba i gubici – definicije i aplikacija
 • Osnove:
  • Lean Workshop – organizacija (Kaizen)
  • Heijunka – Planiranje
  • Standardizacija i Vizuelni menadžment
  • 5S – Organizacija radnog mesta
 • JIT (Just In Time) – Tačno na Vreme Proizvodnja (Takt, Tok, Kanban varijante):
  • SMED – Brza Promena Alata
  • Karta Toka Procesa (Value Stream Mapping) i Metod analize
  • Dizajn Toka Procesa
 • Autonomation – Error Proofing (Prevencija Defekata)
  • Sledeci koraci: Ispit, Zuti Pojas, Zeleni Pojas, Crni Pojas – organizacija

Po završetku treninga, polaznik će biti osposobljen da:

 • Podstakne podršku Lean Proizvodnji;
 • Identifikuje mogućnosti za unapređenje i organizaciju projekta;
 • Samostalno primeni savladane metode i tehnike;
 • Bude facilitator projekta i/ili budući trener;
 • Proširi mrežu poznanstava i razmenjuje iskustva i primere;
 • Radi u svetskim kompanijama na poslovima Lean Manufacturing, Manufacturing Excellence, Industrial Performance itd.
Miodrag Kilibarda

više od 30 godina praktičnog iskustva u severnoameričkoj privredi na primeni Industrijskog inženjerstva i Lean Manufacturing-a. Radio kao Senior Industrial Engineer, Lean Business Manager, Operational Performance and Method Manager. Kompanije: (između ostalih) Magna International (vodeći dobavljač za automobilske komponente), Siemens (električni reaktori), Sanofi Pasteur (proizvođač vakcina).  Trenutno radi kao Lead Trainer for Sanofi Manufacturing System for Toronto, i Operational Performance and Method Manager.  Razvio trening Lean Manufacturing for Northamerican Conditions.

Radio na brojnim zajedničkim projektima postavljanja novih proizvodnih linija sa kompanijama: Toyota, Ford, General Motors, Chrysler, Lear.  Magistar nauka i akreditacija Professional Engineer (Canada).  Nosilac akreditacije za Lean Manufucturing (Siemens i Sanofi), Six Sigma Black Belt. 

Trening

04.09.2019.-06.09.2019. 09:30 - 16:00 Br. sati: 24 Dodaj u lični kalendar
MNG Centar 70.800,00 + PDV (20%) Popusti Uključeno u cenu

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

 • 12 godina iskustva
 • Competency based pristup obuci
 • Aktivne metode učenja
 • Optimalna veličina grupa
 • Visoka interaktivnost
 • Pre i post evaluacija
 • 220 trenera i saradnika
 • 95% učesnika koji potvrđuju da je
  naš trening unapredio radni učinak
 • Zajednički ručak učesnika i
  odlični uslovi za rad
 • Networking