+381 11 3284 761
+381 65 3284 761
+381 63 7011 120

Konferencije: Zajednice praktičara

 

 

Konferencije predstavljaju značajan vid učenja i razmene iskustava za praktičare.

MNG Centar primenjuje koncept i ideju konferencije kao zajednice praktičara. Zajednice praktičara, prema istraživanjima, predstavljaju u svetu jedan od najbrže rastućih vidova učenja.

 

Ciljevi konferencija kao posebne forme učenja su:

  • Podrška kreiranju i uspostavljanju zajednica praktičara i stručnjaka u određenoj oblasti;
  • Sagledavanje trenutnog stanja i perspektiva razvoja određenih oblasti;
  • Uspostavljanje najbolje prakse i standarda rada u određenim oblastima;
  • Pružanje odgovora na neke ključne dileme i izazove sa kojima se praktičari suočavaju u njihovim oblastima rada;
  • Razmena iskustava i kreiranje zajedničkog procesa učenja;
  • Networking- povezivanje, umrežavanje i međusobno upoznavanje radi buduće saradnje i razmene iskustava.

 

U cilju podrške radu Zajednicama praktičara, MNG Centar je uspostavio Forum na našem elektronskom portalu http://mngcenter.bitmedia.com   za praktičare- stručnjake iz različitih oblasti. Cilj ovog foruma je da podelite vaša iskustva sa kolegama, postavljate pitanja i dajete odgovore, delite dokumenta, diskutujete među sobom i tako zajednički učite.

MNG Centar je do sada razvio i realizovao 37 konferencija.

 

Galeriju fotografija sa konferenicja možete pogledati ovde.

 

 

» Redovne godišnje konferencije MNG Centra


» Ostale održane konferencije MNG Centra