+381 11 3284 761
+381 65 3284 761
+381 63 7011 120
Detaljni pregled treninga/seminara
Termini
Datum početka:
Vreme i mesto održavanja:
Broj radnih dana:
1
Broj radnih sati:
6
Maksimalan broj učesnika:
20
Cena po učesniku:
19.700,00 + PDV (20%)
Popusti:
 • Stalni klijenti: 10% popusta na prva tri učesnika, na 4 prijavljena učesnika 5. gratis
 • Novi klijenti: 10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika
 • Fizička lica: 20% popusta
 • First minute popusti za rane uplate: dodatnih 10% popusta za uplate izvršene najkasnije 21 dan pre termina održavanja

 

Polaznicima treninga MNG Centra obezbeđen je:

 • Sertifikat o pohađanju seminara/treninga;
 • Savetodavno praćenje od strane stručnjaka nakon obuke;
 • Zajednički ručak- topli i hladni bife;
 • Osveženje tokom trajanja seminara (sokovi, kafa, čaj..);
 • Besplatno parkiranje na javnom parkiralištu JKP „Parking servis“;
 • Prenosivi poklon vaučer;
 • Materijal u štampanom i elektronskom obliku;
 • Profesionalno i prijatno okruženje za rad u MNG trening centru.
Opis

Seminar je namenjen pre svega rukovodiocima službi interne revizije, ali i svim drugim licima koja su zainteresovana za rad ove službe. Od naročitog značaja je da se po uspostavljanju ove procesne aktivnosti iste komuniciraju za rukovodstvom organizacije. Cilj je da rukovodstvo bude upoznato sa efektivnošću rada i kvalitetom obavljenih aktivnosti. Ove aktivnosti su sastavni deo Međunarodnog okvira za profesionalnu praksu, sastavni deo Pravilnika o radu službe interne revizije i Programa obezbeđenja i unapređenja kvaliteta za obavljanje celokupne aktivnosti interne revizije.

 

Na seminaru ćete se upoznati sa svim zahtevima međunarodnog okvira za profesionalnu praksu internih revizora i zahtevima opisanim u praktičnom vodiču Globalnog instituta internih revizora. Takođe, naučićete na koji način da prepoznate ključna merila koja treba da primenite u oceni efikasnosti i efektivnosti interne revizije i sastavite izveštaje kroz primere kreiranja izveštaja o performansama internih revizora i njihovom ocenjivanju.

 

Cilj seminara:

 • da polaznici razviju i primene alate u skladu sa zahtevima
 • da polaznici obrade podatke i izvedu zaključke u vezi sa merenjem performansi aktivnosti interne revizije.
 • da polaznici nauče kako da podnesu izveštaje rukovodstvu

 

Teme:

 • Aktuelni trendovi na temu merenja performansi aktivnosti interne revizije
 • Uspostavljanje veze na internim aktima interne revizije i praksom koja se obavlja
 • Osnove kvaliteta aktivnosti interne revizije
 • Matrica merila za ocenu efektivnosti i merila za ocenu efikasnosti
 • Forme izveštaja koje se mogu koristiti, primeri kreiranja izveštaja o performansama internih revizora i njihovo ocenjivanje
 • Merila kao osnov za evaluaciju svakog revizora pojedinačno, ali i celokupne aktivnosti
 • Kvalitet izveštavanja na temu merenja efektivnosti i efikasnosti aktivnosti interne revizije

 

Po završetku seminara, polaznik je osposobljen da:

 • Inicira i primeni izmene internih akata na ovu temu
 • Identifikuje ključne aspekte merenja performansi i razvije svoju marticu merila
 • Izabere ona merila koja efektivno treba da pruže odgovor o potvrđenom kvalitetu obavljenih aktivnosti

 

Predavač:

Bojan Radoš, magistar ekonomskih nauka, poseduje dugogodišnje iskustvo u oblasti eksterne revizije za privredu i interne revizije za bankarstvo. Ovlašćeni je interni revizor ispred Komore Ovlašćenih Revizora Srbije. Objavio je veći broj članaka i stručnih radova iz oblasti revizije, prevarnih radnji i primene međunarodnih standarda u zemlji i inostranstvu. Član je Instituta Internih Revizora, USA i član Udruženja internih revizora Srbije