Sertifikovani menadžer protokola (III generacija)

Tip: Sertifikacija Šifra: 335 Trajanje: 50 Maks. br. učesnika: 16 Cena i lokacija

Kvalifikacija-Sertifikovani menadžer protokola kao i program obuke koji je prati, razvijena je na osnovu relevantnog međunarodnog standarda za ovo zanimanje i standarda kompetencija za menadžera protokola. Na osnovu navedenog standarda kompetencija vrši se potvrđivanje i provera kompetencija. Ovaj proces se naziva sertifikacija profesionalnih kompetencija- znanja i veština.

Kandidati koji uspešno prođu kroz proces sertifikacije stiču kvalifikaciju-naziv: Sertifikovani menadžer protokola.

Menadžer protokola je zanimanje i veština koje je traženo na tržištu rada i koje će u sve većoj meri biti potrebno državnim i javnim institucijama i privatnim kompanijama. Organizacija raznih događaja i druge povezane aktivnosti koje obavlja protokol, postali su neizbežan vid poslovne aktivnosti za svako preduzeće i instituciju, nevezano za polje delatnosti. Poznavanje tehnika i pravila, kao i majstorskih tajni protokola, komunikacije, organizacije, ličnog nastupa i PR-a i dr., su vrlo cenjene i tražene osobine poslovnog profesionalca.

Ciljna grupa:

 • državni službenici,
 • zaposleni u agencijama i opštinama,
 • direktori, menadžeri,
 • zaposleni u diplomatskim predstavništvima i misijama međunarodnih organizacija,
 • PR profesionalci, zaposleni u odeljenjima korporativnih komunikacija,
 • Odeljenja poslovnog protokola kompanija i javnih institucija,
 • šefovi kabineta predsednika kompanija,
 • šefovi kabineta rukovodilaca institucija,
 • PR konsultanti i svi koji su odgovorni i učestvuju u organizaciji sastanka i dr. događanja,
 • lica koja se tek spremaju da započnu poslovnu karijeru/studenti, nezaposleni,
 • svi koji žele da unaprede svoje znanje protokola.

Moduli:

 • Modul 1: Pojam, istorija, osnovni principi
 • Modul 2: Međunarodni karakter i interkulturna inteligencija
 • Modul 3: Komunikacija i protokol
 • Modul 4: Organizovanje događaja
 • Modul 5: Lična diplomatija

Nakon ove kvalifikacije, polaznik je osposobljen da:

 • shvati genezu i osnovne principe poslovnog protokola;
 • koristi principe na kojima je nastao i razvijao se protokol;
 • razlikuje međunarodna prava, konvencije i međunarodne običaje u poslovnom protokolu;
 • usmeno komunicira sa poslovnim partnerima, VIP osobama i svim zainteresovanim stranama;
 • koristi pravila pisane komunikacije e-poštom i ostalim vidovima pisane službene korespodencije;
 • uspešno koristiti, razume i kontroliše neverbalnu komunikaciju;
 • savlada principe službene korespodencije i komunikacije o najboljem načinu obraćanja, predstavljanja, prezentovanja teme na međunarodno prihvaćen način i po prihvaćenim standardima;
 • planira, priprema, organizuje i realizuje društvene, religiozne, sportske, zabavne, medijske, službene, poslovne, međudržavne događaje svih nivoa i vrsta;
 • prepoznaje i vlada se po pravilima lepog ponašanja;
 • uspešno koristiti pravila za upravljanje imidžom;
 • koristiti i razvija interpersonalne veštine u službenim odnosima.

Dinamika izvođenja obuke:

 • radnim danima od 17.00 časova
 • subotom od 09:30 časova

MODULI

Modul 1: Pojam, istorija, osnovni principi

 • Međuljudski poslovni odnosi,
 • Formalna pravila koja važe u poslovnom okruženju,
 • Principi na kojima je nastao i  razvijao se protokol.

Modul 2: Međunarodni karakter i interkulturna inteligencija

 • Međunarodni pravni izvori na kojima je zasnovan protokol i njegov integritet,
 • Međunarodne konvencije na kojima je zasnovan protokol i njegov integritet,
 • Međunarodne običajne normame protokola,
 • Interkulturni aspekt poslovanja.

Modul 3: Komunikacija i protokol

 • Kanali komunikacije u organizaciji,
 • Verbalna komunikacija,
 • Neverbalna komunikacija,
 • Upotreba komunikacionih veština za ubeđivanje i uticaj na druge na poslu,
 • Upravljanje konfliktima i rešenje problema,
 • Upravljanje grupnim ili timskim zadatkom,
 • Organizacija potpisivanja bilateralnog i multilateralnog dogovora,
 • Unapređenje nastupa,
 • Predstavljanje organizacije u dobrom svetlu.

Modul 4: Organizovanje događaja

 • Aktivnosti neophodne za pripremu događaja,
 • Planiranje i organizacija događaja,
 • Identifikovanje aktivosti koje su neophodne za realizaciju događaja,
 • Identifikovanje pomoćnih aktivnosti koje su neophodne za održavanje događaja,
 • Identifikovanje vrsta rizika pri organizaciji događaja,
 • Identifikovanje različitih prostora za različite događaje,
 • Vrste resursa neophodne za različite događaje,
 • Izrada probnog aranžmana pre realizacije događaja,
 • Priprema mesta događaja,
 • Kordinicija aktivnosti tokom događaja u skladu sa dogovorenim planom,
 • Upravljanje resursima prema planu i programu događaja,
 • Nadgledanje rada ključnog osoblja,
 • Identifikovanje specifičnih zahteva koje mogu imati delegati događaja,
 • Saradnja sa rukovodstvom mesta na kome se dešava organizacija događaja.

Modul 5: Lična diplomatija

 • Pravila lepog ponašanja,
 • Primena pravila poslovnog protokola u svakodnevnom radu,
 • Pravila „oblačenja za priliku“,
 • Pravila za upravljanje imidžom,
 • Interpersonalne veštine u službenim odnosima,
 • Službeni bonton pri obedovanju i u svim prilikama od poslovnog ručka, preko popodnevnog prijema do svečane večere,
 • Efikasno i efektivno korišćenje vremena,
 • Ponašanje na radnom mestu, u odnosu na kolege, poslovne partnere i poslodavca.

Napomena: Moguće je prijaviti učešće na pojedinačnim modulima uz korigovanje iznosa kotizacije. 

Metode učenja:

Pripremna obuka se odvija korišćenjem različitih metoda učenja.

Biće korišćene sledeće metode:

 • predavanja,
 • radionice (timski i individualni rad),
 • simulacije,
 • samostalna izrada projektnih zadataka.

Pored navedenih metoda kandidati će dobiti referentnu literaturu iz oblasti poslovnog protokola.

Od kandidata se očekuje da primene i samoučenje u trajanju od 20 časova koje može biti realizovano kroz izradu projektnih zadataka, čitanje literature i proučavanje drugog materijala.

Fond časova:

 • 30 časova (predavanja, radionice)
 • 20 časova (samoučenje)

Cena:

I model:

Osposobljavanje + sertifikacija

 • Cena: 89.700,00 dinara + PDV(20%)

Ova cena uključuje: izvođenje obuke, skripte i druge nastavne materijale, osveženje i zakusku tokom obuka i cenu provere kompetencija- sertifikaciju.

II model:

Direktan izlazak na ispit - potvrđivanje kompetencija na bazi radnog iskustva

 • Cena: 15.700,00 dinara + PDV(20%)

Mogućnost uplate iznosa u tri rate.

Maksimalan broj učesnika ograničen je na 16.

 

PROCES OCENE KOMPETENCIJA / PROCES SERTIFIKACIJE

 

Menadžer protokola je danas veoma traženo zanimanje na tržištu rada. Ipak, organizacije koje su konkurentne nastoje da regrutuju samo one kadrove koji su sposobni da svoja znanja i veštine primene u praksi.

Sertifikacija kompetencija je relativno nova pojava u Srbiji, ali veoma rasprostranjena u svetu. Njom stičete formalnu potvrdu svojih znanja i veština i samim tim poboljšavate svoju poziciju na tržištu rada. Takođe, dobijate šansu za novi „poslovni identitet“ – promenu karijere, a izvesno i nivo zarade.  

MNG Centar vam pruža priliku da steknete formalnu potvrdu svojih znanja i veština u oblasti menadžmenta protokola kroz MNG ProCert sistem sertifikacije prema zahtevima ISO 17024 standarda i evropskom EBC*L modelu kompetencija.

Sertifikacija profesionalnih kompetencija za Sertifikovanog menadžera protokola se vrši na osnovu Standarda kompetencija (pogledajte ispod).

Sticanje Sertifikata tj. kvalifikacije za Sertifikovanog menadžera protokola je moguće na osnovu dve putanje:

 • Prva putanja podrazumeva pohađanje pripremne obuke nakon koje sledi proces sertifikacije.
 • Druga putanja podrazumeva direktan ulazak u proces sertifikacije na osnovu prethodno održanog savetovanja sa kandidatom i prezentovanog i analiziranog portfolija koji sadrži relevantne dokaze o kompetentnosti kandidata koje je stekao tokom svog radnog iskustva (projekti, planovi, tabele i dr.).

Za obe putanje koriste se sledeće metode sertifikacije (provere i potvrđivanja) kompetencija za Sertifikovanog menadžera protokola:

 • Izrada projekta
 • Procena kompetencija u assessment centru
 • Rešavanje studije slučaja
 • Razgovor sa ispitnom komisijom

Kandidati koji uspešno prođu kroz proces sertifikacije stiču MNG ProCert kvalifikaciju: Sertifikovani menadžer protokola/Certified manager for protocol na bazi Standarda kompetencija u prilogu.

Ovo je prilika da uložite u sebe i tu priliku vam niko ne može oduzeti!

Komentari učesnika sa prethodnih termina

Na ovom mestu možete pročitati komentare učesnika pripremne obuke održane u prethodnom periodu.

Program osposobljavanja

Preuzmite program osposobljavanja za menadžera protokola.

Standard kvalifikacije i katalog provere

Upoznajte se sa detaljima standarda kvalifikacije i kataloga provere.

 

Dodele sertifikata

Slike sa svečanih dodela sertifikata nakon pohađanja programa osposobljavanja i sertifikacije kompetencija možete pogledati ovde.

Trening

12.05.2018.-16.06.2018. 09:30 - 13:30 Br. sati: 50
MNG Centar 89.700,00 + PDV (20%) Popusti | Uključeno u cenu

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Komentari učesnika

 • Stekla sam nove veštine, koje ću negovati i usavršavati u budućnosti.Da je bilo korisno, sigurna sam da ću se uskoro uveriti. Katarina Vujović, prevodilac
 • Za mene je ovo nova oblast i zaista sam prezadovoljna obuko. Daleko iznad mojih očekivanja. Jasmina Milankov Opštinska uprava Kikinda
 • Obuka je bila odlična. Vrlo poučno sa puno novih i korisnih informacija. Olivera Borozan Opština Kovačica