Upravljanje učinkom zaposlenih- Performans menadžment

Tip: Trening Šifra treninga: 519 Trajanje: 8 Maks. br. učesnika: 15 Zahtev za in-house Cena i lokacija

Upravljanje učinkom (engl. Performance management) je prirodni proces menadžmenta koji doprinosi efektivnom menadžmentu pojedinaca i timova u cilju postizanja visokog nivoa organizacionih performansi. Kao takvo, upravljanje učinkom, uspostavlja zajedničko razumevanje o tome šta treba da bude postignuto u smislu:

 • ciljeva rada
 • pristupa u vođenju ljudi i
 • razvijanju kompetencija zaposlenih

koji obezbeđuje da definisani ciljevi budu dostignuti. Upravljanje učinkom je proces komunikacije između:

 • menadžera
 • supervizora
 • zaposlenog

koji se obavlja tokom cele godine. U osnovi upravljanja učinkom, leži proces komunikacije koji obuhvata:

 • pojašnjenje očekivanja,
 • postavljanje ciljeva,
 • identifikovanje ciljeva,
 • pružanje povratne informacije i
 • procenu rezultata.

Upravljanje učinkom nije samo alat u menadžmentu ljudskih resursa već se koristi u mnogo širem organizacionom kontekstu.

Svrha sistema upravljanja učinkom zaposlenih je da doprinese visokim performansama pojedinaca i timova. Visoke performanse (učinak) znače dostizanje i prevazilaženje ciljeva kako bi se ostvarila:

 • visoka produktivnost,
 • kvalitet,
 • odnos sa klijentima,
 • profit i
 • vrednost za vlasnike.

Upravljanje učinkom, takođe, kao pristup i sistematska aktivnost, obezbeđuje zaposlenima koji ne ostvaruju zacrtane ciljeve, načine za unapređenje njihovih sposobnosti. Upravljanje učinkom je ciklus koji se sastoji od sledećih faza:

 1. Planiranje (analiza posla, uspostavljanje ciljeva, analiza kompetencija, identifikovanje ponašanja koje zahteva organizacija, izrada performansnog sporazuma, izrada ličnog razvojnog plana)
 2. Monitoring i podrška (procena napretka u skladu sa planom, vođenje interim razgovora, feed back)
 3. Godišnji razgovor/analiza postignuća-godišnja procena

Trening je zasnovan na tzv. „competency based“ principu što znači da je orjentisan na praktične aspekte i primenu sistema upravljanja performansama u preduzećima i javnim institucijama. Tokom treninga biće obrađene sve faze a učesnici će imati prilike da kroz rad u grupama razvijaju i usavršavaju veštine potrebne za uspešno vođen proces upravljanja učinkom.

Ovaj trening će Vam pomoći da na najbolji mogući način sa zaposlenim postavite jasna očekivanja o rezultatima koje treba postići kao i metode ili pristupe kako ih i ostvariti kako biste uspostavili put za uspeh.

Ciljna grupa:

 • Direktori preduzeća,
 • Menadžeri svih nivoa,
 • Zaposleni u službama ljudskih resursa.

Cilj treninga:

Cilj treninga je da rukovodioci steknu veštine primene sistema za upravljanje učinkom i ojačaju bolji učinak zaposlenog, kao i identifikuju i unaprede slabe performanse zaposlenog gde je to potrebno. Ključni cilj je da rukovodioci i zaposleni prepoznaju stepen do kojeg je zaposleni bio uspešan ili koliko dobro je zaposleni ispunio očekivanja, bilo da su u pitanju ciljevi, standardi, vrednosti ili ponašanja, a sve u cilju razvoja ne samo organizacije već i ličnog razvoja zaposlenog.

Teme:

 • Analiza potreba
 • Uspostavljanje ciljeva
 • Koncept upravljanja ljudima pomoću ciljeva
 • Adekvatno postavljanje ciljeva – SMART model- MORE model
 • Kompetencije u modelu upravljanja učinkom
 • Kvantitativni i kvalitativni ciljevi
 • Tehnike vođenja razgovora o učinku pojedinca
 • Kreiranje okvira kompetencija kao alata za upravljanje ponašanjem zaposlenih

Po završetku učesnik je osposobljen da:

 • Adekvatno postavi ciljeve;
 • Adekvatno prati ostvarenje ciljeva;
 • Pruži povratnu informaciju o učinku i motiviše pojedinca za dalji razvoj i napredak.

Trener:

Diplomirani andragog sa 20 godina iskustva u oblasti upravljanja ljudskim resursima. Radila i radi na rukovodećim pozicijama u ljudskim resursima kompanija Atlantic grupa, Zekstra Group i Karanović & Nikolić. Kao eksterni konsultant angažovana na razvoju i realizaciji mnogobrojnih programa edukacije zaposlenih za najeminentnije domaće FMCG kompanije. Tokom karijere uspešno realizovala više od stotinu treninga, workshop-ova, dijagnostikujućih team building-a, kao i tailor made sesija usmerenih ka specijalizovanom razvoju i građenju timova. Od 2007. godine kolumnista Blicovih izdanja i sertifikovani trener iz oblasti upravljanja ljudskim resursima. Poseduje višegodišnje iskustvo u oblasti regrutacije, treninga i razvoja zaposlenih, upravljanja talentima, upravljanja učinkom zaposlenih, internih komunikacija, tranzicije i kreiranja korporativne kulture.

Audio komentari učesnika treninga

 

Ovde možete čuti komentare učesnika prethodno održanih treninga "Upravljanje učinkom zaposlenih - performans menadžment".

Komentari učesnika

 

Pogledajte komentare učesnika prethodnih treninga na temu performans menadžmenta.

Alat za razvoj sistema upravljanja učinkom

 

Ovaj koristan alat Vam može pomoći da razumete faze i korake u razvoju sistema za upravljanje učinkom. Postavite nam pitanja i zakažite uvodne besplatne konsultacije ukoliko imate nameru da radite na organizacionom razvoju.

Formular za upravljanje učinkom sa individualnim razvojnim planom

 

Preuzmite Formular za upravljanje učinkom zaposlenih i primenite ga u svom radnom okruženju.

Prezentacija- Upravljanje radnim učinkom na competency based principu

 

U prezentaciji je dat kratak onovni pregled- kroki Kompetencija kao jedne od najvažnijih oblasti kako u razvoju tako i u upravljanju ljudskim resursima. Kompetencije postaju sve značajnije u stručnoj javnosti, na globalnom nivou, u proteklih petnaestak godina, sa trendom rasta pristupu koji možemo da označimo kao Competency based HR.

Tipične greške u proceni radnog učinka

 

Objektivnost procene učinka i, na specifičan način, potencijala, čak i pored preciznih instrumenata za istraživanje, ostaje i dalje cilj kome se teži, i ka kome treba usmeriti sve napore i svu moguću pažnju.

Radna procedura - Sistem upravljanja učinkom

 

Sistem upravljanja učinkom ( Performance Management sistem)  povezuje pojedinačni uspeh zaposlenih i uspeh kompanije na taj način što objedinjuje organizacione, sektorske i individualne ciljeve i unapredjuje pojedinačnu i timsku efikasnost. Sistem upavljanja učinkom se bazira na rezultatima; on je fleksibilan i prilagodljiv promenama u poslovanju kao i zahtevima  pozicije. Korporativna kultura i lični razvoj  su dodatni  aspekti koji se jačaju putem Sistema upravljanja učinkom.

Trening

     
  18.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Komentari učesnika

 • Trening je bio izuzetno koristan jer je potvrdio neka gledišta koja sam imao. Takođe sam dobio dosta odličnih ideja koje bih primenio u praksi u kompaniji u kojoj radim. Vladimir Prebiračević, Rukovodilac sektora ljudskih resursa, PP Elektrovojvodina d.o.o. Novi Sad
 • „Bilo je bio korisno, zanimljivo i trening je ispunio očekivanja. Saznali smo nova znanja koja su primenljiva u našem radu. Radoš Popadić, Rukovodilac tima u poslovanju sa korporativnim klijentima Piraeus Bank Beograd
 • Trening je bio veoma zanimljiv i koristan u smislu sticanja novih znanja i upoznavanja sa iskustvima drugih polaznika. Biljana Subotički, Menadžer informatike, Cimos Livnica Kikinda a.d.
 • Fokusirano i konkretno. Predavač je tačno znao o čemu govori i nije mistifikovao ovu temu. Dao je tačno onoliko primera van okvira koliko je potrebno da bi se stekla širina. Ispunio je i vise od očekivanog. Milica Milošević, Specijalista za razvoj zaposlenih Mozzart d.o.o.