+381 11 3284 761
+381 65 3284 761
+381 63 7011 120
Detaljni pregled treninga/seminara
Termini
Datum početka:
Broj radnih dana:
1
Broj radnih sati:
6
Maksimalan broj učesnika:
20
Cena po učesniku:
11.700,00 + PDV (20%)
Popusti:
 • Stalni klijenti: 10% popusta na prva tri učesnika, na 4 prijavljena učesnika 5. gratis
 • Novi klijenti: 10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika
 • Fizička lica: 20% popusta
 • First minute popusti za rane uplate: dodatnih 10% popusta za uplate izvršene najkasnije 21 dan pre termina održavanja

 

Polaznicima treninga MNG Centra obezbeđen je:

 • Sertifikat o pohađanju seminara/treninga;
 • Savetodavno praćenje od strane stručnjaka nakon obuke;
 • Zajednički ručak- topli i hladni bife;
 • Osveženje tokom trajanja seminara (sokovi, kafa, čaj..);
 • Besplatno parkiranje na javnom parkiralištu JKP „Parking servis“;
 • Prenosivi poklon vaučer;
 • Materijal u štampanom i elektronskom obliku;
 • Profesionalno i prijatno okruženje za rad u MNG trening centru.
Opis

Nakon poslednjih izmena i dopuna  Zakona o planiranju i izgradnji, veliki broj projektanata i investitora se susreće sa problemima u tumačenju procedura i kompletiranju neophodne dokumentacije za dobijanje dozvola za izgradnju objekata. Iz tog razloga, neophodno je detaljnije pojasniti procedure izrade tehničke dokumentacije u skladu sa propisima, kako bi se izbegle situacije da se tehnička dokumentacija ne prihvati od strane državnih institucija. Samim tim, eliminiše se nepotrebno gubljenje vremena i pravljenje dodatnih troškova, u procesu dobijanja dozvola.

 

Seminar je od izuzetnog značaja kako za pojedince, tako i za kompanije u kojima su zaposleni, jer će se na primenjiv i praktičan način predstaviti procedure i propisi koje je neophodno primeniti, radi efikasnijeg dobijanja dozvola.

 

Posle odslušanog seminara, učesnici će imati dovoljno znanja da sami izrade i formiraju tehničku dokumentaciju (projektanti), odnosno formiraju konkursnu dokumentaciju (investitori), tj. primene Pravilnik i Zakon, u delu koji se odnosi na gradnju objekta (izvođači).

 

Tokom seminara, polaznicima će se pružiti prilika da u direktnoj komunikaciji sa predavačem postave pitanja u vezi sa praksom i time istovremeno razreše dileme, dobiju odgovore i nauče kako da pristupe Pravilniku i generalno Zakonu o planiranju i izgradnji.

 

Ciljna grupa:

Projektanti koji se bave Investicionom izgradnjom, Investitorske kuće radi formiranja konkursne dokumentacije za javne nabavke, i Izvođači Investicionih objekata.

 

Cilj seminara:

Da osposobi sve one koji se bave Investicionom izgradnjom: Projektante, Investitore i Izvođače da u potpunosti ovladaju ovom materijom.

 

Teme:

 • Najvažnije uvodne informacije o samom Zakonu o planiranju i izgradnji
 • Idejno rešenje objekta
 • Podnošenje zahteva za dobijanje lokacijskih uslova
 • Dobijanje lokacijskih uslova
 • Idejni projekat
 • Projekat za građevinsku dozvolu
 • Određivanje Glavnog projektanta
 • Izvod iz projekta
 • Građevinska dozvola
 • Projekat za izvođenje
 • Saglasnost MUP-a (Uprava za vanredne situacije)
 • Zaštita životne sredine
 • Prijava radova
 • Građenje objekta
 • Stručni nadzor
 • Projekat izvedenog objekta
 • Tehnički pregled
 • Probni rad
 • Izdavanje upotrebne dozvole

 

Po završetku ovog seminara, polaznik će biti osposobljen:

 • Investitori - da formiraju Konkursnu dokumentaciju za javne nabavke, takođe prema izmenjenom i dopunjenom Zakonu
 • Projektanti - da izrađuju i formiraju Tehničku dokumentaciju, u svemu prema izmenjenom i dopunjenom Zakonu
 • Izvođači - da sve svoje obaveze usklade sa istim Zakonom

 

Predavač:

Marija Mrđanov, dipl. elektro inženjer, višegodišnje radno iskustvo stekla u firmi Mašinoprojekt Kopring AD na mestu Savetnika za primenu Propisa za Investicionu izgradnju i kao Rukovodilac projekta za kompleksne projekte. Učestvovala na projektima (Beogradska Arena, Aerodrom Beograd, saradnja sa Kontrolom letenja, dugogodišnja saradnja sa Skupštinom grada Beograda). Koautor je knjige “Mali elektrotehnički priručnik”, autor više knjiga tumačenja elektrotehničkih propisa, autor knjige “Tumačenje i komentari Zakona o planiranju i izgradnji, i propisa vezanih za tu oblast”.

Povezani sadržaji
Slike
Audio
Audio komentar učesnika seminara 1

 

Ovde možete čuti komentare učesnika prethodno održanih seminara na ovu temu.

Fajlovi
Komentari učesnika

 

Ovde možete pogledati komentare učesnika koji su prisustvovali seminaru na ovu temu.