Priprema tehničke dokumentacije za izgradnju objekata u skladu sa važećim Zakonom o planiranju i izgradnji

Tip: Trening Šifra treninga: Trajanje: 6 Maks. br. učesnika: 20 Cena i lokacija

Nakon poslednjih izmena i dopuna  Zakona o planiranju i izgradnji, veliki broj projektanata i investitora se susreće sa problemima u tumačenju procedura i kompletiranju neophodne dokumentacije za dobijanje dozvola za izgradnju objekata. Iz tog razloga, postoji neophodnost i potreba da se detaljnije pojasne procedure izrade tehničke dokumentacije u skladu sa propisima, kako bi se izbegle situacije da se tehnička dokumentacija ne prihvati od strane državnih institucija. Samim tim, eliminiše se nepotrebno gubljenje vremena i pravljenje dodatnih troškova, u procesu dobijanja dozvola.

Seminar je od izuzetnog značaja kako za pojedince, tako i za kompanije u kojima su zaposleni, jer će se na primenjiv i praktičan način predstaviti procedure i propisi koje je neophodno primeniti, radi efikasnijeg dobijanja dozvola.

Posle odslušanog seminara, učesnici će imati dovoljno znanja da:

 • sami izrade i formiraju tehničku dokumentaciju (projektanti),
 • formiraju konkursnu dokumentaciju (investitori),
 • primene Pravilnik i Zakon, u delu koji se odnosi na gradnju objekta (izvođači).

Tokom seminara, polaznicima će se pružiti prilika da u direktnoj komunikaciji sa predavačem postave pitanja vezana za praksu i time istovremeno razreše dileme, dobiju odgovore na postavljena pitanja i nauče kako da pristupe Pravilniku i generalno Zakonu o planiranju i izgradnji.

Ciljna grupa:

Projektanti koji se bave Investicionom izgradnjom, Investitorske kuće radi formiranja konkursne dokumentacije za javne nabavke, i Izvođači Investicionih objekata.

Cilj seminara:

Da osposobi sve one koji se bave Investicionom izgradnjom: Projektante, Investitore i Izvođače da u potpunosti ovladaju ovom materijom.

Teme:

 • Najvažnije uvodne informacije o samom Zakonu o planiranju i izgradnji
 • Idejno rešenje objekta
 • Podnošenje zahteva za dobijanje lokacijskih uslova
 • Dobijanje lokacijskih uslova
 • Idejni projekat
 • Projekat za građevinsku dozvolu
 • Određivanje Glavnog projektanta
 • Izvod iz projekta
 • Građevinska dozvola
 • Projekat za izvođenje
 • Saglasnost MUP-a (Uprava za vanredne situacije)
 • Zaštita životne sredine
 • Prijava radova
 • Građenje objekta
 • Stručni nadzor
 • Projekat izvedenog objekta
 • Tehnički pregled
 • Probni rad
 • Izdavanje upotrebne dozvole

Po završetku ovog seminara, polaznik će biti osposobljen da:

 • Investitori - da formiraju Konkursnu dokumentaciju za javne nabavke, takođe prema izmenjenom i dopunjenom Zakonu
 • Projektanti - da izrađuju i formiraju Tehničku dokumentaciju, u svemu prema izmenjenom idopunjenom Zakonu
 • Izvođači - da sve svoje obaveze usklade sa istim Zakonom
Marija Savić Mrđanov

dipl. elektro inženjer, višegodišnje radno iskustvo stekla u firmi Mašinoprojekt Kopring AD na mestu Savetnika za primenu Propisa za Investicionu izgradnju i kao Rukovodilac projekta za kompleksne projekte. Učestvovala na projektima (Beogradska Arena, Aerodrom Beograd, saradnja sa Kontrolom letenja, dugogodišnja saradnja sa Skupštinom grada Beograda). Koautor je knjige “Mali elektrotehnički priručnik”, autor više knjiga tumačenja elektrotehničkih propisa, autor knjige “Tumačenje i komentari Zakona o planiranju i izgradnji, i propisa vezanih za tu oblast”.

Audio komentar učesnika seminara 1

 

Ovde možete čuti komentare učesnika prethodno održanih seminara na ovu temu.

Komentari učesnika

 

Ovde možete pogledati komentare učesnika koji su prisustvovali seminaru na ovu temu.

Trening

28.02.2018. 09:30 - 15:00 Br. sati: 6
MNG Centar 14.700,00 + PDV (20%) Popusti | Uključeno u cenu
14.05.2018. 09:30 - 15:00 Br. sati: 6
MNG Centar 14.700,00 + PDV (20%) Popusti | Uključeno u cenu

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Komentari učesnika

 • Odlična organizacija, iznenađujuća za uslove u Srbiji. Vrlo korisna interpretacija zanimljive praktične teme. Gordana Vujnović, Inženjer projektant Logo
 • Odlično organizovan trening. Što se tiče komunikacije sa predavačem, nemam nikakvih zamerki. Odgovara strpljivo i razumljivo na sva pitanja i drži pažnju tokom čitavog seminara. Zorica Satarić, Viši stručni saradnik Koridori Srbije
 • Veoma sam zadovoljna učešćem na ovom seminaru. Predavač je posvećen, ljubazan, kooperativan. Veoma svrsishodno. Gordana Profirović, Savetnik Ministarstvo omladine i sporta
 • Izlaganje jasno, predavač kompetentan, sa smislom za izlaganje važnih sadržaja iz predmetne oblasti. Posebno mi je bilo korisno navođenje primera i iskustava predavača iz prakse. Dragan Zorić, Direktor PO Pančevo NIS Gazpromnjeft
 • Izuzetno sam zadovoljna seminarom. Predavač je izuzetan poznavalac ove problematike pa je bilo zadovoljstvo slušati je. Rada Milutinović, Direktor HIDRO CLB CONSULT