+381 11 3284 761
+381 65 3284 761
+381 63 7011 120
Detaljni pregled treninga/seminara
Termini
Datum početka:
Vreme i mesto održavanja:
Broj radnih dana:
1
Broj radnih sati:
4
Maksimalan broj učesnika:
20
Cena po učesniku:
15.700,00 + PDV (20%)
Popusti:
 • Stalni klijenti: 10% popusta na prva tri učesnika, na 4 prijavljena učesnika 5. gratis
 • Novi klijenti: 10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika
 • Fizička lica: 20% popusta
 • First minute popusti za rane uplate: dodatnih 10% popusta za uplate izvršene najkasnije 21 dan pre termina održavanja

 

Polaznicima treninga MNG Centra obezbeđen je:

 • Sertifikat o pohađanju seminara/treninga;
 • Savetodavno praćenje od strane stručnjaka nakon obuke;
 • Zajednički ručak- topli i hladni bife;
 • Osveženje tokom trajanja seminara (sokovi, kafa, čaj..);
 • Besplatno parkiranje na javnom parkiralištu JKP „Parking servis“;
 • Prenosivi poklon vaučer;
 • Materijal u štampanom i elektronskom obliku.
Opis

Na praktičnom seminaru naučite koji je postupak prinudne naplate i koji je redosled naplate potraživanja i kako kroz izmenu redosleda osnova za naplatu obezbediti bržu naplatu od dužnika u blokadi.

 

Predmet će biti i najnovije izmene Odluke o načinu vršenja prinudne naplate i Odluke o bližim uslovima, sadržini i načinu vođenja Registra menica i ovlašćenja(obavezno podnošenje menice na uvid prilikom registracije i koje lice može potpisati menicu)

 

U uslovima sve većeg broja blokiranih pravnih lica i preduzetnika od izuzetnog je značaja kako kod zaključivanja pravnih poslova obezbediti naplatu potraživanja i kako za već zaključene pravne poslove kod kojih je dužnik u blokadi obezbediti naplatu potraživanja, a da se ne krše propisi izdavanjem personalnih i realnih instrumenata obezbeđivanja potraživanja.

 

Kroz interakciju sa učesnicima na seminaru se osposobite za naplatu potraživanja u uslovima blokade računa dužnika.

 

Ciljna grupa:

Finansijski direktori, šefovi računovodstva, knjigovođe, komercijalisti, a posebno pravnici koji se bave naplatom potraživanja.

 

Cilj seminara:

Praktično osposobljavanje za naplatu potraživanja u uslovima blokade računa dužnika.

 

Teme:

 • Propisi koji uređuju prinudnu naplatu sa računa pravnih lica i preduzetnika;
 • Postupak i organi prinudne naplate;
 • Redosled naplate potraživanja i promena redosleda u cilju obezbeđivanja brže naplate, pre svega kroz sudski postupak naplate menice;
 • Izdavanje trasirane menice u cilju naplate od novog dužnika koji nije u blokadi;
 • Izdavanje menice sa avalom pravnog lica, radi naplate od avaliste koji nije u blokadi;
 • Ugovor o jemstvu- posebno solidarnom jemstvu( jemac platac)
 • Založno pravo na pokretnim stvarima;
 • Razmena;
 • Završna razmatranja.

 

Po završetku polaznik je osposobljen da:

 • po završenoj obuci polaznici će biti osposobljeni da samostalno preduzimaju postupke i radnje u cilju brže naplate potraživanja od dužnika u blokadi i da za već nastala potraživanja pribave od dužnika instrumente obezbeđivanja plaćanja koji će im omogućiti naplatu potraživanja, odnosno povoljniji redosled naplate.

 

Predavač:

Predavač je dipl. pravnik sa položenim pravosudnim ispitom, finansijski inspektor u drugom stepenu, ekspert za platni promet , menice i prinudnu naplatu, bila na funkciji zamenika generalnog direktora ZOPa SRJ i radila na izradi propisa o prinudnoj naplati, višegodišnji direktor sektora dinarskog i deviznog platnog prometa u Komercijalnoj banci ad, sada na funkciji prokuriste u privatnoj firmi.

Povezani sadržaji
Slike
Audio
Audio komentari učesnika

 

Poslušajte komentare učesnika treninga održanog na ovu temu.

Fajlovi
Komentari učesnika

 

Pogledajte komentare učesnika prethodnih seminara.