+381 11 3284 761
+381 65 3284 761
+381 63 7011 120
Detaljni pregled treninga/seminara
Termini
Broj radnih dana:
2
Broj radnih sati:
12
Maksimalan broj učesnika:
15
Cena po učesniku:
18.700,00 + PDV (20%)
Popusti:
 • Stalni klijenti: 10% popusta na prva tri učesnika, na 4 prijavljena učesnika 5. gratis
 • Novi klijenti: 10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika
 • Fizička lica: 20% popusta
 • First minute popusti za rane uplate: dodatnih 10% popusta za uplate izvršene najkasnije 21 dan pre termina održavanja.

 

Polaznicima treninga MNG Centra obezbeđen je:

 • Sertifikat o pohađanju seminara/treninga;
 • Savetodavno praćenje od strane stručnjaka nakon obuke;
 • Zajednički ručak- topli i hladni bife;
 • Osveženje tokom trajanja seminara (sokovi, kafa, čaj..);
 • Besplatno parkiranje na javnom parkiralištu JKP „Parking servis“;
 • Prenosivi poklon vaučer;
 • Materijal u štampanom i elektronskom obliku;
 • Profesionalno i prijatno okruženje za rad u MNG trening centru.
Opis

 Podignite nivo tehničkih znanja iz oblasti zaštite od požara i pripremite se za polaganje stručnih ispita!

 

Na ovom dvodnevnom treningu, upoznaćete se sa važnim propisima i zakonskim regulativama, kao i nadležnostima Sektora za vanredne situacije pri izgradnji objekata. Na detaljnim primerima ćete steći znanja o otpornostima konstrukcije na požar, požarnim segmentima i sektorima, a zatim i o načinu na koji se proračunavaju i definišu evakuacioni putevi u objektu. Naučićete više o vratima otpornim na dim i požar i mašinskim instalacijama u zaštiti od požara. Takođe, saznaćete koje su sličnosti i razlike domaćih i evropskih propisa koji se odnose na proizvode u oblasti zaštite od požara.

 

Ovaj trening predstavlja odličan uvod u pripremu za polaganje stručnih ispita u oblasti zaštite od požara.

 

Trening je interaktivan i u njemu će učesnici imati priliku da međusobno i sa stručnim trenerom razmenjuju mišljenja i iskustva o tekućoj problematici, novinama i primenama evropskih standarda (propisa i proizvoda) u Republici Srbiji.

 

Ciljna grupa:

 • inženjeri koji imaju potrebu da polažu stručni ispit za licence u oblasti ZOP-a
 • inženjeri koji rade na poslovima projektovanja i izvođenja mera zaštite od požara
 • zaposleni u službama ZOP-a koji žele da prošire svoje znanje
 • tehnička lica koja se bave poslovima ZOP-a

 

Cilj treninga:

Savladavanje poglavlja „Proračunske osnove“ u Glavnom projektu zaštite od požara, kako vam projekat ne bi bio vraćen od strane nadležnih organa Ministarstva nakon revizije, zbog uočene primedbe u predmetnom poglavlju.

 

Teme:

 • Proračun požarnog opterećenja objekta i požarnih sektora
  • Procena opasnosti od požara
   • Sagledavanje rizika od požara
   • Razvrstavanje objekata po ugroženosti od požara
   • Utvrđivanje mera zaštite od požara za konstrukciju, materijale, instalacije i opremanje zaštitnim sistemima
  • Podela objekata na požarne sektore
   • Izdvajanje delova objekta u posebne požarne sektore - svrha i cilј
   • Elementi građevinske konstrukcije u funkciji protivpožarnih barijera
 • Proračun evakuacionih puteva u objektu
  • Definisanje evakuacionih puteva
   • Osnovne karakteristike
   • Pravci evakuacije
   • Geometrija evakuacionih puteva
   • Materijal koji je ugrađen u evakuacionim putevima
   • Prepreke na evakuacionim putevima – pp vrata i slično
   • Instalacije u evakuacionim putevima
   • Opremanje evakuacionih puteva oznakama za usmeravanje kretanja
  • Proračun kapaciteta evakuacionog puta
  • Određivanje širine prolaza
 • Proračun vremena potrebnog za evakuaciju ljudi
  • Ponašanje gomile na javnom mestu: menadžment i upravljanje
  • Osnovne karakteristike kretanja i relacije
  • Fruinovi nivoi evakuacionih puteva
  • Vreme evakuacije
   • Definicije pojmova
   • Određivanje osnovnih arhitektonsko-gradevinskih performansi zgrade potrebnih za uspešno gašenje i evakuaciju u slučaju požara
   • Vreme pripreme
   • Karakteristike osoba u posmatranom objektu
   • Kalkulacija vremena pripreme
 • Proračun stabilnosti građevinske konstrukcije u požaru
  • Izdvojenost objekta
  • Visina objekta
  • Klasifikacija objekta
  • Uticaj broja osoba u požarnom sektoru i veličine požarnih sektora
  • Površina objekta
  • Kategorija tehnološkog procesa
  • Potreban stepen otpornosti prema požaru
 • Požarni rizik objekta
  • Definicije termina, njihovo određivanje i primena
   • Požarni rizik za objekat
   • Koeficijent požarnog opterećenja sadržaja objekta
   • Koeficijent sagorlјivosti sadržaja u objektu
   • Koeficijent požarnog opterećenja od materijala ugrađenih u konstrukciju objekta
   • Koeficijent veličine i položaja požarnog sektora
   • Koeficijent kašnjenja početka gašenja
   • Koeficijent širenja požarnog sektora
   • Koeficijent otpornosti na požar nosive konstrukcije objekta
   • Koeficijent smanjenja rizika.

 

Po završetku polaznik je osposobljen da:

 

adekvatno obradi i kompletira poglavlje iz Pravilnika o polaganju stručnog ispita i uslovima za dobijanje licence i ovlašćenja za izradu Glavnog projekta zaštite od požara i posebnih sistema i mera zaštite od požara ("Sl. glasnik RS", br. 21/2012 i 87/2013): „A.2. PRORAČUNSKE OSNOVE - OSNOVA ZA IZBOR ZAŠTITE OBJEKTA OD POŽARA I EKSPLOZIJA”

 

Predavač:

Danilo Karalejić, dipl. inž. elektrotehnike sa licencama 353, 453 i 450 izdatim od strane Inženjerske komore Srbije, licencama A, B2, B3, B4 i B5 izdatim od strane Ministarstva unutrašnjih poslova, položenim stručnim ispitom pred komisijom „Ленско управление Ростехнадзора“ za IV grupu po bezbednostni na električnim sistemima napona iznad 1000V i sa višegodišnjim iskustvom u saradnji sa organima MUP-a, Sektor za vanredne situacije Uprava za preventivnu zastitu, kako u Srbiji, tako i u Rusiji. Osnivač i vlasnik Korprojekt d.o.o.

Održao je veliki broj predavanja u oblasti zaštite od požara, kao i mnoga stručna savetovanja. Saradnik je na telekomunikacionom projektu Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu i neposredno je sa svojim saradnicima učestvovao u pisanju odredbi ZOP-a, Uredbi i drugih podzakonskih akata vezanih za ZOP.

Povezani sadržaji
Slike
Audio
Audio komentari učesnika seminara

 

Ovde možete čuti komentare učesnika koji su savladali ovu temu.

Fajlovi
Komentari učesnika

 

Pročitajte komentare učesnika seminara održanih na ovu temu.