Upravljanje projektima po PMI metodologiji

Tip: Trening Šifra treninga: 311 Trajanje: 16 Maks. br. učesnika: 15 Cena i lokacija

Veliki deo poslovnih aktivnosti se realizuje kroz projekte. Najuspešnije kompanije usklađuju oko 90% projekata sa svojim poslovnim planovima. Projekti su značajan faktor poslovnog uspeha, bez obzira na veličinu, organizaciju ili oblast rada kompanije, pa od njihovog uspeha dosta zavise i rezultati kompanija.

Neuspeh projekta sa sobom nosi neostvarenje planova i poslovnih prilika, a često i gubitak poslova i poverenja kod klijenata. Oko 40% projekata probija planirani budžet i trajanje. Kod projekata koji su neuspešno okončani, u oko 40% slučajeva uzrok je bila loša organizacija i neprimenjivanje prakse upravljanja projektima. Loše definisani ciljevi projekta, neefektivno planiranje i loša komunikacija učestvuju sa po 15% kao uzroci neuspeha projekta. Takođe, istraživanja pokazuju da su projekti značajno uspešniji ukoliko ih vode profesionalci koji su prošli obuke iz oblasti upravljanja projektima, odnosno primenjuju pozitivnu praksu i metodologije upravljanja projektima.

Kroz teoretske osnove i praktične vežbe učesnici treninga će usvojiti znanja i razviti veštine potrebne za uspešno upravljanje projektima. Primenom PMI metodologije i upravljanjem projektima po principima pozitivne prakse, učesnici treninga mogu značajno unaprediti realizaciju projekata i ostvarivanje poslovnih ciljeva kompanije.

Po završetku treninga, polaznici treninga će biti osposobljeni da uspešno upravljaju projektima, odnosno da u svim procesima upravljaju projektnim timovima i aktivnostima.

Trening je zasnovan na sintezi teoretskih i praktičnih elemenata, sa ciljem da se kroz individualni i grupni rad, vežbe i diskusiju usvoje potrebna znanja i razviju veštine potrebne za uspešno upravljanje projektima.

Ciljna grupa:

 • Profesionalci koji u kompanijama vode projekte ili učestvuju u realizaciji projekata,
 • Profesionalci zainteresovani za upravljanje projektima ili pozicije Menadžera projekta,
 • Menadžeri različitih nivoa, nezavisno od oblasti rada i delatnosti kompanije,
 • Nezaposlena lica, zainteresovana za osposobljavanje u oblasti upravljanja projektima.

Cilj treninga:

Usvajanje znanja i razvoj veština polaznika treninga, kako bi u organizacijama uspostavili projektni pristup i projekte efikasno i efektivno realizovali.

Teme:

Pojam i karakteristike projekta

 • Definicija projekta,
 • Jedinstvenost projekta,
 • Trostruko ograničenje projekta.

Procesi upravljanja projektima

 • Iniciranje,
 • Planiranje,
 • Realizacija,
 • Praćenje i kontrola,
 • Zatvaranje.

Oblasti upravljanja projektima

 • Upravljanje obimom projekta,
 • Upravljanje vremenom,
 • Upravljanje troškovima,
 • Upravljanje komunikacijama,
 • Upravljanje kvalitetom,
 • Upravljanje rizicima,
 • Upravljanje nabavkama,
 • Upravljanje ljudskim resursima,
 • Upravljanje stejholderima,
 • Upravljanje integracijom.

 Lične veštine menadžera projekta.

 • Organizacija i vođenje tima,
 • Komunikacija u timu,
 • Upravljanje konfliktima,
 • Motivacija članova tima.

Po završetku polaznik je osposobljen da:

 • Uspostavi projektno upravljanje u organizaciji,
 • Primeni PMI metodologiju u upravljanju internim i eksternim projektima,
 • Izvrši efikasno i efektivno planiranje projekta, po svim oblastima upravljanja,
 • Uspostavi procesno upravljanje projektnim aktivnostima,
 • Obezbedi uspešnu realizaciju projekta po čitavom obimu zahteva klijenta,
 • Efikasno upravlja resursima na projektu i projekat realizuje u okvirima planiranog budžeta,
 • Upravlja vremenom i realizacijom aktivnosti projekta u okviru planiranog vremena,
 • Obezbeđuje uspešnu realizaciju projekta, sa zadatim/zahtevanim nivoom kvaliteta,
 • Uspešno upravlja projektnim timom, uspostavi efikasnu komunikaciju i upravlja konfliktima,
 • Upravlja promenama na projektu, proaktivno upravlja rizicima projekta,
 • Efikasno upravlja svim učesnicima projekta i zainteresovanim stranama,
 • Obezbeđuje uspešno zatvaranje projekta i isporuku vrednosti klijentu.
Aleksandar Drenovac

Konsultant i trener MNG Centra sa više od 10 godina direktnog iskustva na menadžerskim pozicijama u sektorima IT-ja, ICT-ja i vojnog vazduhoplovstva, uključujući i pozicije poput Executive Directora, Project Manager-a, Operations Manager-a, Training Manager-a, itd. Vodio je brojne projekte organizacione transformacije i komercijalne projekte za klijente u zemlji i inostranstvu. Takođe, poseduje značajno iskustvo u konsaltingu i obukama u kompanijama iz različitih sektora.

Uspešno kombinuje i primenjuje inženjerska i ekonomska znanja, a u radu primenjuje znanja i veštine Project Management-a, Agile Management-a, Process Management-a, Quality Management-a, metode optimizacije Lean, Kaizen i Six Sigma, kao i Leadership, Team Development i Coaching veštine vođenja i razvoja timova.

Audio komentari učesnika treninga

 

Ovde možete čuti komentare učesnika prethodno održanih treninga na temu upravljanja projektima.

Komentari učesnika

 

Ovde možete pogledati komentare učesnika treninga na temu upravljanja projektima.

Osnovni formulari Projektnog menadžmenta

 

Pogledajte primere formulara koji se najčešće koriste u Projektnom menadžmentu. Matrica odgovornosti, Konačan izveštaj, Plan upravljanja projektom... samo su neki od formulara koje možete preuzeti i upotrebiti u praksi kao alate u upravljanju projektima.

Osnovni englesko-engleski rečnik Projektnog menadžmenta sa sinonimima i terminima na francuskom i nemačkom jeziku

 

Pogledajte objašnjenja najčešće korišćenih termina iz oblasti Projektnog menadžmenta na engleskom jeziku. Pored objašnjenja, rečnik sadrži i sinonime, kao i termine na francuskom i nemačkom jeziku.

Trening

12.03.2018.-13.03.2018. 09:30 - 16:00 Br. sati: 16
MNG Centar 45.700,00 + PDV (20%) Popusti | Uključeno u cenu
11.06.2018.-12.06.2018. 09:30 - 16:00 Br. sati: 16
MNG Centar 45.700,00 + PDV (20%) Popusti | Uključeno u cenu

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Komentari učesnika

 • Vrlo sam zadovoljna. Jedva čekam da isprobam neke tehnike. Slađana Matić Planet Systems Group d.o.o .
 • Profesionalan pristup trenera.Trening drži koncentraciju. Interesantni i konkretni primeri. Vladimir Marković Elektromontaža d.o.o . Kraljevo
 • Sve pohvale. Odlična organizacija, odličan trener. Trening fokusiran i veoma sadržajan. Marina Medić Planet Systems Group d.o.o .