+381 11 3284 761
+381 65 3284 761
+381 63 7011 120
Detaljni pregled treninga/seminara
Osnovni podaci
Termini
Datum početka:
Broj radnih dana:
1
Broj radnih sati:
4
Maksimalan broj učesnika:
25
Cena po učesniku:
17.700,00 + PDV (20%)
Popusti:
 • Stalni klijenti: 10% popusta na prva tri učesnika, na 4 prijavljena učesnika 5. gratis
 • Novi klijenti: 10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika
 • Fizička lica: 20% popusta
 • First minute popusti za rane uplate: dodatnih 10% popusta za uplate izvršene najkasnije 21 dan pre termina održavanja.

 

Polaznicima treninga MNG Centra obezbeđen je:

 • Sertifikat o pohađanju seminara/treninga;
 • Savetodavno praćenje od strane stručnjaka nakon obuke;
 • Zajednički ručak- topli i hladni bife;
 • Osveženje tokom trajanja seminara (sokovi, kafa, čaj..);
 • Besplatno parkiranje na javnom parkiralištu JKP „Parking servis“;
 • Prenosivi poklon vaučer;
 • Materijal u štampanom i elektronskom obliku;
 • Profesionalno i prijatno okruženje za rad u MNG trening centru.
Opis

Međunarodni odbor za računovodstvene standarde i Odbor za finansijske računovodstvene standarde u SAD-a su 2014. godine doneli standard koji reguliše priznavanje prihoda i zamenjuje MRS 18 Prihodi i MRS 11 Ugovori o izgradnji, i sa njima povezane interpretacije. Ovaj novi standard MSFI 15 Prihodi od ugovora sa kupcima je zvanično u upotrebi od 1. 1. 2018.godine.

 

MSFI 15 se primenjuje na većinu ugovora sa kupcima, između ostalog i na ugovore o izgradnji. Ovaj standard menja kriterijume za utvrđivanje vremenskog okvira priznavanja prihoda.

 

Ovaj standard takođe pruža dodatne smernice u oblastima koje u postojećim standardima nisu bile dovoljno obrađene, kao što su:

 • ugovori kojima se preciziraju višestruki elementi prodaje proizvoda i usluga,
 • različite politike cena,
 • prava na povrat,
 • licenciranje,
 • garancije, itd.

 

Primena MSFI 15 će za neke entitet imati veliki efekat na njihovo finansijsko izveštavanje dok će za neke iziskivati samo minimalna prilagođavanja. Međutim, važno je da svi entiteti i pre njegove zvanične primene razmotre uticaj koji će ovaj standard imati na njihovo finansijsko izveštavanje.

Neke privredne grane biće više pogođene od drugih:

 • IT-sektor,
 • telekomunikacije,
 • kablovski operateri,
 • nekretnine,
 • upravljanje imovinom,
 • maloprodaja,
 • profesionalne usluge.

 

Ciljna grupa:

Finansijski direktori, direktori računovodstva, zaposleni u računovodstvu i finansijama, kao i svi zainteresovani za ovu temu.

 

Cilj seminara:

Osposobljavanje za praktičnu primenu MSFI 15.

 

Teme:

 • Cilj
 • Delokrug
 • Definicije pojmova
 • Model priznavanja prihoda (Priznavanje prihoda kroz pet koraka)
 • Troškovi ugovora
 • Prezentacija
 • Obelodanjivanja
 • Načini tranzicije
 • Ilustrativni primeri

 

Po završetku ovog seminara, polaznik će biti osposobljen da:

 • Razume cilj i delokrug Standarda
 • Definiše osnovne termine koje koristi Standard
 • Primene novi model priznavanja prihoda u pet koraka
 • Pravilno prezentira ugovore u svom bilansu stanja
 • Prepozna nove zahteve za obelodanjivanjima o ugovorima sa kupcima
 • Razume alternativne načine prelaza na novi Standard
 • Prepozna efekat primene MSFI 15 na finansijsko izveštavanja svog entiteta

 

Predavač:

mr Draženko Lukač, višegodišnje radno iskustvo na poslovima računovodstvenog, finansijskog i poreskog konsaltinga, kao i na poslovima procene vrednosti kapitala preduzeća i fundamentalne analize hartija od vrednosti. Predavačko iskustvo na savetovanjima i seminarima. Autor više naučnih i stručnih publikacija iz oblasti računovodstva i poslovnih finansija.