+381 11 3284 761
+381 65 3284 761
+381 63 7011 120
Detaljni pregled treninga/seminara
Termini
Datum početka:
Vreme i mesto održavanja:
Broj radnih dana:
1
Broj radnih sati:
6
Maksimalan broj učesnika:
25
Cena po učesniku:
11.700,00 + PDV (20%)
Popusti:
 • Stalni klijenti: 10% popusta na prva tri učesnika, na 4 prijavljena učesnika 5. gratis
 • Novi klijenti: 10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika
 • Fizička lica: 20% popusta
 • First minute popusti za rane uplate: dodatnih 10% popusta za uplate izvršene najkasnije 21 dan pre termina održavanja

 

Polaznicima treninga MNG Centra obezbeđen je:

 • Sertifikat o pohađanju seminara/treninga;
 • Savetodavno praćenje od strane stručnjaka nakon obuke;
 • Zajednički ručak- topli i hladni bife;
 • Osveženje tokom trajanja seminara (sokovi, kafa, čaj..);
 • Besplatno parkiranje na javnom parkiralištu JKP „Parking servis“;
 • Prenosivi poklon vaučer;
 • Materijal u štampanom i elektronskom obliku;
 • Profesionalno i prijatno okruženje za rad u MNG trening centru.
Opis

Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu je u primeni od 2010. godine i prava je prilika da sumiramo i analiziramo njegovu dosadašnju primenu, nedorečenosti, dobre i loše prakse, pogrešna tumačenja, odnosno sve ono što zakonodavac nije mogao da predvidi ali je primena zakona donela.

 

Seminar daje informacije o efektima i problemima primene zakona u svim njegovim segmentima, a posebno kod posredovanja, sudskog procesuiranja i u oblasti uvođenja kodeksa poslovnog ponašanja. U drugom delu će biti obrađen uticaj konfliktnih međuljudskih odnosa na radu na zdravlje pojedinca, stresa na radu kao indikatora i posledice mobinga kao i uloga veštaka medicinske struke u dokazivanju mobinga.

 

Seminar je značajan jer daje uvid u rešenja sa pozitivnim efektima, ali uvodi i znanje o neadekvatnim i diskutabilnim rešenjima i praksama, otkriva probleme i nedorečenosti zakona u nekim segmentima, koje je samo primena zakona u praksi mogla da pokaže, i ukazuje na mogućnosti prevazilaženja takvih situacija.

 

Polaznici ovim seminarom stiču znanja i veštine koje, primenjujući ovaj zakon mogu odmah da upotrebe, a takođe, stiču sposobnost lakšeg uočavanja mogućih novih problema u primeni zakona i bržeg dolaženja do rešenja.

 

Seminar je interaktivan, sa mogućnošću postavljanja pitanja i diskusije sa predavačem.

 

Komentari učesnika sa prethodnog smeinara:

„Seminar je bio veoma koristan. Sva sporna pitanja sam rešila i plus dobila nove informacije, za koje se nadam da ću ih primetniti u praksi. Sve pohvale za predavače koje su na sva naša pitanja odgovarale sa puno razumevanja.“

Kasija Vukajlović, Pomoćnik direktora

Studentski centar Čačak

 

„Seminar, a i predavači su ispunili moja očekivanja. Posebno sam iznenađena nivoom komunikacije sa predavačima. Ovo je bio jedan veoma dinamičan seminar i svakome bih ga preporučila.“

Nina Milivojević, Saradnik u direkciji ljudskih resursa

Unicredit bank Srbija a.d.

 

Ciljna grupa:

 • Poslodavci
 • Pravnici
 • Posrednici
 • Lica za podršku
 • Zaposleni u HR službama
 • Advokati
 • Svi oni koji žele da inoviraju svoja saznanja u ovoj oblasti.

 

Cilj seminara:

Da se stečena iskustva podele i u međusobnim kontaktima razmene sa polaznicima, da bi praksa primene ovog zakona bila primerena ciljevima samog zakona.

 

Teme:

 • Problemi i izazovi primene Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu
 • Postupak za zaštitu od zlostavljanja kod poslodavca - problemi i rešenja
 • Sudska zaštita - problemi i rešenja
 • Međuljudski odnosi i komunikacija kao najčešći uzroci konflikta na radnom mestu
 • Stresna reakcija kao prvi indikator zlostavljanja
 • Veštačenje posledica zlostavljanja na zdravlje
 • Dokazivanje zlostavljanja na radu sa medicinskog aspekta
 • Radionica - Mogući novi izvori problema u primeni zakona i preventivno delovanje

 

Po završetku ovog seminara, polaznik će biti osposobljen da:

 • uoči probleme
 • iznalazi rešenja
 • vrši modeliranje primene zakonskih rešenja i pretpostavlja konačne ishode
 • prepozna prve simptome stresa, tj. posledice zlostavljanja po zdravlje
 • pravovremeno reaguje obraćajući se psihijatru u cilju zaštite svog zdravlja
 • preduzme korake u cilju dokazivanja zlostavljanja.

 

Predavači:

Vera Kondić, dipl. psiholog, specijalista medijacije, ekspert za oblast mobbinga. Predsednica je Udruženja „NO Mobbing” Beograd. Učestvovala u izradi Pravilnika o ponašanju poslodavaca i zaposlenih kao podzakonskog akta Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu. Posrednik je sa iskustvom u slučajevima mobbinga-zlostavljanja na radu na listi posrednika Ministarstva pravde i NUMS-a.

Dr Marjana Trkulja, specijalista psihijatrije, magistar medicinskih nauka, samostalni sudski veštak za oblast psihijatrije i mobinga. Edukovana na Iowa University, USA (2007-2009.) za psihoterapiju stresa i probleme internacionalnog zdravlja - subspecijalnost stres i zlostavljanje na radu. Učesnik međunarodnih projekta, seminara, predavač po pozivu o navedenim temama.

Povezani sadržaji
Slike
Fajlovi
Komentari učesnika

 

Ovde možete pogledati komentare učesnika prethodnih seminara na ovu temu.