Pivot tabele - prikupljanje, sumiranje i poređenje podataka - Napredni Excel

Tip: Trening Šifra treninga: 121 Trajanje: 8 Maks. br. učesnika: 12 Cena i lokacija

Excelova pivot tabela (Pivot table Report ili kraće Pivot table) je specijalna vrsta tabela koja Vam omogućava da:

 • sakupite i sumirate podatke iz različitih izvora,
 • kombinujete i poredite podatke,
 • obradite veliki obim podataka.

Moguće je obrtati redove i kolone, kako bi se dobili različiti pogledi na podatke, raličite ukupne vrednosti kao i detalje za originalne podatke. Kada jednom formirate pivot tabelu, možete menjati način na koji su podaci organizovani, kako biste dobili nove informacije.

Poznavanje rada sa pivot tabelama nam omogućava da lako i brzo obradimo veliki broj podataka i dobijemo različite izveštaje, bez izmene u organizaciji ili formatiranju originalnih podataka. Na ovaj način donošenje odluka može biti jednostavnije i preciznije.

Trening je interaktivan, odnosno učesnici će imati priliku da samostalno urade predstavljene primere, a možete doneti svoj primer na kome će se raditi. Maksimalan broj učesnika je 10. Za svakog učesnika obezbeđen je lap-top.

Potrebno predznanje:

Osnove rada na računaru i osnove Excela (otvaranje i zatvaranje dokumenta, rad sa radnim listovima–sheet, umetanje i brisanje redova i kolona, unošenje teksta i formula u ćeliju, brisanje sadržaja ćelije, kopiranje, štampanje, osnovne formule (+-*/) i formatiranje). Na početku treninga ukratko će biti reči o svakoj od ovih tema kako bi znanje polaznika bilo ujednačeno a samim tim i olakšan rad cele grupe.

Ciljna grupa:

Menadžeri i izvršioci koji rade na obradi podataka, izradi različitih analiza i standardnih i ad hoc izveštaja, kao i svi koji žele da unaprede svoja znanja iz Excel-a.

Cilj treninga:

Osposobljavanje polaznika da samostalno kreiraju i menjaju pivot tabele, kreiraju izveštaje i grafikone korišćenjem naprednih mogućnosti Excela.

Teme:

 • Kreiranje pivot tabela (kreiranje iz različitih izvora podataka)
 • Opcije Refresh, Subtotals, Grandtotals
 • Izračunata polja
 • Grupisanje podataka
 • Filtriranje podataka
 • Formatiranje i uslovno formatiranje
 • Pivot grafikoni
 • Makroi

Po završetku treninga polaznik je osposobljen da:

 • samostalno kreiraju pivot tabele, menjaju ih i koriste za različite prikaze,
 • primenjuju napredne opcije pivot tabela i izveštaja, grupišu, filtriraju i formatiraju podatke, kao i da kreiraju grafikone.

Trener:

Diplomirani inženjer za menadžment, sertifikovani trener i ECDL ispitivač sa velikim iskustvom u držanju obuka iz oblasti Excel-a.

Audio komentar učesnika treninga

 

Ovde možete čuti komentare učesnika prethodno održanih treninga na temu primene Pivot tabela u poslovnom odlučivanju.

Komentari učesnika

 

Ovde možete pročitati komentare učenika održanih treninga na temu primene Pivot tabela u poslovnom odlučivanju.

Kreiranje Pivot tabela

 

Ovde možete pogledati kako se kreiraju Pivot tabele. Prikazani materijal je samo mali deo stručne literature koju dobijajiu učesnici na treningu .

Trening

12.06.2018. 09:30 - 16:00 Br. sati: 8
MNG Centar 18.700,00 + PDV (20%) Popusti | Uključeno u cenu
27.08.2018. 09:30 - 16:00 Br. sati: 8
MNG Centar 18.700,00 + PDV (20%) Popusti | Uključeno u cenu
12.11.2018. 09:30 - 16:00 Br. sati: 8
MNG Centar 18.700,00 + PDV (20%) Popusti | Uključeno u cenu

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Komentari učesnika

 • Odlično organizovano obzirom na vreme za obuhvat svih tema obuhvaćenih seminarom. Marijana Kuzmanović, Savetnik MF Uprava za javni dug
 • Sve pohvale za vrhunsku i profesionalnu organizaciju. Nataš a Andrić, Sektor pravnih poslova Komercijalna banka AD
 • Vrlo sam zadovoljna današnjim treningom i rado bih ponovo prisustvovala nekom sličnom treningu! Ljiljana Pantelić, Šef odeljenja JP EPS
 • Trening je bio veoma konstruktivan i koristan. Organizacija je na odličnom nivou! Marko Rajić Šef prodaje, Kolubara Univerzal
 • Trening je organizovan vrlo profesionalno. Za svaku preporuku! Jasmina Urošević Stojanović, Sektor p ravnih poslova Komercijalna banka AD