Brand identity & brand personality – neophodnost u današnjem svetu komunikacija

Tip: Trening Šifra treninga: 149 Trajanje: 6 Maks. br. učesnika: 25 Cena i lokacija

Jedan od četiri najveća trenda koji će promeniti marketing u 2016-oj godini je emocionalni marketing. Brendova je suviše mnogo da bi sebi mogli da priušte da liče jedan na drugi. Da bi opstali na tržištu brendovi moraju da bude emocije kod svojih potrošača i da svoj identitet i ličnost komuniciraju jasno i dosledno, tokom vremena i na različitim tačkama komunikacije.  Usled razvoja novih medija i promene ponašanja potrošača i stila života, brend mora da bude prijatelj i partner svom potrošaču, da vodi aktivan dijalog sa njim i da razume njegove probleme i želje.

 

Bez obzira da li radite u sektorima marketinga ili komunikacija kompanije u kojoj ste zaposleni, nekom drugom sektoru koji je u dodiru sa marketingom, ili se pak bavite sopstvenim biznisom, sigurno je da ćete se susresti sa konceptom brenda i brend identiteta, zbog čega je jako važno da razumete ovaj koncept i način na koji on stvara dodatnu vrednost kompaniji u kojoj radite ili vašem biznisu.

 

Osim vidljivih elemenata identiteta brenda, kao što su logotip ili slogan, sve značajniji element je onaj koji nastaje stvaranjem percepcija javnosti o brendu – ličnost brenda. Na treningu će polaznicima biti pojašnjeno koliko je važno i kojim modelima mogu definisati ličnost brenda, na koji način se može komunicirati kroz kroz sve tačke komunikacije i kako pratiti usaglašenost definisane i percipirane ličnosti brenda i percipirane ličnosti brenda i ličnog koncepta potrošača.

 

Trening je interaktivne prirode, a osim teorijskog dela, sastoji se od studija slučajeva i praktičnih vežbi koje će omogućiti da učesnici steknu navedena znanja iz ove oblasti. Metode rada koje će se koristiti tokom treninga su: interaktivno predstavljanje teorije, timske i pojedinačne praktične vežbe, diskusije, pitanja i odgovori.

 

Ciljna grupa:


Zaposleni koji se bave marketingom i komunikacijama u okviru malih i srednjih kompanija, zaposleni u sektorima marketinga, odnosa s javnošću ili korporativnih komunikacija srednjih i velikih/multinacionalnih kompanija, zaposleni u integrisanim i agencijama specijalizovanim za određeni vid komunikacija.

 

Cilj treninga:

 

Upoznavanje učesnika sa konceptom brend identiteta i brend ličnosti i komparativnom prednošću koju jaka ličnost brenda stvara. Kroz različite modele i metodologije, učesnici će se upoznati sa procesom definisanja ličnosti brenda, istraživanjem percipirane ličnosti brenda, istraživanjem usaglašenosti ličnosti brenda i ličnog koncepta potrošača. Osnovni cilj treninga je da svaki učesnik razume ovaj savremeni koncept i stekna dovoljna znanja o njemu, ali i da ga primeni na unapređenju brenda kompanije u kojoj radi, u zavisnosti od delatnosti kompanije i njegove pozicije u istoj. 

 

Teme:

  • Osnovni izazovi i trendovi u savremenim brend komunikacijima
  • Elementi brend identiteta
  • Koncept ličnosti brenda
  • Modeli i metodologije razvoja ličnosti brenda
  • Odnos ličnosti brenda i ličnog koncepta potrošača
  • Uspešni globalni i lokalni primeri prepoznatljivih ličnosti brendova

 

Po završetku treninga, polaznik je osposobljen da:

 

  • Razume koncept identiteta i ličnosti brenda
  • Metodološki definiše ličnost brenda kompanije ili proizvoda/usluge
  • Unapredi znanja o potrošačima i njegovim ličnim karakteristika bitnim za izbor brenda
  • Učestvuje u unapređenju i osnaživanju pozicije brenda kompanije u kojoj radi ili kompanije klijenta (ukoliko polaznik radi u agenciji za komunikacije)
Jelena Uzelac Vasić

Magistar ekonomije – uža oblast marketing, raspolaže višegodišnjim iskustvom u oblasti strategijskog marketinga i planiranja, razvoja i upravljanja brendom, planiranja i implementacije advertajzing kampanja, odnosa s javnošću i internih komunikacija. Kroz pretežno agencijsko iskustvo, imala je priliku da sarađuje sa mnogim globalnim multinacionalnim kompanijama, kao i sa lokalnim kompanijama, iz različitih industrija, što doživljava kao poseban izazov.

Predavač je aktivno angažovan na polju naučnog i istraživačkog rada i autor je edukativnog stručnog bloga o marketingu kojim ima za cilj da na jednostavan i razumljiv način približi marketing discipline svakom pojedincu. Piše za mnoge stručne medije.

Trening

07.03.2018. 09:30 - 15:00 Br. sati: 6
MNG Centar 23.700,00 + PDV (20%) Popusti | Uključeno u cenu
12.09.2018. 09:30 - 15:00 Br. sati: 6
MNG Centar 23.700,00 + PDV (20%) Popusti | Uključeno u cenu

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde